Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DP Bykovets (готово).docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

4.2 Аналіз ризиків при організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Аналіз ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів. Призначення аналізу ризику – дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи по захисту від можливих фінансових втрат.

Найбільш поширеним методом аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості. Аналіз чутливості – це техніка аналізу ризику, яка показує, як зміниться значення чистої теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вихідної змінної за інших рівних умов.

Для визначення річних доходів і витрат:

 1. Визначаємо тариф - з попереднього розділу

 2. Cобівартість 1 км пробігу – з попереднього розділу, S1км =грн./км.

 3. Визначення кількості їздок ():

n1 = 40; n2 = 42; n3 = 45; n4 = 47; n5 = 49

Визначаємо пробіг (, км:

- довжина маршруту (1344 км)

Дохід ()грн./км:

(4.10)

 1. Визначити експлуатаційні витрати (,грн:

(4.11)

Таблиця 4.1 - Визначення річних доходів і витрат на маршруті

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Тариф

41,15

41,15

41,15

41,15

41,15

Пробіг

54120

59532

51414

56826

62238

Дохід

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Собівартість

31,174

31,174

31,174

31,174

31,174

Експлуатаційні витрати

1687137

1855850,6

1602780

1771493,7

1940207,4

Таблиця 4.1 - Визначення річних доходів і витрат на маршруті

Для того, щоб визначити річний звіт про прибутки і збитки на маршруті потрібно:

 1. Визначити прибуток до податку (

(4.12)

грн

 1. Податок на прибуток (

(4.13)

 1. Чистий прибуток (

(4.14)

Аналогічно розраховуємо річний звіт про прибутки і збитки на маршруті

для інших років, дані заносимо в таблицю 7.2.

Таблиця 7.2 - Річний звіт про прибутки і збитки на маршруті

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Доходи,грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн..

1687136,9

1855850,57

1602780,04

1771493,72

1940207,41

Прибуток до податку,грн.

539901,12

593891,23

512906,06

566896,17

620886,28

Податок на прибуток, грн.

134975,28

148472,80

128226,51

141724,04

155221,57

Чистий прибуток, грн.

404925,84

445418,42

384679,54

425172,13

465664,71

При оцінці ефективності проекту порівняння поточних і майбутніх витрат та доходів здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішень, базового періоду). Основою дисконтування є поняття “часової переваги” або зміни цінності грошей у часі. Це означає, що раніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків і невизначеності в часі. Дисконтування означає перерахунок доходів і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту. Дисконтування ґрунтується на використанні техніки складних процентів. Приведення до базисного періоду витрат і доходів t-го розрахункового періоду проекту зручно здійснювати через їх множення на коефіцієнт дисконтування, що визначається для постійної норми дисконту r як

На практиці при аналізі проектів широко застосовується такий критерій оцінки цінності проектів, як чиста приведена цінність (NPV). Вона являє собою різницю між дисконтованими доходами проекту та дисконтованими витратами: (4.15)

де Bt – доходи проекту в рік t;

Сt – витрати на проект у рік t;

r – ставка дисконту (r=16%);

n – тривалість проекту (n=5 років)

Для того, щоб розрахувати чисту приведену вартість потрібно:

 1. Розрахувати чисті доходи (),грн.:

(4.16)

 1. Розрахувати коефіцієнт дисконтування: ;

 2. Чиста приведена вартість (NPV):

(4.17)

Таблиця 7.3 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) для маршруту

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Доходи

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати

1687136,9

1855850,57

1602780,04

1771493,72

1940207,41

Чисті доходи

539901,1

593891,23

512906,06

566896,18

620886,29

Коеф. дисконтування

Чиста приведена вартість

464314,95

439479,51

328259,88

311792,90

291816,56

1835663,79

Основною метою проекту є визначення ризику. Ризик проекту – міра невизначеності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. Це техніка аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення NPV проекту при зміні вихідної змінної за інших рівних умов. В даному випадку на значення NPV здійснюють вплив наступні ключові змінні: собівартість, тариф і обсяг перевезень.

Розрахуємо, як зміниться значення NPV при збільшенні (+) й зменшенні (-) на 10% тарифу за 1 км пробігу і собівартості 1 км пробігу автопоїзда, що виконує міжнародні автомобільні перевезення вантажів.

Для визначення чутливості проекту змінимо спочатку значення тарифу за 1 км пробігу вантажу в межах +10% і -10%. Результати занесемо в таблицю 7.4.

Користуючись вище поданими формулами розрахуємо значення зі змінами тарифу в меншу і в більшу сторони на 10%.

Збільшуємо тариф на 10%:

грн./км.

