Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dip_pr_Op-TsZ_chist_11.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо розробки розділу

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)

СТУДЕНТІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2011 р.

Перший проректор,

професор______________М.О. БІЛЯКОВИЧ

КИЇВ -2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо розробки розділу

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)

СТУДЕНТІВ

КИЇВ – 2011

Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів для випускних курсів університету. /Укл.: В.П. Матейчик, С.Т. Сусло, Г.М. Харамда, Г.В. Хорькова, П.І. Чуваєв, Т.М. Пальчик – К.; НТУ. 20011 с.

Укладачі: д.т.н., професор Матейчик В.П.,

доцент Сусло С.Т.,

доцент Харамда Г.М.,

ст. викладач Хорькова Г.В.,

доцент Чуваєв П.І.

асистент Пальчик Т.М.

Під редакцією д.т.н., професора Матейчика В.П.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри екології та БЖД

Протокол № __від “__” ___________2011р.

1. Загальні вимоги

Розділ дипломного проекту «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» студенти виконують відповідно до вимог спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» - 2011 р. і Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» - 2011 р.

Практична робота кожного студента над цим розділом проводиться з початком вивчення теоретичного і практичного матеріалу програмних тем дисциплін ОП, БЖД та ЦЗ та якісного виконання завдань переддипломної практики.

Керівництво дипломним проектуванням з урахуванням питань охорони праці та цивільного захисту виконується фахівцями професорсько-викладацького складу профілюючих (випускаючих) кафедр.

Консультація студентів-дипломників з питань охорони праці та цивільного захисту забезпечуються професорсько-викладацьким складом кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Керівник дипломного проекту або викладач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» видають завдання на переддипломну практику тарозробку конкретних питань цього розділу.

Під час проходження переддипломної практики на підприємстві, кожен студент ретельно вивчає:

  • наявність небезпечних і шкідливих чинників на виробництві цього підприємства та розташованих поряд;

  • наявність превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС на об’єкті господарювання (ОГ), підприємстві

  • систему охорони праці та існуючу систему цивільного захисту співробітників;

  • визначає недоліки і слабкі місця у організації та інженерно-технічному забезпеченні якісного функціонування цих систем.

У подальшому він використовуючи ці матеріали у дипломному проекті розробляє заходи та пропонує засоби щодо забезпечення прав працівників на здорові (комфортні) умови роботи, на певні пільги та компенсації згідно чинного законодавства з метою захисту прав працівників і удосконалення надійності і ефективності роботи ОГ.

Розрахункова частина розділу має виконуватись для конкретного підприємства, чи конкретної дільниці індивідуально (ексклюзивно).

Наприклад:

  • Розрахунок природної вентиляції приміщення сервісного обслуговування вантажних автомобілів;

  • Розрахунок штучної вентиляції;

  • Розрахунок природного освітлення приміщення сервісного обслуговування легкових автомобілів;

  • Розрахунок штучного освітлення;

  • Економічне обґрунтування травматизму (аналіз).

Графічна частина дипломного проекту визначається керівником та консультантом.

З метою якісного виконання графічної частини та поєднання її з загальною графічною інформацією дипломного проекту, бажано використовувати основну графічну частину проекту, доповнивши її необхідними розробками з питань охорони праці та цивільного захисту. Наприклад, на проекті генерального плану підприємства чи його елементу (підрозділ, ділянка, цех) наносяться додатково місця розташування засобів пожежегасіння, протирадіаційних укриттів чи сховищ та їх характеристика щодо місткості людей та захисних властивостей цих споруд, шляхи евакуації, місця розташування пунктів медичної допомоги, місця отримання засобів індивідуального захисту(ЗІЗ) і засобів медичного захисту(ЗМЗ) та ін..

Графічна частина виконання на аркуші формату А-1 з нанесенням необхідної інформації щодо зон зараження, зон руйнувань чи пожеж з визначенням основних параметрів руйнівної сили у осередку ураження та визначенням найбільш доцільних дій та заходів щодо захисту людей.

Головною метою розділу є підвищення навичок студентів як майбутніх керівників різних рівнів щодо визначення та забезпечення виконання найбільш оптимальних рішень по запобіганню та оперативному реагуванню на випадок виникнення небезпеки, тобто мінімізацію збитків та втрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]