Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
медицина (Ильченко В.В.).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Glossary English-Ukrainian

abnormality патологія

acquired heart disease набутий порок (вада) серця

angina стенокардія

angiography ангіографія

angioplasty ангіопластика

aorta аорта

aortic valve аортальний клапан

apex верхівка серця

arterial blood артеріальна кров

atrium (pl atria) передсердя

birth defect природжений порок

blood clot тромб

blood supply кровопостачання

calcification кальциноз

capillary network мережа капілярів

cardiac arrest зупинка серця

cardiac catheterization катетеризація серця

cardiovascular system серцево-судинна система

chamber серцева камера

chest radiography рентгенографія органів грудної клітки

circuit коло (кровообігу)

circulation кровообіг

closed circuit замкнута система

clotting cell тромбоцит

congenital heart disease вроджений (природжений) порок (вада) серця

congestive heart failure гостра серцева недостатність

coronary angiography коронарографія

coronary artery bypass grafting аортокоронарне обхідне шунтування

coronary artery disease ішемічна хвороба серця

coronary artery коронарна артерія

coronary circuit серцеве коло кровообігу

CTscanning компютерна томографія

cyanosis ціаноз

deoxygenated blood збіднена киснем кров

diastole діастола

disease-fighting element елемент, що допомагає організму долати захворювання

draw in всмоктувати

echocardiography ехокардіографія

endocardium ендокард

engorgement застійне явище

epicardium епікард

fibrous sac серцева сумка

fluid buildup накопичення рідини

foreign organism чужорідний організм

foreign substance чужорідна речовина

heart attack серцевий напад

heart chamber серцева камера

heart condition вада серця

heart failure серцева недостатність

heart imaging візуалізація (картування) серця

heart wall серцева стінка

humoral factor гуморальний чинник

inferior vena (pl venae) cava нижняя порожниста вена

interatrial septum міжпередсердна перегородка

interventricular septum міжшлуночкова перегородка

malformation паталогія

mitral valve мітральний клапан

muscle organ м’язовий орган

myocardium міокард

oxygen deprived blood збіднена киснем кров

oxygen poor blood збіднена киснем кров

oxygenate насичувати киснем

oxygenated blood насичена (збагачена) киснем кров

oxygen-depleted blood збіднена киснем кров

oxygen-rich blood насичена (збагачена) киснем кров

pacemaker синусовий серцевий вузол (пейсмейкер)

patent ductus arteriosus відкрита артеріальна протока

pericardium перикард

pulmonary alveoli легеневі пухирці

pulmonary artery легенева артерія

pulmonary circuit мале (легеневе) коло кровообігу

pulmonary oedema набряк легень

pulmonary valve легеневий клапан

pulmonary vein легенева вена

pump v нагнітати

pumping chamber виштовхуюча камера

radionuclide scanning радіоізотопне сканування

receiving chamber приймаюча камера

septum (pl septa) перегородка

superior vena (pl venae) cava верхня порожниста вена

systemic circuit велике коло кровообігу

systole систола

tricuspid valve трикуспідальний клапан

unoxygenated blood збіднена киснем кров

valve клапан

venous blood венозна кров

venous vessel венозна судина

ventricle шлуночок