Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Відмінювання числівників обоє, обидва, обидві

Н.

Р.

Д. З.

О.

М.

обоє

обох

обом

як Н. або Р.

обома

(на) обох

обидва, обидві

обох

обом

як Н. або Р.

обома

(на) обох

ЗАВДАННЯ 6. Прочитайте текст «Порядкові числівники». Обґрунтуйте, у чому особливість відмінювання простих і складених числівників.

Порядкові числівники

Порядкові числівники пов’язуються з іменниками синтаксичним зв’язком узгодження в роді, числі і відмінку і виступають у ролі означень (перший цех, четвертий курс, друге завдання).

Порядкові числівники семантично зближуються з кількісними як слова, за допомогою яких передається кількість, але в порядку слідування предметів під час їх переліку, обліку. Вони споріднені з кількісними і творяться від них.

За граматичними ознаками порядкові числівники зближується з кількісними числівниками як слова, за допомогою яких передається кількість, але в порядку слідування предметів під час їх переліку, обліку. Вони споріднені з кількісними і творяться від них. За граматичними ознаками порядкові числівники зближуються з прикметниками: відмінюються за родами, відмінками, числами.

Відмінювання порядкових числівників

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

третій (день)

третього (дня)

третьому (дню)

як Н. або Р.

третім (днем)

(на) третьому (дні)

сто п’ятдесят сьомий

сто п’ятдесят сьомого

сто п’ятдесят сьомому

як Н. або Р.

сто п’ятдесят сьомим

(на) сто п’ятдесят сьомому

Числівник третій змінюється за зразком прикметника м’якої групи, інші – як прикметники твердої групи.

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово.

У назвах дати іменники при числівнику ставиться в родовому відмінку: сьомого січня, перед двадцять другим червня.

Складні слова з першою частиною дво-, три-, чотири- вживаються, коли наступна частина починається з приголосного (крім слів сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний): двогодинний, двоповерховий, триденний, чотиримісячний.

Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються, коли наступна частина починається з приголосного (двохактний, чотирьохосновний), коли другою частиною складного слова є порядкові числівники -сотий, -мільйонний, -мільярдний: трьохсотий, двохмільйонний, чотирьохмільярдний.

Тема 2. Функціонування числівників у писемній формі наукового чи ділового тексту

ЗАВДАННЯ 7. Прочитайте текст, законспектуйте його.

Особливості оформлення числівників у писемній формі ділового стилю

 1. Прості кількісні числівники (від одного до десяти) у записі відтворюються словами, а не цифрами, крім випадків, коли при них є одиниця виміру: до десяти сторінок (але 5 тонн вугілля).

 2. Складні і складені числівники записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення. При цьому в бухгалтерських документах цифри дублюються словами, записаними в дужках: 1248 (одна тисяча двісті сорок вісім) гривень.

 3. Порядкові числівники записуються у наукових текстах і ділових паперах цифрами з додаванням закінчень (якщо це арабські цифри): студент 1-го курсу (але: студент І курсу); обчислювальна машина 6-го покоління.

 4. Числівники, починаючи з тисячі, записуються цифрами з додаванням слів, що позначають нулі: 645 тис.

 5. Дати записуються, як мінімум, двома цифрами: 31.05.04.; 02.03.06

 6. Складні слова, перша частина яких числівник, у ділових паперах, як правило, записуються комбіновано: 40-процентний.

 7. Приблизна кількість передається словами понад, до, зверх, більше, менше.

ЗАВДАННЯ 8. Перегляньте попередні тексти цього розділу, підготуйтеся до повідомлення про те,

 1. як пов’язуються з іменниками кількісні цілі, дробові, збірні числівники;

 2. як пов’язуються з іменниками порядкові числівники;

 3. які ще правила, що стосуються правопису числівників, вам треба ще доопрацювати.

Відповіді обґрунтуйте прикладами.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Спишіть, заміняючи цифри словами.

1. В Україні діє близько 1500 друкарень. 2. Близько 50 % усього устаткування зберігається на цьому складі. 3. Збори 246 голосами проти 44 прийняли рішення про перевибори керівництва цеху. 4. Прогонові будови моста ім. Є.О. Патона складаються з 264 однотипових великих блоків (довжина кожного 29 м).

ВПРАВА 2. Розкрийте дужки і запишіть цифри словами.

1. У нашому місті налічується понад 2,5 (тисяча) малих під-приємств.

2. Близько 60 (відсоток) продукції підприємства призначено для молоді.

3. Найближча автозаправна станція – в півтораста (кілометр) звідси.

4. Підприємство отримало 3 ємкості об´ємом 14 (кубічний метр).

ВПРАВА 3. Запишіть числівники українською мовою.

Ноль целых три десятых, девяносто, одна шестая, одиннадцать, четырнадцать, пятьсот, миллион, миллиард, полтораста, четверо, четыре, седьмой, оба, обе, две третих, семьдесят, девять, пятнадцать, сто сорок три.

ВПРАВА 4. Відредагуйте речення. Поясніть характер помилок.

