Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
61.78 Кб
Скачать

12. Класична економічна теорія . А.Сміт та д.Рікардо.

В 18 -19 ст . розвивається класична політекономія . представники а. сміт та д . рікардо та карл маркс. Головні положення класичної політекономії :1) основою існування людського суспільства є матеріальне виробництво в усіх галузях .2) вартість товорів залежить від кількості праці яка витрачена на їх виробництво .3) А.Сміт вперше створює поняття ринкової економіки і розглядає її функціонування . за смітом ринкова модель розвивається на основі головних законів попиту і пропозиції на основі стихійного утворення цін на товари. А держава не втручається в ринкові відносини а виконує лише роль «нічного сторожа» , тобто зберігає право порядок охороняє кордони , будує дороги . 4) відстоюють ідею вільної торгівлі і конкуренції .

13. Продуктивні сили суспільства, сутність та структура.

Продукти́вні си́ли — засоби виробництва (знаряддя праці та предмети праці), за допомогою яких виробляють матеріальні блага (здійснюють матеріальне виробництво), а також люди, що здатні до праці, мають певні навички й знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх. Основою продуктивних сил людського суспільства на всіх етапах його розвитку є трудящі маси. Розвиток продуктивних сил — основа всього суспільного розвитку. Від рівня розвитку і характеру продуктивних сил, насамперед від рівня складності і досконалості знарядь виробництва, а також від виробничого досвіду, навичок і культури людей залежить продуктивність суспільної праці, ступінь панування людей над природою. Розвиток продуктивних сил лежить в основі зміни і розвитку другого елемента виробництва — виробничих відносин. В умовах науково-технічної революції вирішальним чинником дальшого зростання продуктивних сил є впровадження у виробництво досягнень науки, яка перетворюється на безпосередню продуктивну силу. Структура продуктивних сил включає фактори виробництва і елементи взаємодії факторів виробництва(технологія, форми і методи організації виробництва, наука та інформація, виробнича і соціальна інфраструктура, яка обслуговує фактори виробництва) Метод вивчення продуктивних сил — це спосіб пізнання продуктивних сил, за якого чинники та результати виробництва та економічна система загалом розглядається як така, що саморозвивається на основі об'єктивних економічних законів.

14.Виробничі ресурси , поняття альтернативної вартості. Крива виробничих можливостей.

безмежне зростання потреб обмежується наявними виробничими при цьому виникає поняття альтернативної вартості. Альтернативна вартість - це те від чого слід відмовитись щоб отримати бажане. Обмеженість виробничих ресурсів в суспільстві приводить до необхідності пошуку альтернативних шляхів розвитку,головними критеріями в цьому пошуку є такі: а)мах задоволення потреб суспільства. б)охорона навколишнього середовища. в)здешевлення товарів та послуг г)забезпечення умов для подальшого розвитку.

Пошук шляхів розвитку відображує графік кривої виробничих можливостей (квм) - це сукупність точок координати яких відображають можливі комбінації випуску продукції із наявних ресурсів. Рівномірне зміщення кривої праворуч означає одночасне збільшення виробництва як засобів виробництва так і предмету споживання що є характерними для промислових підйомів розвитку науки техніки,Рівномурне зміщення кривої ліворуч свідчить про зменшення обсягів виробництва внаслідок економічної кризи ,стихійних лих,соц..потрясінь. Праворуч від кривої свідчить будь яка точка п.про неможливість виробництва на такому рівні внаслідок нестачі наявних ресурсів. Будь яка точка п. що знаходиться в площині ліворуч від кривої свідчить про можливий але недостатній рівень виробництва внаслідок неефективного використання ресурсів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.