Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Службова записка

06.07.06.

Про заправку картриджа

У зв’язку з тим, що на кафедрі української та російської мов картридж для принтера Samsung ML-1250 (інв/№ 191) внаслідок тривалого користування має погану якість друку, викладачі кафедри не мають можливості повноцінно забезпечити організацію навчального процесу в академічних групах ДонНТУ.

Прошу Вашого розпорядження відповідним службам щодо заправлення зазначеного приладу (картридж для принтера Samsung ML-1250).

Завкафедри (підпис) т.К. Іванова

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомтесь із планами тексту доповідної і службової записки, зіставте їх, підготуйте повідомлення про відмінність цих документів.

Доповідна записка Службова записка

(план тексту) (план тексту)

     1. Вступ

     2. Інформація про факти 1. Інформація про факти

     3. Пропозиція щодо певних дій 2. Прохання автора

вищої посадової особи

     1. Додаток (аргументи) 3. Додаток (аргументи)

     2. Посада 4. Посада

     3. Підпис 5.Підпис

     4. Розшифрування підпису 6.Розшифрування підпису автора

автора

Розділ хiv

Синтаксчні засоби наукового і ділового мовлення. Складання офіційних листів:

Лист-запит, лист-відповідь.

Аналіз перекладених фахових текстів

І. ТЕМА: СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО І ДІЛОВОГО ТЕКСТІВ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

Слово “синтаксис” походить від грецького syntaxis, що означає побудова, поєднання, порядок.

Синтаксис досліджує правила зв’язування слів і форм слів і функціонування синтаксичних одиниць в тексті.

Одиницями синтаксису вважають речення і словосполучення.

Як відомо, діловий і науковий стилі мають багато спільного. Але в діловому стилі порівняно з науковим не вживаються питальні та окличні речення.

Особливості синтаксису простого речення

1) Переважає прямий порядок слів, який відображає логічну послідовність елементів документа і передає загальний зміст речення без наголошення його окремих елементів. У реченнях з прямим порядком слів підмет ставиться перед присудком, узгоджене означення знаходиться перед означуваним словом.

Наприклад: Я, викладач кафедри української мови Київського університету ім. Тараса Шевченка Тарасова Марія Семенівна, одержала ... .

Непрямий порядок слів у наукових і ділових текстах припускається в тому разі, коли логічний наголос падає на присудок і він стоїть перед підметом, або коли на початок речення виносяться обставини дії та додаток.

Наприклад:

1. За час практики провела 12 контрольних уроків (“Звіт про педагогічну практику”).

2. Просимо Вас надати довготерміновий цільовий кредит у сумі 20 000 000 грн.

2) Вставні слова вживаються на початку речення.

1. На жаль, в останньому рахунку ви припустилися двох помилок та ін.

2. Як зазначалося раніше, треба виходити із інтересів акціонерів.

3) У діловому мовленні більш продуктивними є прості речення, які переважно зустрічаються в таких документах, як розписка, заява, доручення, довідка, аудиторських висновках (тобто в особистих документах “малої” форми), поширені вони також у довідково-інформаційних документах.

5) Синтаксис простого речення важко уявити без нанизування відмінкових форм (родового, орудного).

Наприклад: положення про постачання продукції виробничо-технічного призначення; сплатити штраф за невикористання акредитива шляхом перерахування тощо.

Довжина і складність будови простого речення зростає за рахунок віддієслівних іменників, тих слів та зворотів, яких ці іменники вимагають після себе.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]