Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DP Bykovets (готово).docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

2.3.1 Розрахунок сумарних витрат для доставки вантажу…………………....38

2.4 Висновки до розділу 2 …...…………………...………………..………….…46

3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ….……………………………………….…………………….......47

3.1 Вибір типу рухомого складу ………………………………………………....47

3.2 Вибір ефективного РС за енергетичними критеріями ………………….....49

3.3 Розрахунок витрат на маршруті Україна –Німеччина –Україна …………………………………………..……………………………………….....58

3.4 Режим роботи водіїв………………………………………………….…....…65

3.5 Висновки до розділу 3… ………………………..………….……………......68

4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОБОТИ ……….………………….….69

    1. Фінансові показники роботи підприємства при реальному та розрахунковому маршруах (Україна –Німеччина -Україна)……………...69

4.2 Аналіз ризиків при організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів……………………………………………………………………………71

4.3 Висновок до розділу 4…………..……………………….……………………81

ВИСНОВКИ…………………………………………….…………………..……..82

Перелік посилань…………………………………………….……...…………….84

ВСТУП

Для кожної держави вдало сформована та розвинута транспортна система є важливим фактором її незалежності та соціально-економічного становлення. Безпосередньо, сама транспортна система визначається геополітичним, культурно-соціальним та економічним розвитком країни, географічними особливостями та історичною самобутністю держави. Таким чином, стан економіки країни і ступінь розвитку транспорту взаємозалежні, і чим вище розвиток транспортної системи, особливо її автотранспортної складової, тим вищий розвиток економіки країни відповідно. Автомобільний транспорт поширений на всій території України, він маневрений, швидкий і мобільний, тому і є найбільш ефективним видом транспорту в сучасних ринкових умовах.

Сутність теми. Для підприємств із транспортним забезпеченням постійно постають питання стосовно проблематики в організації та технології транспортного процесу та прагнення до удосконалення. Від виду та ефективності використання рухомого складу для здійснення перевезення у міжнародному сполученні, а також режиму роботи водіїв залежить величина транспортних витрат, а в загальному підсумку - обсяг загальних витрат, відповідно і прибутків цілого підприємства. Тому тема дипломного проекту «Удосконалення організації та технології вантажних перевезень за енергетичними критеріями» покликана виявити недоліки у витратній частині транспортного процесу та обґрунтувати шляхи їх усунення.

При науковому дослідженні важливо сконцентрувати увагу на основних або ключових питаннях теми, проте не можна не зважати на побічні факти, які на перший погляд здаються малозначущими.

Стан і актуальність теми. Світова економічна криза та внутрішні організаційні питання змушують підприємства заощаджувати фінансові ресурси, а у даному випадку, зводити до мінімуму транспортні витрати. Тому вище зазначена тема є актуальною, потребує всебічного вивчення та техніко-економічного обґрунтування.

Дипломна робота являє собою низку теоретичних напрацювань та має характер розрахунково-практичної розробки. В той же час вона є офертою (пропозицією) на удосконалення процесу доставки не тільки для конкретного транспортного підприємства, а й для підприємств, що здійснюють свою діяльність в галузі транспортного обслуговування.

Мета та основні задачі. Метою проекту служить удосконалення процесу організації та технології вантажних перевезень у міжнародному сполученні, а одним із напрямків удосконалення системи перевезень є зменшення транспортних витрат, тобто перегляд тих затрат, які мають місце при транспортуванні вантажів та розробка нових схем організації перевезення.

Для підбору напрямку дослідження необхідно сформулювати основні задачі проекту, до яких відносяться:

  • Вивчення ринку транспортних послуг та організаційної політики об’єкту дослідження;

  • Визначення предмету дослідження;

  • Вивчення проблематики предмету дослідження та оцінка ступеня (можливості) її вирішення;

  • Розробка за допомогою техніко-економічних розрахунків системи удосконалення предмету дослідження;

  • Підсумок результатів дослідження та можливість їх практичного застосування.

Об’єкт та предмет. Як об’єкт дослідження було обрано підприємство РСП «Київцентраеро», яке є молодим та унікальним з точки зору його структурної організації, спеціалізації серед автотранспортних підприємств (з чітко сформованою транспортною інфраструктурою) та різновиду обслуговуючого транспорту. Предметом дослідження служить процес вантажного перевезення в міжнародному сполученні, режим роботи водіїв та вибір РС за паливо енергетичними критеріями в процесі перевезення.

1 СТАН ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ РСП «КИЇВЦЕНТРАЕРО»

    1. Характеристика підприємства

Українське державне підприємство РСП «Київцентраеро» створене згідно наказу Міністерство транспорту та зв’язку України 20 жовтня 2002 року за №876.

РСП “Київцентраеро” знаходиться за адресою Київська обл.

м. Бориспіль, вул. Запоріжська 82, код 22959140 свідоцтво № 37621319

ІПН 229591426557, телефон 494-22-30, факс 494-47-14 та займається обслуговуванням автомобільного руху.

Головним завданням структури є надання вітчизняним та іноземним перевізникам усіх видів послуг по обслуговуванню транспортних засобів та членів їх екіпажів на території України та за її межами. Підприємство забезпечує якісну та оперативну доставку вантажів у будь-яку точку Європи, України та країн СНД. Основні види діяльності підприємства - логістика, планування, організація і доставка матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача.

РСП «Київцентраеро» стало базовим для реформування державних підприємств сфери транспорту відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 21.06.2013 №433.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]