Визначаємо доходи при збільшені тарифу на 10%,грн.:

Зменшуємо тариф на 10%:

грн./км.

Визначаємо доходи при зменшені тарифу на 10%,грн.:

Результати заносимо в таблицю 7.4.

Таблиця 7.4 - Річні доходи при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Тариф, грн./км

Пробіг, км

54120

59532

51414

56826

62238

Доходи, грн.

2449741,8

2694716

2327255

2572229

2817203

-10%

Тариф, грн./км

37,035

37,035

37,035

37,035

Пробіг, км

54120

59532

51414

56826

62238

Доходи, грн.

2004334,2

2204768

1904117

2104551

2304984

Прибуток до податку, грн.:

Податок на прибуток, грн.:

де - норматив податку на прибуток (25%)

Чистий прибуток,грн.:

=грн.. (4.21)

=грн.

Таблиця 7.5 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2449741,8

2694716,0

2327255,0

2572229,0

2817203,0

Експлуатаційні витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Прибуток до податку, грн.

762604,8

838865,4

724475,0

800735,3

876995,6

Податок на прибуток, грн.

190651,2

209716,4

181118,8

200183,8

219248,9

Чистий прибуток, грн.

571953,6

629149,1

543356,3

600551,5

657746,7

-10%

Доходи, грн.

2004334,2

2204768,0

1904117,0

2104551,0

2304984,0

Експлуатаційні витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Прибуток до податку, грн.

317197,2

348917,4

301337,0

333057,3

364776,6

Податок на прибуток, грн.

79299,3

87229,4

75334,3

83264,3

91194,2

Чистий прибуток, грн.

237897,9

261688,1

226002,8

249793,0

273582,5

Таблиця 7.6 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2449741,8

2694716,0

2327255,0

2572229,0

2817203,0

Витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Чисті доходи, грн.

762604,8

838865,4

724475,0

800735,3

876995,6

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

655840,1

620760,4

463664,0

440404,4

412187,9

-10%

Доходи, грн.

2004334,2

2204768,0

1904117,0

2104551,0

2304984,0

Витрати, грн.

1687137,0

1855850,6

1602780,0

1771493,7

1940207,4

Чисті доходи, грн.

317197,2

348917,4

301337,0

333057,3

364776,6

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

272789,6

258198,9

192855,7

183181,5

171445,0

грн.

1078470,7 грн.

Збільшуємо собівартість на 10%:

грн./км.

Визначаємо експлуатаційні витрати при збільшені тарифу на 10%,грн.:

Зменшуємо собівартість на 10% грн./км:

грн./км.

Визначаємо експлуатаційні витрати при зменшені тарифу на 10%:

Таблиця 7.7- Річні доходи і витрати при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Пробіг,км

54120

59532

51414

56826

62238

Собівартість,грн./км

34,29

34,29

34,29

34,29

34,29

Експлуатаційні витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141,02

-10%

Собівартість,грн./км

28,05

28,05

28,05

28,05

28,05

Пробіг,км

54120

59532

51414

56826

62238

Експлуатаційні витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Таблиця 7.8 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141

Прибуток до податку, грн.

371263,2

408389,52

352700,04

389826,36

426952,68

Податок на прибуток, грн.

92815,8

102097,38

88175,01

97456,59

106738,17

Чистий прибуток, грн.

278447,4

306292,14

264525,03

292369,77

320214,51

-10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Експлуатаційні витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Прибуток до податку, грн.

708972

779869,2

673523,4

744420,6

815317,8

Податок на прибуток, грн.

177243

194967,3

168380,85

186105,15

203829,45

Чистий прибуток, грн.

531729

584901,9

505142,55

558315,45

611488,35

Аналогічно розраховуємо NPV для зміни собівартості 1 км пробігу на

-10% для всіх років.

Таблиця 7.9 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення

Показник

Роки

1

2

3

4

5

+10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати, грн.

1855774,8

2041352,28

1762986,06

1948563,54

2134141

Чисті доходи, грн.

371263,2

408389,52

352700,04

389826,36

426952,68

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

319286,4

302208,2

225728,0

214404,5

200667,8

-10%

Доходи, грн.

2227038

2449741,8

2115686,1

2338389,9

2561093,7

Витрати, грн.

1518066

1669872,6

1442162,7

1593969,3

1745775,9

Чисті доходи, грн.

708972

779869,2

673523,4

744420,6

815317,8

Коефіцієнт дисконтування

0,86

0,74

0,64

0,55

0,47

Чиста приведена вартість, грн.

609715,9

577103,2

431055,0

409431,3

383199,4

грн.

