Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
10.01 Mб
Скачать

2.1.6.2 Розрахунок шляху та часу розгону

В зв’язку з тим, що при розгоні автомобіля максимальна швидкість досягається на четвертій передачі в коробці передач, а не на п’ятій, розрахунок шляху та часу розгону будемо проводити тільки при вмиканні першої, другої, третьої та четвертої передачі в коробці передач. П’яту передачу доцільно вмикати на горизонтальних ділянках дороги для зменшення максимальних обертів двигуна та економії палива.

Загальний час розгону автомобіля

, с(2.15)

де - час розгону автомобіля на і-той ділянці, с;

, с(2.16)

де - приріст швидкості на і-той ділянці, м/с;

, м/с(2.17)

де - швидкість автомобіля в кінці ділянки, яка розраховується, м/с;

- швидкість автомобіля на початку ділянки, яка розраховується, м/с

- середнє прискорення на і-той ділянці, ;

, (2.18)

де - прискорення автомобіля на початку ділянки, яка розраховується,;

- прискорення автомобіляв кінці ділянки, яка розраховується,

По графіку прискорення визначаємо початкові швидкості перемикання передач :

Для автомобіля в І варіанті комплектації:

;

;

Для автомобіля в ІІ варіанті комплектації :

;

;

Зменшення швидкості при перемиканні передач

, м/с(2.19)

де - коефіцієнт опору кочення при даній швидкості руху ( вибирається по таб. 2.10 та 2.11);

- час перемикання передач, с

Для легкових автомобілів приймається = 0.5 с.

Для вантажних автомобілів: при перемиканні передач в одному ряду = 0.8 с, при перемиканні з нижчих на вищі -= 0.4 с

Для автомобіля в І варіанті комплектації :

м/с;

м/с;

м/с

Швидкості автомобіля в кінці перемикання передач :

м/с;

м/с;

м/с

Для автомобіля в ІІ варіанті комплектації :

м/с;

м/с;

м/с

Швидкості автомобіля в кінці перемикання передач :

м/с;

м/с;

м/с

Загальний шлях розгону автомобіля

, м(2.20)

де - шлях розгону автомобіля на і-той ділянці, м

, м(2.21)

де - середня швидкість автомобіля на і-той ділянці, м/с

, м/с(2.22)

де - швидкість автомобіля на початку ділянки, яка розраховується, м/с;

- швидкість автомобіля на при кінці ділянки, яка розраховується, м/с;

- час розгону автомобіля на ділянці, яка розраховується, с

Середня швидкість за час перемикання передачв І варіанті комплектації :

м/с;

м/с;

м/с

Шлях, який проходе автомобіль за час перемикання передач в І варіанті комплектації :

м;

м;

м

Середня швидкість за час перемикання передач в ІІ варіанті комплектації :

м/с;

м/с;

м/с

Шлях, який проходе автомобіль за час перемикання передач в ІІ варіанті комплектації :

м;

м;

м

Розраховуємо значення для всіх ділянок від початкової швидкості руху автомобіля до максимально можливої. Результати розрахунків зводимо в таблицю

