Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДКР ЛІТ. I курс.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
121.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО - ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» НТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДВНЗ«КТЕК»НТУ

_______Н. Д. Шульга

«____»________20___ р.

Директорська контрольна робота

(32 варіанти)

з предмета «Українська література»

для груп I курсу денної форми навчання

зі спеціальностей:

5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

5.03050801 «Бухгалтерський облік»

5. 07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

на __I_ семестр 2012_-_2013 н.р.

Склав викладач _______________ Ю.Б.Вітвіцька

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії “Загальноосвітніх предметів ”

Протокол № ___ від _________ 2012 р.

Голова циклової комісії ____________ С.В.Трошина

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх

предметів

Протокол № ____ від “___” _________2012 р.

Голова ______________С.В. Трошина

Директорська контрольна робота з предмета

«Українська література» на I семестр

Група_________________

Варіант №1

Рівень I

1. Виконайте тестові завдання:

1) За жанром «Кайдашева сім’я» І.Нечуя – Левицького:

А) історична повість

Б) соціально – побутова повість

В) соціально – психологічний роман

Г) пригодницький роман

2). Збірка І.Франка «З вершин і низин» відкривається віршем:

А) «Гімн»

Б) «Гріє сонечко»

В) «Гримить»

Г) «Каменяр»

3). Чіпка Варениченко – герой твору:

А) «Кайдашева сім’я» І.Нечуя - Левицького

Б) «Земля» О.Кобилянської

В) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Г) «Перехресні стежки» І.Франка

4). Справжнє прізвище Панаса Мирного:

А) Іван Тобілевич

Б) Панас Рудченко

В) Олекса Семенович

Г) Олександр Кандиба

5). Мойсей ( І.Франко поема «Мойсей») присвятив своє життя

А) ідеології

Б) народу

В) мистецтву

Г) церкві

6). Твір М.Коцюбинського «Intermezzo» за жанром є:

А) оповіданням

Б) новелою

В) етюдом

Г) повістю

Рівень II

Дайте відповідь на питання:

Що таке повість?

Рівень III

Розкажіть про історію написання повісті Ольги Кобилянської «Земля»

Рівень IV

Охарактеризуйте образ Чіпки (П. Мирний. « Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Викладач _____________Ю.Б.Вітвіцька

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх

предметів

Протокол № ____ від “___” _________2012 р.

Голова ______________С.В. Трошина

Директорська контрольна робота з предмета

«Українська література» на I семестр

Група____________

Варіант №2

Рівень I

1. Виконайте тестові завдання:

1) «Не судилось», «За двома зайцями», «Оборона Буші» – це твори, які написав:

А) М. Старицький

Б) М. Кропивницький

В) І. Франко

Г) М. Коцюбинський

2). За жанром «Хазяїн» І.Карпенка – Карого – це:

А) новела

Б) п’єса

В) оповідання

Г) роман

3). Стальський – герой твору:

А) «Перехресні стежки»

Б) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В) «Хазяїн»

Г) «Земля»

4).«Кайдашева сім’я» І. Нечуя – Левицького належить до тематичної групи творів:

А) про інтелігенцію

Б) про рідну природу

В) про селян

Г) про взаємовідносини людей різних верств населення

5). Оповідання «Каторжна» належить перу:

А) І.Франка

Б) М.Старицького

В) І. Тобілевича

Г) М.Коцюбинського

6). Перші твори Ольги Кобилянської були написані:

А) німецькою мовою

Б) російською

В) польською

Г) українською

Рівень II

Дайте відповідь на питання:

Що таке соціально – побутова повість?

Рівень III

Розкажіть про історію написання роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Рівень IV

Охарактеризуйте образ Марусі Кайдашихи (І.Нечуй – Левицький. «Кайдашева сім’я»)

Викладач _____________Ю.Б.Вітвіцька

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх

предметів

Протокол № ____ від “___” _________2012 р.

Голова ______________С.В. Трошина

Директорська контрольна робота з предмета

«Українська література» на I семестр

Група ______________

Варіант № 3

Рівень I

1. Виконайте тестові завдання:

1) Тема п’єси І.Карпенка – Карого «Хазяїн»:

А) показ пристрасті до збагачення; влада землі над селянином

Б) гармонія людини і природи

В) показ пристрасті до збагачення

Г) природа і мистецтво в житті людини

2) Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П.Мирний творив спільно з :

А) І.Нечуєм – Левицьким

Б) М.Кропивницьким

В) І.Біликом

Г) М.Старицьким

3) За жанром «Кайдашева сім’я» і.Нечуя – Левицького:

А) сатиричне оповідання

Б) історична повість

В) соціально – побутова повість

Г) соціально – психологічний роман

4) Збірка І.Франка «Зів’яле листя» має підзаголовок:

А) Лірична драма

Б) Страждаюче серце

В) Особисте горе

Г) Лірична поема

5) Іван Палійчук – герой твору:

А) «Каторжна»

Б) «Тіні забутих предків»

В) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г) «Перехресні стежки»

6) У чому трагедія Мойсея? (І.Франко «Мойсей»):

А) у непорозумінні з народом

Б) тривалій хворобі

В) невмінні керувати масами

Г) зрадництві

Рівень II

Дайте відповідь на питання:

Що таке новела?

Рівень III

Розкрийте проблематику повісті «Кайдашева сім’я»

Рівень IV

Охарактеризуйте образ Терентія Гавриловича Пузиря (І.Карпенко – Карий. «Хазяїн»)

Викладач _____________Ю.Б.Вітвіцька

ДВНЗ “Київський транспортно-економічний коледж” НТУ

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх

предметів

Протокол № ____ від “___” _________2012 р.

Голова ______________С.В. Трошина

Директорська контрольна робота з предмета

«Українська література» на I семестр

Група ___________

Варіант № 4

Рівень I

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]