Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
61.78 Кб
Скачать

1. Зародження політекономії як науки як науки та сучасний погляд на предмет її вичення.

Вперше термін економіка використовують давньогрецькі вчені ксенофонт і арістотель (в 4 ст. до . н . е ). Термін складається з 2 слів .

«ойкос»- в перекладі означає домашнє господарство . «номос»- в перекладі означає правила , закони. Таким чином економічна наука виникає , як наука про закони введення домашнього господарства .на поч.17 ст. французький вчений антуан монкретьєн вперше вживає термін політ економіка з того часу політекономія стає наукою про мистецтво державного суспільного господарювання . приблизно в цей же час виникають перші теоретичні напрямки розвитку політекономії :меркантилізм і фізіократи.

2. Предмет та обєкт вивчення політекономії. Політекономія та економічна політика.

На перших етапах політекономія розглядалася переважно як наука про державне господарство. І лише при А.Сміті характер її змінився. Вона стала перетворюватися в науку про закони розвитку господарства взагалі та про економічні відносини класів зокрема. В сучасних умовах загальним об'єктом вивчення виступає суспільне виробництво як цілісний організаційно-соціально-економічний комплекс (економіка).Але політекономія вивчає не все виробництво. Технічні його аспекти вивчають інші технічні науки. Предметом же політекономії є лише соціально-економічна суть виробництва, тобто ті виробничі (економічні) відносини, які виникають між людьми в процесі функціонування суспільного виробництва. В найбільш узагальненому вигляді предметом економічної науки в цілому є вивичення законів господарювання з метою максимального задоволення потреб в умовах обмежених виробничих ресурсів .

Економічна політика держави є процесом реалізації її економічних функцій шляхом різноманітних державних заходів впливу на економічні процеси для досягнення певних цілей. До найбільш загальних економічних цілей держави можна віднести наступні: забезпечити економічний ріст; створити умови економічної свободи; забезпечувати економічну безпеку й економічну ефективність; піклуватися про забезпечення повної зайнятості; здійснювати допомогу тим, хто не може себе цілком забезпечити. Економічна політика будується на вмілому сполученні перспективних і поточних цілей. До перспективних цілей української економічної політики відноситься, наприклад, формування соціально-орієнтованого ринкового варіанту економіки. До поточних завдань можна віднести, наприклад, вирішення проблем державного боргу, дефіциту бюджету тощо.

Політи́чна еконо́мія — наука, сферою інтересів якої єсоціально-економічні відносини,економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людськогосуспільствав процесівиробництва, розподілу, обміну й споживанняматеріальних благ.Вивчає всю систему економічних відносин, їх єдність і взаємодіі з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства. Вона показує, як люди ісуспільствомають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.