грн.

Таблиця 7.10 - Визначення рейтингу впливу факторів на чисту приведену вартість

Назва фактору

Процент зміни фактору, Δх

Нова NPV, тис. грн.

Базова NPV, тис. грн.

Процент зміни NPV, (ΔNPV)

ΔNPV/Δx

Рейтинг

Тариф на 1 км пробігу, грн../км

10%

2592856,9

1835663,79

41,25

4,12

1

-10%

1078470,7

-41,25

-4,12

Собівартість 1 км пробігу, грн../км

10%

1262294,9

-31,23

-3,12

2

-10%

2410504,8

31,32

3,13

Відсоток зміни NPV:

(4.22)

де – нова NPV;

–базова NPV

ΔNPV1/Δx1=41,25%/10%=4,12

Найбільше впливає на виникнення ризикових ситуацій підвищення тарифу на 10%.

Рис.7.1. Зміна NPV при зміні та

4.3 Висновок до розділу 4

1. Визначено, фінансові показники роботи підприємства при реальному та розрахунковому маршрутах N = 45 рейсів на рік; дохід за рік –

Д = 2 141 596, 8грн з яких витрати В Також включили витрати на придбання автопоїзда - сідельний тягачIvecoEuroTechMP440E42 з напівпричепом FRUEHAUF FSMX 135 (581 000 грн) та показали за скільки запропонований РС окупиться підприємством - Токуп= 43.01 місяців.

2. Розраховано, тариф за 1 км пробігу транспортного засобу Ткм=35.41 (грн./км), собівартість 1 км пробігугрн.

Розрахована вигода від введення удосконалень в дію для підприємства

становить грн за рік при здійсненні 45 рейсів на рік, також було пораховано ризикипри організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів.

ВИСНОВКИ

Згідно з поставленими задачами до дипломного проектування на тему: «Удосконалення організації та технології вантажних перевезень за енергетичними критеріями (на прикладі РСП «Київцентраеро» )» було здійснено наступне:

1. Встановлено, аналіз діяльності підприємства «Київцентраеро» , організаційну структуру та діяльність кожного її елемента. Проведено ознайомлення з клієнтською базою та здійснена обробка статистичних даних компанії по обсягам перевезень за 2014 рік. Розглянули структуру рухомого складу підприємства «Київцентраеро» за марками, вантажопід’ємністю , віком, екологічними нормами та за ціною. Також виявлено динаміку вантажопотоків з 2010 – 2014 роки в тис.тон. Розгорнули тему проблеми і перспективи розвитку даного сегменту діяльності, що безпосередньо стосується «Київцентраеро» та України в цілому;

2. Розраховано, прогнозування обсягів міжнародних перевезень між Україною та Німеччиною. Провели розрахунок прогнозованих обсягів експорту та імпорту на 2015 рік,. Провели аналіз попиту на перевезення між Україною та Німеччиною, що перевозиться автомобільним транспортом, обсяг експорту 5698, 035 т., обсяг імпорту 120 540 т. Також здійснили розрахунок сумарних витрат для міжнародної доставки вантажу для діючого маршруту. Указали розклад перевезення по днях, розрахували загальні витрати даному маршруті , що становлять 75543.93 грн з них витрати на автомобільне паливо складають 40 121 грн. Отже, витрати на паливо складають більше половини загальних витрат на виконання перевезень.

3. Запропоновано, вибір іншого рухомого складу за енергетичними критеріями , розрахували показник енергетичної ефективності для трьох автомобілів та визначили найбільш енерго-ефективний ТЗ Iveco EuroTech MP440E42, Пе = 0.18 та провели розрахунки на розрахунковому маршруті з обраним автомобілем та з іншою системою роботи водіїв. Результати розрахунків показали, що загальні витрати на маршруті становлять 72 128, 34 грн, з яких витрати на паливо 36661.4, бачимо, що при використання даної схеми перевезень загальні витрати зменшуються.

4. Згідно проведеним дослідженням та розрахункам на реальному маршруті кількість рейсів за рік становить 36 , а чистий прибуток грн, на розрахунковому маршруті визначили що при зміні ТЗ та залучення другого водія збільшується оборотність рейсів за рік = 45 також збільшуеться чистий дохід 162 086.04 грн.

Отже, оптимальним варіантом удосконалення організації та технології перевезення на маршруті Україна – Німеччина –Україна для підприємства Київцентраеро є комплексне рішення, яке включає заміну рухомого складу Iveco EuroTech MP440E42, що є більш ефективним за енергетичними критеріями та залучення до роботи на міжнародних маршрутах з протяжністю 1344 км двох водіїв.

