Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конс.лекций_Ney_version3.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.47 Mб
Скачать

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Рис.8.1

Нормування якісних показників освітлення Показник засліпленості

Яскравість окремих ділянок полю зору неоднакова. Розподіл яскравості в межах поля зору визначається не тільки розходженням коефіцієнтів яскравості або коефіцієнтів відображення окремих ділянок поля зору, але також розподілом світлового потоку на освітлюваних поверхнях і наявністю в полі зору світлових приладів, рис 8.2.

Рис.8.2

Вплив нерівномірності розподілу яскравості позначається на граничній різниці яскравості ΔLпор.

Підвищення граничної різниці яскравості, а також зниження швидкості розрізнення та інших функцій зору при наявності на периферії підвищеної яскравості в порівнянні з яскравістю центральної частини поля зору прийнято пояснювати виникненням вуалюючої завіси.

Модель вуалюючої завіси за Холледеєм заснована на еквівалентному врахуванні підвищення граничної різниці яскравості з появою в полі зору спостерігача блискового джерела:

, (8.18)

де — гранична різниця яскравості об'єкта на фоні рівномірної яскравості,

і ()s — те ж при наявності в полі зору блискового джерела;

Lад — яскравість адаптації;

β — яскравість завіси, що вуалює.

Відношення граничних значень різниці яскравості об'єкта і фона при наявності в полі зору спостерігача блискових джерел ()s і при рівномірній яскравості всього поля зору прийнято називати коефіцієнтом засліпленості.

. (8.19)

На практиці користуються показником засліпленості, рис 8.3.

Рис. 8.3

s =(S-1)*103. (8.20)

Яскравість вуалюючої завіси, створюваної точковим випромінювачем, розташованим у полі зору спостерігача, визначається освітленістю площини зіниці ока спостерігача Е й кутом між лінією зору та променем від блискучого джерела в напрямку до ока спостерігача:

, (8.21)

де E - освітленість площини зіниці ока спостерігача, лк

—угод дії блескості, град;

—яскравість вуалюючої завіси;

т — постійний коефіцієнт, що залежить від яскравості блискового джерела.

Дослідження яскравості вуалюючої завіси, створюваної блисковим джерелом при = const показали деяке розходження значень для різних поздовжніх площин, рис 8.4.

Рис. 8.4- Лінія зору

При наявності в полі зору декількох джерел блискості сумарне значення яскравості завіси, що вуалює, за МКО визначається за правилом аддитивності яскравості вуалюючої завіси, створюваної окремими джерелами:

, (8.22)

де E1, E2, En - освітленості на зіниці ока спостерігача, створювані кожним джерелом блискості, розташованим в полі зору спостерігача;

-кути між лінією зору спостерігача і випромінюванням кожного джерела блискості в напрямку до ока спостерігача. Для лінійних джерел

, (8.23)

де — освітленість на зіниці ока спостерігача, створювана нескінченно малою ділянкою довжини dl випромінюючої лінії.

Як показали дослідження, результуюче значення яскравості вуалюючої завіси, від n джерел блискості, розташованих у полі зору спостерігача, не підпорядковане закону аддитивности:

. (8.24)

Яскравість вуалюючої завіси від лінійних випромінювачів (ряду світильників з люмінесцентними лампами) відповідно визначається так:

. (8.25)

Ряди світильників в освітлювальній установці, як правило, розташовуються паралельно (а), або перпендикулярно (б) до лінії зору спостерігача, рис. 8.5.

Рис. 8.5

Для лінії зору, рівнобіжної рядів світильників, освітленість зіниці ока спостерігача від елемента ряду світильників із світлорозподілом визначиться як

, (8.26)

де — сила світла з одиниці довжини ряду світильників у поздовжній площині в в перпендикулярному напрямку до осі ряду (= 0);

l— відстань елементарної ділянки ряду світильників від ока спостерігача;

—кут, що координує випромінювання елементарної ділянки ряду d у поздовжній площині в напрямку до ока спостерігача;

cos — функція світлорозподілу світильників у поздовжній площині.

Замінивши в рівняннях (8.26) значення l, L й dL

; ;, (8.27)

одержимо вираз, що визначає яскравість вуалюючої завіси, створюваної рядом світильників з люмінесцентними лампами, розташованими уздовж лінії зору:

(8.28)

Розв’язання (8.28) можливе шляхом розкладання sin й cosв ряди:

+…(8.29)

Користуючись цим методом, одержимо:

а) для розташування лінії зору уздовж ряду

(8.30)

б) для розташування лінії зору впоперек ряд (8.31)

Нормовані значення показників засліпленості обрані не перевищуючими s = 20 для точних зорових робіт і s = 40 для роботи меншої точності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.