Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экономический анализ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
138.24 Кб
Скачать
 1. Лекція 2. Інформаційна база економічного аналізу.

 1. Сутність інформації та основні вимоги щодо її змісту.

 2. Джерела інформації.

 3. Прийоми перевірки інформації.

 4. Елементи організації аналітичної роботи на підприємстві.

 5. Етапи аналітичного дослідження та порядок оформлення й використання його результатів.

Основна інформація — бухгалтерська звітність. Але також є багато чого іншого.

Інформація — певне повідомлення. Можуть бути різні форми. Термін походть з латини і означає “повідомлення”. Це певним чином упорядкована сукупність повідомлень про об'єкт дослідження, яка містить знання та дані про нього.

Вся відібрана для наалізу інформація підлягає збиранню, реєстрації, зберіганню, перетворенню та передаванню.

Крім споживчої цінності для аналітика інформаія також має вартісну оцінку (матеріальну). За неї треба платити.

На що будемо звертати увагу? Спочатку треба отримати цю інформацію для аналізу. Насамперед треба звернути увагу на достовірність. Інформація, що використовується в економічному аналізі, має відповідати певним вимогам.

 1. Якість та вірогідність даних. Інформація має відповідати реальності, інакше це все не має сенсу.

 2. Повнота і різнобічність даних. Якщо інформації бракує, аналіз зробити складно. Але якщо буде багато зайвої, будуть витрати часу на її обробку.

 3. Оперативність, своєчасність та безперервність. Інформація має доходити до споживача до того, як вона застаріє. Резерви визначати не має сенсу.

 4. Порівнюваність даних за складом у часі та просторі. Таке було у статистиці. Є показники динаміки. Абсолютний приріст, темп приросту, темп динаміки. Все має бути розраховано за однією системою.

 5. Доступність даних.

Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Комерційна таємниця. Вона може бути пов'язана з прихованням звітності. За розголошення комерційної таємниці є кримінальна відповідальність.

75% інформації — бухоблік. Але є багато чого іншого.

  1. Джерела інформації.

  1. Планово-нормативні дані.

1) Законодавча база — основне. Механізм створення підприємства. Розмір статутного капіталу (для акціонерного товариства — 1250 мінімальних заробітних плат; мінімальна зараз — 960 грн; заробітну плату можна знайти в ЗУ “Про державний бюджет”). Треба реєструватись у тій формі, в якій це визначено законами.

2) бізнес-плани;

3) норми витрат і нормативи; є встановлені ціні, а вони відображені в прейскурантах;

3) інструкції;

4) договори;

5) інше.

  1. Дані бухгалтерського та статистичного обліку.

  2. Внутрішня позаоблікова інформація. Не стосується бухгалтерського обліку та планово-нормативного. Види:

1) накази;

2) виробниче листування;

3) довідки про впровадження;

4) дані перевірок та акти ревізій;

5) протоколи виробничих нарад;

6) пояснення.

  1. Зовнішня інформація. Включаються:

1) дані споріднених підприємств;

2) дані галузевих видань;

3) статистичні збірники1;

4) переписи;

5) анкетині обстеження.

  1. Дані особистих спостережень аналітика. Види:

1) виробнича екскурсія;

2) хронометраж робочого часу;

3) анкетування (власне);

4) опитування працівників підприємства.

Може мати форми:

  1. числову;

  2. табличну;

  3. графічну;

  4. текстову.

Всю інформацію поділяють на внутрішню і зовнішню, базову та похідну (розрахункова). Розрахункова: показники, коефіцієнти тощо. Більшість інформації має форму показників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.