Таблиця 2.12 Значення часу та шляху розгону автомобіля в І варіанті комплектації

,

м/с

,

,

,

м/с

, с

, с

,

м/с

, м

, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,117343

1,55385

0

0

1,588529

1,058671

0,666448

2,646678

1,763873

3,176014

1,623207

0,666448

1,763873

1,643437

1,058671

0,644181

3,70535

2,386917

4,234685

1,663666

1,310629

4,15079

1,669448

1,058671

0,634145

4,764021

3,021078

5,293356

1,675229

1,944774

7,171868

1,666562

1,058671

0,635243

5,822692

3,698823

6,352028

1,657895

2,580016

10,87069

1,634779

1,058671

0,647593

6,881363

4,456323

7,410699

1,611663

3,227609

15,32701

1,574099

1,058671

0,672557

7,940035

5,340126

8,46937

1,536535

3,900166

20,66714

1,485088

1,058671

0,712868

8,998706

6,414887

9,528042

1,433641

4,613034

27,08203

1,367313

1,058671

0,774272

10,05738

7,787141

10,58671

1,300984

5,387306

34,86917

1,220221

1,058671

0,867606

11,11605

9,644351

11,64538

1,139458

6,254912

44,51352

-

-0,07038

0,5

11,61019

5,805096

11,575

1,139458

6,754912

50,31862

1,109124

0,269089

0,242614

11,70954

2,840897

11,84409

1,078789

6,997526

53,15951

1,055631

1,974015

1,869985

12,8311

23,99396

13,8181

1,032473

8,867511

77,15347

0,998064

1,974015

1,977843

14,80511

29,28219

15,79212

0,963656

10,84535

106,4357

0,917997

1,974015

2,15035

16,77913

36,08099

17,76613

0,872338

12,9957

142,5167

0,815429

1,974015

2,42083

18,75314

45,39817

19,74015

0,75852

15,41653

187,9148

0,69036

1,974015

2,859399

20,72716

59,2672

21,71416

0,6222

18,27593

247,182

-

-0,08416

0,5

21,67208

10,83604

21,63

0,623516

18,77593

258,0181

0,593001

1,063169

1,792862

22,16158

39,73265

22,69317

0,562486

20,56879

297,7507

0,512822

2,836646

5,531442

24,11149

133,3713

25,52982

0,463158

26,10024

431,122

0,403272

2,836646

7,034075

26,94814

189,5552

28,36646

0,343386

33,13431

620,6773

0,273278

2,836646

10,38007

29,78478

309,1683

31,20311

0,20317

43,51439

929,8455

-

-0,11011

0,5

31,14805

15,57403

31,093

0,20661

44,01439

945,4196

0,15811

1,632431

0,5

31,90922

15,95461

32,72543

0,10961

44,51439

961,3742

0,054805

3,324569

60,66151

34,38772

2086,011

36,05

0

105,1759

3047,385

Таблиця 2.13Значення часу та шляху розгону автомобіля в ІІ варіанті комплектації

,

м/с

,

,

,

м/с

, с

, с

,

м/с

, м

, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,505714

1,473476

0

0

1,506319

1,252857

0,831734

3,132143

2,605111

3,758571

1,539162

0,831734

2,605111

1,557995

1,252857

0,804147

4,385

3,526184

5,011428

1,576828

1,635881

6,131295

1,581652

1,252857

0,792119

5,637857

4,465856

6,264285

1,586475

2,428001

10,59715

1,577289

1,252857

0,794311

6,890714

5,473366

7,517142

1,568102

3,222311

16,07052

1,544906

1,252857

0,81096

8,143571

6,604111

8,769999

1,52171

4,033271

22,67463

1,484504

1,252857

0,843957

9,396428

7,93018

10,02286

1,447297

4,877228

30,60481

1,396081

1,252857

0,89741

10,64928

9,556772

11,27571

1,344865

5,774638

40,16158

1,279639

1,252857

0,97907

11,90214

11,65303

12,52857

1,214414

6,753708

51,81461

1,135178

1,252857

1,103666

13,155

14,51872

13,78143

1,055942

7,857374

66,33334

-

-0,07143

0,5

13,74571

6,872857

13,71

1,056175

8,357374

73,20619

1,042201

1,339704

1,285456

14,37985

18,48467

15,0497

1,028228

9,64283

91,69086

0,981824

1,881213

1,916039

15,99031

30,63806

16,93092

0,93542

11,55887

122,3289

0,877388

1,881213

2,144105

17,87152

38,31843

18,81213

0,819357

13,70297

160,6474

0,749697

1,881213

2,509298

19,75274

49,56551

20,69334

0,680037

16,21227

210,2129

-

-0,09334

0,5

20,64667

10,32334

20,6

0,681731

16,71227

220,5362

0,651569

1,026325

1,575159

21,11316

33,25659

21,62633

0,621407

18,28743

253,7928

0,572625

2,703291

4,720873

22,97797

108,4761

24,32962

0,523843

23,00831

362,2689

0,464727

2,703291

5,816941

25,68126

149,3864

27,03291

0,405611

28,82525

511,6552

0,336161

2,703291

8,04166

28,38455

228,2589

29,7362

0,26671

36,86691

739,9142

-

-0,0982

0,5

29,6871

14,84355

29,638

0,268518

37,36691

754,7577

0,221933

1,548953

6,979362

30,41248

212,2597

31,18695

0,175348

44,34627

967,0174

0,109541

3,898369

35,58814

33,13614

1179,253

35,08532

0,043734

79,93441

2146,271

0,021867

1,314678

60,12144

35,74266

2148,9

36,4

0

140,0558

4295,171

По результатам розрахунків будуємо характеристики часу та шляху розгону автомобіля.

Аналіз тягово-динамічних характеристик :

  1. Максимальна швидкість руху на дорозі з асфальтобетонним покриттям в ІІ варіанті збільшилась з 36 до 36.4 м/с, тобто на 0.4 м/с;

  2. Час розгону до швидкості 100 км/год. при повному навантаженні в ІІ варіанті зменшився з 31.2 до 28.83 с, тобто на 3,5 с;

  3. Час розгону до максимальної швидкості в ІІ варіанті зменшився з 89.1 до 80.08 с, тобто на 9.02 с

Висновок : з точки зору покращення динамічних можливостей автомобіля другий варіант комплектації автомобіля більш доцільний, ніж перший

2.2 Розробка пристосування для зняття полюсних башмаків стартера

Рис. 2.1 Приспособа для розборки стартера

Приспособа для розборки стартера

Встановлюємо снятий статор стартера, гвинтом зажимаемо гвинт полюсного башмака,і ключом на 8 відкручуємо гвинт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]