Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Утворення та відмінювання імен по батькові

Оскільки у офіційному спілкуванні фахівців імена людей вживаються переважно у сполученні з формою по батькові, необхідно знати особливості творення та відмінювання цих форм.

Чоловічі імена по батькові в українській мові утворюють за допомогою суфікса -ович, який додається до основи: Василь – Васильо-вич, Ігор – Ігорович, Юрій – Юрійович.

Жіночі імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -івн(а), який додається до основи слова, -і,-ївна (а), якщо ім’я закінчує-ться на -й: Павлівна, Іллівна, Юріївна.

В и н я т о к :

Григорій – Григорович, Григорівна;

Ілля – Ілліч, Іллівна;

Кузьма – Кузьмич, Кузьмівна;

Микита – Микитович, Микитівна;

Микола – Миколайович, Миколаївна;

Сава – Савич (Савович), Савівна;

Хома – Хомич, Хомівна;

Яков – Якович, Яківна.

Слід звернути увагу на правопис деяких форм імен по батькові:

- при утворенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: ФедірФедорович, Яків – Якович, Нестір – Несторо-вич; Павло – Павлівна;

- у родовому відмінку жіночі імена по батькові мають закінчення -и, у давальному -і: Ніни Павлівни, Вірі Іванівні.

Наводимо приклад відмінювання жіночих та чоловічих імен по батькові:

Н. Любов Іванівна Олег Миколайович

Р. Любові Іванівни Олега Миколайовича

Д. Любові Іванівні Олегу (-ові) Миколайовичу

З. Любов Іванівну Олега Миколайовича

О. Любов´ю Іванівною Олегом Миколайовичем

М. при Любові Іванівні Олегу (-ові) Миколайовичу

Кл.ф. Любове Іванівно Олегу (Олеже) Миколайовичу

У діловому мовленні часто складнощі виникають при утворенні кличної форми. Як звернутись до особи, коли треба використати весь тричлен людського найменування або тільки ім´я по батькові ? Як утворити кличну форму ?

Кличну форму імені утворюють від його певної форми, заміняючи закінчення :

на -о: Марина – Марино, Микола – Миколо;

на -є: Лідія – Лідіє, Софія – Софіє, але Ілля – Ілле,

Мотря – Мотре;

, м´який приголосний на -ю: Юрій – Юрію, Василь – Василю, але Нінель – Нінеле;

та закінчення на твердий приголосний – на -е: Михайло – Михайле, Ігор – Ігоре, Любов – Любове.

Якщо у формі звертання треба поставити прізвище та ім´я по батькові, то прізвище ставлять у називному відмінку, а ім´я та по батькові – в кличній формі: Коваль Маріє Петрівно, Шевченко Миколо Івановичу. Коли ж ми не знаємо імені та по батькові особи, до якої треба звернутися, можемо використати одне із загальних слів-звертань (пан, пані, добродію, добродійко і т. ін), поставивши це слово в кличній формі, а прізвище – в називному відмінку: пані Скорик, пане Скляр, добродійко Шевченко, добродію Петров і т. ін.

Отже, використовуючи прізвища та імена по батькові в діловому мовленні (особливо в ділових документах) слід дуже ретельно дотри-муватися загальноприйнятих норм і правил їх вживання й правопису. Нехтування ними може призвести не тільки до зниження якості документа, а й навіть до порушення партнерських зв´язків.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Запишіть українською мовою наведену нижче інформацію. Прокоментуйте правопис власних назв.

А.

Горный журнал апрель 2006

Основан в 1825 году

Ежемесячный научно-технический

и производственный журнал

Учредители журнала:

АК «АЛРОСА», ОАО «Апатит», ОАО «ГМК «Норильский никель»,

ОАО «НПК «Механобр-техника», Московский государственный горный университет, ОАО «Нитро-Взрыв», Санк-Петербурский государственный горный институт (технический университет), Издательский дом «Руда и Металлы»

При содействии НП «Горнопромышленники России»

Председатель правления «Горный журнал» Л.А.Вайсберг

Б.

Финансы май 2006

Ежемесячный теоритический и научно-практический журнал

Издаётся с 1926 г.

Журнал зарегистрирован в

Министерстве печати и информации РФ

Учредители – министерство финансов Российской Федерации и редакция журнала

Адрес редакции: 125009, Москва, ул.Тверская, 22-б

ВПРАВА 2. У наданому тексті виділіть прізвища і запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

А.

Редакционная коллегия:

Экспертная группа редколлегии:

В.М.Авдохин, В.А.Арсентьев, В.И.Ганицкий, И.В.Зырянов, В.В.Истомин, Н.О.Каледина, Е.А.Козловский (руководитель секции «Сырьевая база»), М.Е.Певзнер (руководитель секции «Экономика, управление, недроиспользование»), К.Н.Трубецкой, В.А.Чантурия (руководитель секции «Переработка и комплексное использование полезных ископаемых»).

Аналитическая группа реколлегии:

В.И.Борщ-Компониец, В.Ф.Бызов, А.П.Величко, В.П.Грицаев, С.А.Ильин, С.Л.Иофин, В.Н.Мосинец, А.А.Новиков, М.Г.Седлов, Р.И.Семигин, Е.М.Титиевский.

Б.

Редакционная коллегия:

Ю.М.Артемов, А.А.Астахов, Б.И.Златкис, В.В.Гусев, В.Г.Князев, С.И.Лушин, М.А.Маторин, Ю.К.Петров, В.М.Родионова, В.И.Рыбин, С.М.Ярных.

ВПРАВА 3. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та давальному відмінку.

Біленко, Савенко, Іваненко, Малько, Бровко, Тарасенко.

ВПРАВА 4. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Олександр, Юрій, Віталій, Ярослав, Дмитро, Геннадій, Григорій, Георгій, Ілля, Яків.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Запишіть реквізити, характерні для цього документа, надайте рекомендації особі, якій потрібно скласти цей документ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]