Розрахована вигода від введення удосконалень в дію для підприємства становить 26 127. 36грн за рік на маршруті Україна –Німеччина– Україна, при здійсненні 45 рейсів на рік.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Міжнародні автомобільні перевезення: посібник / Л. М. Костюченко, Л. П. Докіль, Ю. Ф. Кучинський [та ін.]; Асоц. міжнар. автомоб. перевізників України. - К.: Бланк-Прес, 2010. 208 с,

 2. ВДНК. Перевезення вантажів. [Електронний ресурс] http://www.vdnk.ru/site/ru/trucking-practice/carriage-documents#PERMISSION(15.03.2015).

 3. . Офіційний сайт Київцентраеро. [Електронний ресурс] http://kyivcetraero.com.ua/ (15.03.2015).

 4. TAD Trans Auto D. Проблема с дозволами, наболівше. [Електронний ресурс] http://www.tad.com.ua/problema-s-dozvolami-v-ukraine-nabolevshee/(15.03.2015).

 5. МІНФІН. [Електронний ресурс] http://index.minfin.com.ua/index/salary/(19.03.2015)

 6. Бухоблік. [Електронний ресурс] http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/komandirovki/487-dobovi-2013.html(19.03.2015)(19.03.2015)

 7. Autoline. Продаж вантажних автомобілів. [Електронний ресурс] http://autoline.com.ua/sf/gruzovik-avtovoz-VOLVO-FM-12--14080111343478935800.html(22.03.2015)

 8. GRUZ.REZINA. Ціни на вантажні шини. [Електронний ресурс] http://gruz.rezina.cc/goodyear-regional-rht-tt-8-25-r15-143j(22.03.2015)

 9. Інструкції для ремонту та експлуатації вантажної техніки[Електронний ресурс]. http://remontgruzovik.ru/publ/normy_raskhoda_topliva_na_sedelnye_tjagachi_volvo/1-1-0-88[Електронний ресурс] (22.03.2015)

 10. Автобан. Технічна характеристика тягачів. [Електронний ресурс] http://www.autoban.by/catalog/truck/schmitz/spr/spr_24(22.03.2015)

 11. ТІР блог. IVECO, технічні характеристики та розхід палива. [Електронний ресурс] http://tir.500v.net/2010/09/17/volvo-fh12-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE/(21.03.2015)

 12. Е-Матриця. [Електронний ресурс] https://ematrica.nemzetiutdij.hu/(22.03.2015)

 13. RENAULT TRUCKS [Електронний ресурс] http://www.gruz23.ru/avtomobili/gruzovie_avtomobili/reno_premium_440/(22.03.2015)

 14. Характеристики IVECO. [Електронний ресурс] http://avtomarket.ru/catalog/truck/Volvo/FM/samosval_g5101/(25.03.2015)

 15. Грузовой.Ру. Шасси IVECO. [Електронний ресурс] http://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fm400(25.03.2015)

 16. Іnterdalnoboy. [Електронний ресурс] http://interdalnoboy.com/gruzoviki/description/volvo-fh-tyagach-4x2.html(25.03.2015)

 17. Gruzoviki.com. SCANIA P3 [Електронний ресурс] http://www.gruzoviki.com/catalogue/vehicle.asp?truck=25244&scania=P380CA(25.03.2015)

 18. Autosvit. DAF XF98.430 (430 Hp). [Електронний ресурс] http://www.autosvit.com.ua/DAF_XF95.430_techtm_6_388.html(25.03.2015)

 19. Источник: http://wikimac.ru/?page_id=2251| Интернет-портал про автомобілі. (25.03.2015)

 20. Lardi-trans. Орієнтовна вартість бензину і дизельного палива в країнах Європи. [Електронний ресурс] http://ru.lardi-trans.com/useful/fuel/(22.03.2015)

 21. Наказ від 20.05.2006 Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі.

 22. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті. Новини. [Електронний ресурс] http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/103633(15.03.2015)

 23. Рух дозволів станом на13.03.2015 [Електронний ресурс] http://eis.uti.gov.ua/m3_transinsp/exchange/showmove.html(13.03.2015)

 24. Залишки дозволів станом на13.03.2015 [Електронний ресурс] http://eis.uti.gov.ua/m3_transinsp/exchange/showrests.html(13.03.2015)

 25. Компанія «СпецАвтоЛенд» [Електронний ресурс]. http://www.spautoland.ru/items/view/10729(25.03.2015)

 26. "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

 27. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів»

 28. Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)

 29. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге видання – Л.: Банк. Коледж; К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 186 с.

 30. Логистика: Учебник для вузов / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2000.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]