Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dogovir_TED (2).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
41.7 Кб
Скачать

Договір №666777-еп на транспортно- експедиційне обслуговування

м. Київ «24» вересня 2014 р.

ТОВ «Амадеус», що називається надалі «Замовник», в особі Коваля А.Г,, який діє на підставі Договору з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю “Східне партнерство”, що називається надалі «Експедитор», в особі Директора Шевченко Т.Г., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Згідно даного Договору Замовник замовляє, а Експедитор надає послуги з організації і виконання перевезень автомобільним транспортом у міських, міжміських і міжнародних сполученнях. Експедитор за дорученням і за рахунок замовників укладає договори на придбання транспортних та/або допоміжних транспортних (зокрема, експедиційних) послуг у третіх осіб (виконавців), з метою надання транспортних та допоміжних послуг.

2. Обов’язки сторін

2.1. Замовник зобов’язується:

2.1.1. Надавати вантажі для перевезень на підставі узгодженого “Замовлення на перевезення”, що є невід’ємною частиною цього Договору, в якому вказані:

  • пункт завантаження, дата і час прибуття в пункт завантаження, пункт розвантаження, контактні особи та їх телефони, назва та характеристика вантажу, об’єм та вага вантажу, вартість перевезення, додаткові вимоги.

2.1.2. Забезпечити оформлення товарно-супровідних документів (СМR, TIR-CARNET для міжнародних перевезень) і, в разі необхідності інших митних документів в узгоджений термін.

2.1.3. До прибуття транспортних засобів під завантаження належним чином підготувати вантаж до перевезення – затарити, замаркувати, згрупувати по вантажоодержувачам (якщо таких декілька).

2.1.4. Провести завантаження транспортного засобу у спосіб, що не перешкоджає проведенню митного контролю, забезпечує збереження вантажу протягом перевезення, безпечний рух і маневрування транспортного засобу.

2.1.5. Організувати вантажно-розвантажувальні роботи, оформлення документів на приймання вантажів до перевезення та їх здачу не більш чим: за 48 годин на завантаження/розвантаження і митне оформлення на території України та 24 години на завантаження/розвантаження і митне оформлення на території інших держав на кожну партію вантажу, що транспортується одним автомобілем у міжнародному сполученні (за виключенням вихідних і святкових днів, якщо автомобіль було подано менш ніж за 36 годин до початку таких) і за 24 години при перевезеннях по Україні (12 годин на завантаження і оформлення документів і 12 годин на розвантаження і оформлення документів), якщо інше не обумовлене в Замовленні на перевезення.

2.1.6. При отриманні від Експедитора інформації в порядку п. 2.2.6. Договору Замовник зобов’язаний в найкоротші строки надати Експедитору інструкції (на вимогу Експедитора – письмові) про наступні дії водія. Для Експедитора пріоритетними є інструкції державних органів (митниці, міліції, пожежної інспекції, ветеринарної служби та інших). Замовник відшкодовує Експедитору витрати, пов’язані із запитуванням або виконанням інструкцій Замовника, якщо виконання цих інструкцій виходить за межі обов’язків Експедитора, визначених цим Договором та замовленням, і ці витрати не є наслідком вини Експедитора.

2.1.7 Здійснювати завантаження автомобілів з врахуванням встановлених у державах, по території яких виконується перевезення вантажів, обмежень щодо загальної ваги вантажів та навантаження на вісь автомобіля. Замовник відшкодовує збитки, завдані Експедитору невиконанням чи неналежним виконанням вказаного обов’язку.

2.1.8. Оформити попереднє повідомлення або попередню декларацію і повідомити Експедитору його номер до прибуття автомобіля на прикордонну митницю України.

2.1.9. Зміна місця завантаження/розвантаження автомобіля можлива тільки після письмового узгодження з Експедитором, що повинно бути відмічено у товарно-транспортній накладній та у подорожньому листі водіїв, і веде до зміни суми вартості фрахту.

2.1.10. Своєчасно оплачувати послуги Експедитора.

2.2. Експедитор зобов’язується:

2.2.1. У випадку досягнення згоди Сторін щодо умов конкретного перевезення вантажів, направляти Замовнику підтверджене штампом Експедитора “Замовлення на перевезення” з вказівкою водія та державного номера ( -ів ) автомобіля ( -ів ).

2.2.2. Направляти у розпорядження Замовника автомобілі у належному технічному стані.

2.2.3. Забезпечити наявність у водіїв належним чином оформлених документів для безперешкодного виконання перевезень.

2.2.4. Подати автомобілі під завантаження/розвантаження за адресою і в терміни, вказані в узгодженому “Замовленні на перевезення”.

2.2.5. При міжнародних перевезеннях, забезпечити страхування вантажу на умовах CMR – страхування.

2.2.6. Повідомляти Замовника про виникнення будь-яких перешкод виконанню перевезення (ДТП, вилучення вантажу компетентними органами, відмова вантажоодержувача прийняти вантаж тощо).

2.2.7. Доставити і здати вантаж вантажоодержувачу.

2.2.8. У випадку простою автомобіля на кордоні з причини, що не залежить від Експедитора та Замовника (черга, закриття кордонів), термін доставки вантажу автоматично збільшується на час простою.

2.2.9. Долучати за потреби до виконання робіт, вказаних в п 2.1. даного Договору сторонні організації.

2.2.10 Укладати від свого імені договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]