Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Орфоепічна примітка

Слід запам΄ятати, що віддієслівні іменники середнього роду на -ання наголошуються на тому ж складі, що й інфінітиви. Наприклад:

читáти – читáння;

писáти – писáння;

питáти – питáння;

надбáти – надбáння;

тесáти – тесáння;

пізнáти – пізнáння;

завдáти – завдáння;

признáти – признáння.

Неправильний наголос іменників жін.роду з суфіксом -к(а) у формах множини: гóлка, кáчки, лóжки, мúски, лáстівки, учúтельки, копíйки. Треба: голкú, качкú, ложкú, мискú, ластівкú, учителькú, копійкú.

Зверніть увагу!

В українській мові буквосполучення дж, дз можуть мати два значення:

а) якщо вони передають один звук у межах морфеми (наприклад, кореня слова), то вимовляються як африкати, тобто артикулюються як один звук: [дзвóник], [дзéркало], [джерелó], [кукурýдза], [ходжý], [джаз], [джéмпер]. Роздільна вимова цих звуків типу: [д – з] воник, [д – ж] брело є порушенням орфоепічної норми; []

б) якщо ж [д] і [з], а також [д] і [ж] належать до різних морфем, наприклад до префікса й кореня, то вимовляються як два окремих звуки: [над – звичáйно], [над - звуковúй], [від - женú], від – жимати

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте родову характеристику виділених іменників у російській та українській мовах:

 1. Укажите, по какому адресу вы проживаете.

 2. На заявлении отсутствует ваша подпись.

 3. Наш руководитель имеет научную степень кандидата технических наук.

 4. Гарантийное письмо составлено поданному образцу.

ВПРАВА 2. Складіть речення з поданими нижче іменниками. Поясніть, які іменники можуть позначати осіб чоловічої та жіночої статі, а які – ні.

Економіст, президент, інженер, редактор, лікар, активіст, ентузіаст, філолог, секретар, солдат, громадянин, депутат, декан, ректор, професор, програміст.

ВПРАВА 3. Використовуючи форми іменників на позначення посад в дужках, дайте првильний варіант речення. Поясніть вибір.

1. (Лаборант, лаборантка) Яловецька І.О. отримала доручення на одержання персонального комп’тера.. 2. (Мій, моя) (власний керівник, керівниця) склала резюме до наукової статті. 3. Усіх здивувало, що (адміністратором, адміністраторшею) призначили Чижову І.П. 4. Монографія (викладача, викладачки) Мальцевої Н.І. була обговорена на засіданні кафедри 27 вересня 2004 року. 5. На пленарному засіданні виступила з доповіддю (професор, професорка) Тарасенко Л.П. 6. Ірина Андріївна – (цікавий співрозмовник, цікава спів-розмовниця). 7. Довідка видана Дмитровій О.Ф. про те, що вона дійсно працює на посаді (бібліотекар, бібліотекарка) в технічному ліцеї № 2 м. Донецька.

ВПРАВА 4. Допишіть закінчення, мотивуйте свій вибір форми числа іменників, визначте можливість використання однини і множини.

1. Будемо разом шукати шлях… виходу із скрутн… становищ… .

2. Іспити і заліки є обов´язковою складовою частиною навч… процес… в університеті.

3. Організація відправить ваш… вантаж… у най-коротш… строк… .

4. Поздоровлення краще написати червон… фломаст… .

5. Днями на кількох свердловинах області почн…ться випробувальн… робот… .

ВПРАВА 5. Проаналізуйте вживання однини і множини іменників. Виправте помилки у використанні форм числа.

1. Фірма виконує комплексні ремонти офісів.

2. Абітурієнти повинні подати на ім´я ректора університету заяви, документи про освіту і довідки про стан здоров´я.

3. Рік у рік міцніють зв´язки виробництва з науками, і це приносить результат – поширюються асортименти, поліпшуються якості продукції.

4. Усі пропозиції були взяті на замітки.

5. Усі кабінети обчислювального центру технічного університету обладнані новітніми устаткуваннями.

ВПРАВА 6. Проаналізуйте наведені нижче форми іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Поясніть функціонування різних закінчень.

Листа – листу, папера – паперу, терміна – терміну, бала – балу, граната – гранату, акта – акту, листопада-листопаду, блока – блоку, магазина – магазину.

ВПРАВА 7. Розкриваючи дужки, поставте іменники в родовому відмінку однини.

Відповідь (абітурієнт), пляшка (оцет),аркуш із (зошит), шматок (хліб), гість з (Ужгород), лист із (Гамбург), відвідання (Крим), товари з (Китай), вступ до (інститут), останнє число (місяць), відмінок (іменник), сторона (квадрат),частина (вантаж).

ВПРАВА 8. Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібній формі. Вкажіть можливі варіанти.

 1. Керівником відділу постачання затверджено (Ющенко Володимир Мусійович).

 2. Доручення видане (інженер...) обчислювального центру Донецького національного технічного університету (Чувпило Іван Сергійович).

 3. Я мешкаю на вулиці (Іван Франко).

 4. Інженером (Ткачук Петро Васильович) були внесені цікаві пропозиції.

 5. Фінансову дисципліну підприємства перевіряла комісія під керівництвом (Чурай Ганна Петрівна).

ВПРАВА 9. Перекладіть речення українською мовою, поясніть вживання іменників.

  1. Передновогодняя выставка-продажа проходит по адресу: ул. Артёма, 78.

  2. Слово даётся депутату Иваненко Ивану Николаевичу.

  3. Заявление алресовано директору заводу.

  4. Прошу Вас, Александр Яковлевич, ещё поработать над этими тезисами.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте документи, які наводяться нижче. Зверніть увагу на особливості оформлення інформації про одержувача. Зробіть висновки на підґрунті аналізу документів.

*ЗРАЗОК

А.

Директорові заводу

порошкової металургії

п. Кириленку О.І.

Астахова М.П., майстра

експериментального цеху

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]