Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экономический анализ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
138.24 Кб
Скачать
 1. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 1. Поняття витрат та їх класифікація.

 2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво та собівартість окремих виробів.

 3. Аналіз прямих матеріальних витрат.

 4. Аналіз прямих витрат на оплату праці.

Відповідно до П(с)БО №1 під витратами слід розуміти зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань підприємства, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення вартості власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Собівартість реалізованої продукції складається з:

 1. виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

 2. нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

 3. наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включаються:

 • прямі матеріальні витрати;

 • допоміжні матеріальні витрати;

 • комплектуючі;

 • напівфабрикати.

Матеріальні витрати — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли в процесі виробництва продукції та, відповідно до встановленої технології, передаються в інші цехи, підрозділи як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції.

Інші прямі витрати.

Амортизація (лише та, яку можливо віднести до конкретного об'єкта).

...

До складу загальновиробничих витрат включаються:

 1. витрати на управління виробництвом;

 2. витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення;

 3. витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

 4. витрати на обслуговування виробничого процесу;

 5. витрати на охорону навколишнього природного середовища;

 6. витрати на охорону праці та техніку безпеки;

 7. інші витрати.

Загальновиробничі витрати:

 1. постійні;

 2. змінні.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (години праці, з/п, обсяг діяльності), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності підприємства, що може бути досягнуто за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, можна поділити на три групи.

 1. Адміністративні витрати:

1) витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів невиробничого призначення;

2) винагорода за професійні послуги (юристи, аудитори);

3) витрати на зв'язок (телефон, інтернет тощо);

4) витрати на врегулювання спорів;

5) розрахунково-касове обслуговування, інші послуги банку;

6) інші витрати.

 1. Витрати на збут:

1) витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції;

2) витрати на ремонт тари;

3) витрати на рекламу та дослідження ринку;

4) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

5) транспортні витрати.

 1. Інші операційні витрати:

1) собівартість реалізованої іноземної валюти;

2) собівартість реалізованих виробничих запасів;

3) списання безнадійної дебіторської заборгованості;

4) втрати від знецінення запасів;

5) нестачі та втрати від псування цінностей;

6) витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури.

Витрати операційної діяльності за елементами відповідно до Звіту про фінансові результати.

 1. Матеріальні затрати.

 2. Витрати на оплату праці (з/п, страхування, відрахування, матеріальна допомога тощо).

 3. Відрахування на соціальні заходи (пенсія).

 4. Амортизація.

 5. Інші операційні витрати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.