Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Розрізнення слів з кількісним значенням

слово

морфологічні ознаки

частиномовне значення і належність до частини мови

вісімка

жін. р., одн., наз., відм.

предмет (що?) - іменник

сотня

жін. р., одн., наз., відм.

предмет (що?) - іменник

раз

чол. р., одн., наз. відм.

предмет (що?) - іменник

чимало

незмінюване слово

ознака дії (як багато?) прислівник

п’ятиразовий

чол. р., одн., наз. відм.

ознака предмета (який?) прикметник

вісім

наз. відм.

число (скільки?) - кількісний числівник

п’ятий

чол. р., одн., наз. відм.

порядок при лічбі (котрий?) - порядковий числівник

ЗАВДАННЯ 2. Перечитайте текст ще раз, підготуйтеся до співбесіди за питаннями:

  1. Наведіть приклади кількісних та порядкових числівників.

  2. На які групи поділяються кількісні числівники?

  3. У чому особливість відмінювання кількісних числівників:

а) від 5 до 20, 40, 90, 100;

б) числівників на позначення сотень від 200 до 900;

в) збірних числівників;

г) дробових числівників. Проілюструйте на прикладах.

  1. Як відмінюються складені кількісні числівники? Наведіть приклади.

ЗАВДАННЯ 3. Прочитайте поданий нижче текст, складіть тезовий план.

Кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками

Кількісні числівники можуть означати цілі числа, їх частини і збірні поняття: три, сорок, тисяча, три п’ятих, одна ціла і чотири п’ятих, двоє, четверо.

1. Кількісні числівники пов’язуються з іменниками зв’язком узгодження або самі керують іменником.

Числівник один узгоджується з іменниками усіх трьох родів, має множину і відмінюється, як приметник: один прилад, одна тонна, одне завдання; одні двері, одного прилада (завдання), однієї тонни, одних дверей і т.д.

* В усному мовленні він може опускатися при іменнику

(карбованець, літр, кілограм, метр); не вистачає карбованця, купити літр молока і кілограм цукру, зекономити метр шовку на кажному виробі.

2. Числівник два також має граматичне значення роду: два при зв’язку з іменниками чоловічого і середнього роду (два роки, два озера) і дві - у поєднанні з іменниками жіночого роду (дві сестри, дві руки). Це значення роду виражається лише у формах називного і знахідного відмінків.

** Означення при іменниках може бути у формі називного або родового відмінка множини: два старі (старих) дуби.

Числівники два, три, чотири не сполучаються з

іменниками, які не підлягають лічбі (честь, бензин, кисень, праця), а також з іменниками IV відміни. Для їх переліку вживаються збірні числівники (двоє, троє, четверо кошенят).

3. Граматичне значення роду мають також числівники іншомовного походження: нуль, тисяча, мільйон, мільярд, більйон, трильйон.

* У реченні вони можуть виступати із своїм давнім іменниковим значенням, тоді вони мають форму множини, на відміну від числівників, що числа не виражають:

тисяча демонстрантів, мільйон трудящих – числівники;

тисячі демонстрантів, мільйон трудящих – іменники.

4. При числівниках два (дві), три, чотири називного відмінка та знахідного вживаються іменники у формі називного відмінка множини, але наголос зберігається форм родового однини: три професори, чотири сестри, два фахівці, три комп’ютери.

* Але іменники, які в однині та множині мають різні основи (громадянин – громадяни, селянин – селяни, друг – друзі), поєднуються з числівником два у формі родового відмінка однини: два громадянина, два друга.

5. Числівники п’ять, шість і т.д. у формах називного та знахідного відмінка керують іменниковою формою родового відмінка множини: п’ять робітників, шість комп’ютерів, сімдесят п’ять років.

У непрямих відмінках (крім знахідного) власне кількісні числівники узгоджуються з іменниками (у відмінку), наприклад:

до двох викладачів, трьома приладами, чотирма засобам, у п’яти містах, на семи машинах, у двадцяти десятках.

6. Числівники сорок, дев’яносто, сто у непрямих відмінках мають закінчення –а.

7. У складних числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти відмінюється тільки друга частина.

8. У складних числівниках від двохсот до дев’ятисот відмінюються обидві частини.

9. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в однині: тисяча – за системою відмінювання іменників першої відміни мішаної групи; мільйон, мільярд – як іменники другої відміни твердої групи; нуль – як іменники другої відміни м’якої групи.

10. У складених числівниках, що позначають ціле число, відмінюються усі слова.

11. При складених числівниках, що закінчуються на один (одна, одне), іменник ставиться в однині, а числівник один узгоджується з ним у роді: тридцять один день, п’ятдесят одна хвилина, тисяча одне обертання.

Якщо іменник стоїть у множині: сто сімдесят одні окуляри.

12. При складених числівниках, що закінчуються на два (дві), три, чотири, іменники стоять у називному відмінку множини: шістдесят два вагони, тридцять чотири тонни, сорок три роки, сімдесят чотири ящики.

13. Складні числівники, що закінчуються словом п’ять і далі, керують іменником у родовому відмінку множині: шістдесят сім верстатів.

***

  1. Іменники, що мають більш чітко (сотня, десяток, дюжина, пара) чи менш чітко (сила, маса, юрба, табун, череда та ін.) виражене числове значення, сполучаються з іменниками у родовому відмінку множини (сотня козаків, пара черевиків, табун коней).

  1. Іменники з числовим значенням (половина, третина, чверть) пов’язуються з ім. у Р.в обох чисел: половина відра, третина склянки, половина відер.

*** При неозначено-кількісних та збірних числівниках іменники вживаються у Р.в. множини: кілька осіб, шестеро дівчат.

**** При дробових числівниках іменники мають форму Р.в. однини, а слово частина часто випускається: п’ять сьомих, одна ціла і три восьмих, дві третіх розчину.

***** Числівники півтора, півтори сполучаються з іменниками у Р.в. однини: півтора метра, півтори години

14. При складених числівниках, що закінчуються на один (одна, одне), іменник ставиться в однині, а числівник один узгоджується з ним у роді: тридцять один день, п’ятдесят одна хвилина, тисяча одне ягня. Якщо іменник стоїть у множині, то з ним узгоджується числівник у множині: сто сімдесят одні окуляри.

15. При складених числівниках, що закінчуються на два (дві), три або чотири, іменники стоять у називному відмінку множини: шістдесят два вагони, тридцять дві тонни, сорок три роки, сімдесят чотири ящики.

16. Складені числівники, що закінчуються словом п’ять і далі, керують іменником у Р.в. множини: шістдесят п’ять сіл.

прості числівники

складені числівники

нуль, один, два, три… (до10)

одинадцять… (до 20)

двадцять… (до 100)

сорок

дев’яносто

сто

тисяча

мільйон

перший (до десятий)

одинадцятий (до двадцятий)

двадцятий (до сотий)

сороковий

сотий

тисячний

мільйонний

двадцять один

сто одинадцять

сто двадцять п’ять

сто сорок дев’ять

двісті дев’яносто три

тисяча п’ятдесят

один мільйон сто три

десять мільйонів двісті один

тридцять перший

сто дванадцятий

двадцять шостий

сто сорок п’ятий

сто дев’яностий

двісті п’ятдесят другий

тисяча сто десятий

три десятих

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]