Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экономический анализ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
138.24 Кб
Скачать
  1. Етапи аналітичного дослідження.

 1. Попередній етап:

1) загальне ознайомлення зі станом справ на підприємстві;

2) визначення ступеню виконання плану за основними показниками;

3) попередня оцінка роботи підприємства.

На попередньому етапі складається детальна програма аналізу. Також здійснюється добір виконавців аналітичного дослідження та вирішуються інші організаційні питання.

 1. Основний етап:

1) заповнення усіх таблиць;

2) вивчення необхідної додаткової інформації;

3) визначення та вимірювання впливу факторів;

4) пошук резервів.

 1. Заключний етап:

1) узагальнення наслідків аналізу;

2) підрахунок зведених резервів;

3) заключна оцінка;

4) розробка заходів задля поліпшення ефективності діяльності підприємства на основі використання знайдених резервів.

Час проведення аналізу залежить від мети аналізу. Керівник аналітичної групи має слідкувати за проведенням аналізу та контролювати його.

Всі узагальнені результати треба якось оформити. Назва результату залежить від того, хто його проводить. Довідки, акти, перевірки, аналітичні висновки, пояснювальні записки до звітів тощо.

Зробили, оформили, все добре. Але все це треба ще впровадити. Для цього треба отримати наказ. Наказ є документом, який працівники мають виконувати. Самостійним або додатковим документом, у якому відображаються наслідки аналізу, є проект аналізу.

 1. Лекція 4. Методика факторного аналізу.

 1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу.

 2. Класифікація факторів в економічному аналізі.

 3. Типи детермінованих факторних систем (моделей).

 4. Способи виміру впливу факторів в детермінованому факторному аналізі.

 5. Способи вивчення стохастичних (кореляційних) взаємозв'язків. В економічному аналізі.

 6. Єріна, регресійні моделі, коефіцієнт регресії, коефіцієнт детермінації — повторити.

Факторний аналіз — методика комплексного та системного вивчення впливу фактроівна результати господарської діяльності підприємства.

  1. Типи факторного аналізу.

 1. Детермінований (фукнціональний). Становить методику дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником має функціональний характер. Результативний показник можна представити як суму, добуток або відношення факторів.

 2. Стохастичний (кореляційний). Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним (імовірнісним). Чітко не можемо сказати, як саме фактор вплине на результативний показник. Індексний аналіз.

 3. Прямий (дедуктивний). Передбачає дослідження за дедуктивним методом, тобто від загального до часткового.

 4. Зворотний (індуктивний). Передбачає дослідження від причин до наслідків з використанням методики логічної індукції. Спочатку окремі, а потім загальні.

 5. Одноступеневий. Використовує для дослідження фактори тільки одного рівня підпорядкування. Ми не можемо розкласти ці фактори на окремі співмножники.

 6. Багатоступеневий. Деталізація окремих факторів на складові елементи.

 7. Статичний. Дослідження впливу факторів на результативні показники до відповідної дати .

 8. Динамічний. Становить собою методику дослідження причинно-наслідкових зв'язків у динаміці.

 9. Ретроспективний. Вивчає причини змін результатів господарської діяльності за попередні періоди.

 10. Перспективний (прогнозний). Досліджує поведінку факторів арезльтативних показників на перспективу. Мінімальна кількість періодів — 8.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.