Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
61.78 Кб
Скачать

25. Сутність та функції грошей.

Гроші - це специфічний товар ,який виконує роль загального еквіваленту . функції грошей : 1) міра вартості2) засіб обігу.3) засіб накопичення.4) засіб платежу .5) світові гроші . існує дві концепції походження грошей 1) раціональна концепція (арістотель) . 2) еколібційна концепція (Адам Сміт, Карл Маркс , Рікардо).

26.Закон вартості та його роль в товарному виробництві.

Закон вартості – закон, який передбачає, що виробництво і обмін товарів мають здійснюватись на основі їхньої вартості, тобто як обмін еквівалентів. Основою виникнення закону вартості є товарне виробництво. Він діє в будь-якій економічній системі, де відбуваються товарно-грошові відносини. У ринковій економіці закон вартості виконує такі функції:регулює пропорції суспільного виробництва; стимулювання розвитку продуктивних сил; обумовлює диференціацію товару виробників.

27.Фінансові активи та їх ліквідність. Грошові агрегати. Грошовий обіг, кількість грошей, необхідна для обігу. Закони грошового обігу.

фінансові активи –це ресурси особи підприємства або держави що перебувають у вигляді коштів на банківських рахунків .Ліквідність фін.активів-це їх здатність перетворитися на готівку .Різні фін.активи мають різну ліквідність тобто з різною швидкістю в залежності від цього іх згрупування в певні групи що отримали назву грошових агресор М0= готівка М1= М0 кошти що знаходяться на чекових рахунках зможуть буди будь-який момент перетворені на готівку.

М2=М1+ короткострокові депозитні внески до 100000 грн

М3=М2+довгострокові внески а також кошти що перебуває у вигляді цінних паперів акцій та облігацій

Грошовий обіг- це рух грошей в процесі виробництва та обігу товарів надання послуг та дій різних платежів населення існують спец.формули для розрк-ті грошей необхідних для обігу. Закони грошового обігу - загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

28.Сутність, види та функції ринку

Ринок – це сукупність відносин (актів) купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів. Він є механізмом розподілу товарів і послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну. Головними суб'єктами ринку є домашні господарства, фірми (підприємства), держава. Об'єктами ринкових відносин виступають різноманітні матеріальні і нематеріальні цінності (активи). Функції ринку: Регулююча: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво — це сприяє розширенню асортименту товарів та послуг; Стимулююча — ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів; Розподільча — доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами; Алокаційна — ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів і послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів; Інтеграційна — ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки; Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма може регулювати власне виробництво; Посередницька — ринок виступає посередником між виробником і споживачем; Сануюча (оздоровча): ринок очищує суспільне виробництво від економічно слабких та не життєздатних господарських одиниць. Основні види ринків: легальний ринок, тіньовий ринок, споживчий ринок, ринок капіталів, ринок робочої сили, ринок інформації, фінансовий ринок,валютний ринок і ін.,місцевий ринок,національний ринок,міжнародний регіо- нальний ринок, світовий ринок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.