Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
61.78 Кб
Скачать

15.Поняття власності як економічної та юридичної категорії.

Власність – це одна з центральних категорій яка вивчається багатьма науками і тому характеризується з різних сторін найбільш важливими економічний та юридичний аспект . з економічного погляду власність це не річ сама по собі , а це певні виробничі відносини , що вникають між суб’єктами господарювання з приводу користування та розпорядження об’єктами власності . суб’єктами господарювання можуть виникати : окремі особи, юридичні особи, держава як суб’єкт господарювання , міжнародні організації . об’єктами власності можуть бути : земля, засоби виробництва, робоча сила, нерухомість, знання. З юридичного погляду власність характеризує майнові відносини між людьми що закріпленні чинним законодавством кожної країни , а також міжнародними правовими нормами .

16. Класифікація власності згідно до вертикально-історичного підходу.

згідно то вертикально історичного підходу розглядають такі типи власності що виникли в продовж усього періоду розвитку людської цивілізації .1)первісна власність характер рівними правами усіх членів первісної громади на знаряддя праці землю і результатом праці .2)рабовласницька власність характерно правами рабовласника на землю знаряддя праці і самого робітника.3)феодальна власність характерно абсолютними правами власності феодальна на землю і обмеженими правами власності феодально на землю і обмеженими правами на робітника.4)капіталістична власність характеризується зосередженням прав власності на засоби виробництва в руках підприємця і відсутністю власності прав на робітника.

17. Класифікація власності згідно до горизонтально-структурного підходу.

згідно до горизонтально структурного підходу розрізняють такі 2 основні типи власності. Приватна і суспільна власність. Приватна - це така в якій виключне право на володіння користування та розпорядження об’єктом власності закріплюється за окремою особою . Існує також форми.1)індивідуальн6а- трудова власність існує як результат підприємницької діяльності фіз..особи що здійснюється за допомогою знаряддя праць і роб. сили самої фіз. особи.

2)сімейна власність передбачає що використання праці однієї родини.3)партнерська власність-виступає як об’єднання капіталів.

Риси приватної власності-кожний акціонер виступає як приватний власник своїх акцій і може самостійно вирішувати їхню долю.

Риси суспільної власності. Означає спільне привласнення засобів виробництва та результатів господарюванню. Суспільна вл-ть існує в 2 формах державна і колективна.

Державна власність - система відносин в якій права на управління і розпорядження здійснюють органи державної влади: а)законодавча-спільна власність усіх громадян яка не поділяється на частини між окремими людьми. б)комунальна-така що перебуває в розпорядженні регіональних державних органів.

Колективна власність - це така форма відносин в якій права на управління і розпорядження здійснюють певні колективи.

19.Натуральне виробництво, сутність та характерні риси.

Натуральне виробництво це таке в якому продукція виробляється для власного споживання всередині цього господарства . виникає ще в первісному суспільстві , стає паруючим за часів рабовласництва та феодалізму , в сучасних умовах існує лише в слабо розвинених країнах . характерні риси : 1) господарство складається з окремих замкнених економічних одиниць в середині яких представлені всі види робіт починаючи від видобування сировини і закінчуючи випуском готовою продукції . 2) суспільний поділ праці розвинений слабо . 3) примітивні зпоряддя праці , застарілі форми організації праці звідси низька ефективність .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.