Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дод_л_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
116.22 Кб
Скачать
  1. Приховане самофінансування

Ця форма фінансування пов’язана з використанням прихованого прибутку, який виникає у результаті прихованих резервів.

Оскільки приховані резерви проявляються лише при їх ліквідації, приховане самофінансування здійснюється за рахунок прибутку до оподаткування . Отже, відбувається відстрочка сплати податків і виплати дивідендів.

Способи формування прихованих резервів:

 1. недооцінка активів (передчасне списання окремих активів, застосування прискореної амортизації, незастосування індексації тощо)

 2. переоцінка зобов’язань

 3. в рамках реалізації певного типу дивідендної політики

Группа 22

Величина прихованих резервів

Або = РК–БК

Підприємства можуть створювати приховані резерви:

 • вимушено (законодавство не дозволяє зробити індексацію або якщо вона пов’язана з невиправдано великим оподаткуванням)

 • за власним бажанням

Мобілізація прихованих резервів здійснюється:

а) шляхи реалізації окремих об’єктів основних та оборотних засобів

б) у результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів

2.2 Тезаврація прибутку

Тезаврація прибутку – спрямування його на формування власного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної та операційної діяльності.

Величина тезаврації відповідає обсягу чистого прибутку який залишився в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і нарахування дивідендів.

Збільшення ВК в результаті тезаврації прибутку підприємства позначається як відкрите самофінансування.

Для визначення рівня самофінансування використовують коефіцієнт самофінансування.

Тезаврований прибуток

Ксф = –––––––––––––––––––––

Чистий прибуток

Тезаврований прибуток відображається в балансі за такими позиціями:

 • у пасиві: нерозділений прибуток, резервний капітал, статутний капітал.

 • в активі: він може бути спрямований на фінансування будь-яких майнових об’єктів: оборотних і необоротних ; короткострокових і довгострокових.

Фінансування підприємства за рахунок тезаврації прибутку має переваги і недоліки.

Переваги:

♦ залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за користування ним;

♦ відсутність затрат при мобілізації коштів;

♦ не потрібно надавати кредитне забезпечення;

♦ підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність підприємства.

Недоліки:

♦ оскільки на реінвестування спрямовується чистий прибуток, попередньо він підлягає оподаткуванню, в результаті чого вартість цього джерела фінансування збільшується ;

♦ обмежені можливості контролю, що знижують вимоги до ефективного використання коштів;

♦ помилковість інвестицій.

3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків

Воно здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або на основі безплатного розміщення серед держателів додаткових корпоративних прав (акцій) пропорційно до належної кожної власності частки СК.

Джерела, що використовуються при цьому:

 1. чистий прибуток звітного періоду;

 2. додатковий вкладений капітал;

 3. прибуток, тезаврований в попередніх періодах (резервний капітал чи нерозподілений прибуток минулих років)

В останніх двох випадках змінюються пропорції власного капіталу: той, що приносить дивіденди, і той на який вони не нараховуються, а курс корпоративних прав має тенденцію до падіння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]