1. Вітаємо вас, шановний Андрію Миколайовичу, з семи-десятиріччям. 2. Двомстам студентів інституту виплачується підвищена стипендія. 3. Статутний капітал підприємства – 73,5 мільярдів гривень. 4. Одержало 11,5 мільйонів гривень прибутку. 5. План виробництва продукції виконано на 100 відсотки. 6. Пару слів надали п. Гусєву В.Г. 7. Лише за останні кілька років уведено в експлуатацію п´ятеро житлових будинків.

ВПРАВА 5. Складіть 10 речень, у яких були б сполучення іменників з числівниками.

ВПРАВА 6. Напишіть наведені цифри словами. Провідмінюйте їх.

18, 754, 211, 3295, 1996, 254,7937, 208,118 343 059.

ВПРАВА 7. Перекладіть сполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Двум братьям, четырьмя годами, пятью вагонами, шестидесяти инженеров, семьюдесятью машинами, на восьмидесяти двух предприятиях, двумстам пятидесяти восьми строителям.

ВПРАВА 8. Перепишіть, визначте групи числівників за значенням.

П’ятеро, нуль цілих і одна шоста, семеро, двадцять чотири, мільйон, дванадцятий, другий, сім, троє, дві сьомих, кільканадцять, дев’ять, сімдесят сьомий, тисяча, три цілих і сім дев’ятих, сорок, сто, дванадцятеро, сто двадцять, двоє, тридцятеро, кількасот, п’ятнадцять.

ВПРАВА 9. Запишіть українською мовою. Порівняйте написання числівників у російській та українській мовах.

Два стола, трое вёдер, семь лет, восемь дней, одна целая и две четвёртых, сто пятьдесят четыре, двести пятый, триста тридцать шестой, пятсот пятьдесят пять, семьсот сорок семь, шестьдесят два, три цеха, четыре журнала, двести девяносто два комплекта.

ВПРАВА 10. Провідміняйте за відмінками числівники дев’яносто і сто.

ВПРАВА 11. Провідміняйте за відмінками числівники:

вісімдесят, п’ятсот, сімсот, дев’тсот.

ВПРАВА 12. Провідміняйте за відмінками числівники:

Мільйон, чотириста сорок п’ять, двісті вісімдесят три, п’ятсот тридцять сім.

ВПРАВА 13. Провідміняйте за відмінками числівники:

Дві п’ятих, сорок третій, шістсот сорок сьомий, другий, п’ятий.

ВПРАВА 14. Спишіть, замінюючи числа словами. Поясніть правопис числівників.

Молоко містить близько 100 різних речовин, у тому числі 40 різних речовин і мікроелементів, 16 вітамінів. Молоко коров’яче містить білків 3,1 %, жирів – 3,4%, молочного цукру – 4,9%, калорійність його 270,6 кДж (з розрахунку на 100 г молока).

ВПРАВА 15. Проаналізуйте вживання числівників. Виправте речення, поясніть помилки.

1.Двоє наших співробітниць перебувають у відрядженні. 2. З доповідями на конференції виступили троє професорів нашого університету. 3. Я зміг відповісти тільки на четверо питань. 4. Троє гандболісток з Вінниці зараховані до збірної країни. 5. Двадцять п´ятеро студентів брали участь у першому турі конкурсу, у фінал вийшло одинадцятеро.

ВПРАВА 15. Проаналізуйте вживання числівників. Виправте речення, поясніть помилки.

1. Двоє наших співробітниць перебувають у відрядженні. 2. З доповідями на конференції виступили троє професорів нашого університету. 3. Я зміг відповісти тільки на четверо питань. 4. Троє гандболісток з Вінниці зараховані до збірної країни. 5. Двадцять п´ятеро студентів брали участь у першому турі конкурсу, у фінал вийшло одинадцятеро.

ВПРАВА 16. Розкрийте дужки, мотивуйте вибір форми чи варіанта.

  1. Наше видавництво планує випускати (три, трьох) мовні словники.

  2. У прес-конференції взяли участь (два, двоє; президенти).

  3. Перед (півтораста, студенти) виступив ректор.

  4. Нещодавно наше місто святкувало (вісімсот п´ятдесят) річчя.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Дайте визначення розписки і зазначте, яку інформацію слід обов’язково подати у тектсі розписки. Як записуємо грошові суми та дати?

Розписка – це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін, завірений підписом одержувача.

Розписка має довільну форму.

ЇЇ реквізитами є: назва виду документа; посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; кому дається розписка; у чому конкретно дано розписку; на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності; дата й підпис одержувача цінностей.

Текст розписки можна розпочинати словами: Видана мною, інженером, ...; Ця розписка видана ...; Я, учитель середньої школи № 2... .

Датування здійснюється за таким зразком: 14 липня 1999 року.

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках – словами: в сумі 500(п’ятсот) грн.

ЗАВДАННЯ 2. Відредагуйте наведені тексти розписок.

А.

Я, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Лисенков Улас Дмитрович, отримав від старшого лаборанта кафедри Ханєвич Євгенії Максимівни у тимчасове користування: 15 словників, 4 таблиці для проведення практики, які обіцяю повернути.

18.06.2000 (підпис)

Б.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]