Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ МАКСИМА)docx.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
684.17 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРПТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Транспортні технології»

Курсовий проект

з дисципліни «Проектування підприємств митної служби»

на тему: «Проектування вантажного митного комплексу»

Виконала:

ст. гр.МК-4-2 Денисова О.В.

Перевірила:

асистент Лужанська Н.О.

КИЇВ-2011

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..4

1.Аналіз регіону…………………………………………………………………...5

1.1.Економіко-географічне розташування……………………………..…5

1.2.Основні підприємства імпортери та експортери…………………....10

1.3. Аналіз існуючих ВМК та транспортної інфраструктури………….12

1.4. Розрахунок розміщення ВМК……………………………………….15

2.Основні параметри ВМК……………………………………………………...17

2.1. Загальні вимоги до ВМК…………………………………………….17

2.2. Порядок та документи, необхідні для відкриття ВМК………….....20

2.3.Розрахунок відділу митного оформлення…………………………...22

2.3.1.Необхідна кількість персоналу відділу митного

оформлення……………………………………………………………………... 22

2.3.2.Необхідна площа відділу митного оформлення……………24

2.4.Розрахунок площі складів (МЛС та СТЗ)………………………...…24

2.5. Визначення показників функціонування складів…………………..28

2.6.Розрахунок зони митного контролю………………………………...33

2.7. Розрахунок площ додаткових приміщень…………………………..35

2.8.Ескізний проект розміщення приміщень на території ВМК………35

3. Обладнання, необхідне для ВМК……………………………………………37

3.1. Складське обладнання…………………………………………….…37

3.2. Засоби митного контролю……………………………………...……40

3.3. Додаткове обладнання…………………………………………….…42

3.4. Освітлення та сигналізація…………………………………………..43

4. Розрахунок економічного ефекту…………………………………………....47

5. Розміщення на МЛС шпалер із підготовкою необхідної документації та описом порядку розміщення……………………………………………………48

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..….53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..….54

ДОДАТОК

ВСТУП

Вантажний митний комплекс (ВМК) - визначена Держмитслужбою України ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Власник ВМК - юридична особа - резидент України, якій об'єкти ВМК належать на праві власності та яка погоджує питання відкриття ВМК з Держмитслужбою України.

Зона митного контролю - визначена на території ВМК митним органом і обмежена для доступу територія, у межах якої встановлюється режим зони митного контролю та здійснюється митний контроль.

Об'єкт ВМК - комплекс будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій тощо.

Основною метою створення ВМК є:

- підвищення ефективності митного та інших видів державного контролю, митного оформлення товарів і транспортних засобів шляхом комплексного використання об'єктів ВМК;

- поліпшення екологічного стану на митному кордоні й у місцях митного оформлення на митній території України;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон України.

Вимоги, яким повинен відповідати ВМК, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 N 476 "Про затвердження вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал".

Відкриття й функціонування ВМК здійснюються за погодженням з Держмитслужбою України.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ РЕГІОНУ

1.1. Економіко-географічне розташування

Льві́вська о́бласть — адміністративно-територіальна одиниця (область) на крайньому заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках. Утворена 4 грудня 1939 року після анексії Західної України Радянським Союзом за Пактом Молотова — Ріббентропа.

Межує з Волинською, Рівненською, Тернопільською, Івано-Франківською та Закарпатською областями, має вихід до державного кордону з Республікою Польща. Адміністративно поділяється на 20 районів. Міста Борислав, Дрогобич, Львів, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград мають обласне підпорядкування.

Промисловість

У Львівський економічній зоні виділяються три райони: Передкарпатський (Дрогобич — машинобудування, деревообробка, легка промисловість; Стрий — машинобудування, харчова і деревообробна промисловість, газотранспортна галузь, величезний транспортний вузол області; Борислав — нафтовидобувна, легка і хімічна промисловість; Новий Розділ і Яворів виробництво сірки), Північний (Червоноград — видобуток вугілля, легка промисловість; Сокаль — хімічна промиловість, Добротвір — електроенергетика); Львівський (машинобудування, харчова, легка промисловість).

У структурі промислового виробництва регіону найбільш питому вагу мають харчова, паливна промисловості, машинобудування і металообробка, електроенергетика. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 65%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 728 промислових підприємств, функціонує 1679 малих промислових підприємств. Головні економічні центри області: Львів, Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий Розділ, Червоноград, Сокаль.

У січні-лютому 2011р. обсяг промислового виробництва порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 15,6%.

Наростили виробництво підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (на 26,5%), переробної промисловості (на 18,1%), проте знизили обсяги підприємства добувної промисловості (на 10,1%).

Рис 1.1 Індекси промислової продукції у Львівській обл.

У переробній промисловості зростання промислового виробництва відбулося майже у всіх видах діяльності. Зокрема, на підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів обсяги виробництва зросли на 59,0%, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 48,7%, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – на 30,7%, целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності – на 26,2%, машинобудування – на 25,5%, хімічної і нафтохімічної промисловості – на 25,3%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,8%. Спад виробництва спостерігається на підприємствах з виробництва продуктів нафтоперероблення (на 68,6%), легкої промисловості (на 7,0)%.

Сільське господарство

Галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, льону. Розвинуте м'ясо-молочне скотарство, свинарство і птахівництво.

Індекс обсягів валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) в області за січень-березень 2011р. порівняно з січнем-березнем 2010р. становив 102,9 %.

Збільшення обсягу продукції сільського господарства у вартісній оцінці відбулося у сільськогосподарських підприємствах на 10,9% (у січні-березні 2010р. – на 5,8%), у господарствах населення – зменшення на 2,9% (у січні- березні 2010 р. – на 1,1%). Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Рис 1.2 Індекси обсягів сільського господарства у Львівській обл.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]