Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Г.О. Білявський Основи Екології.doc
Скачиваний:
1025
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
5.04 Mб
Скачать

Глава 8 Екологічний стан окремих регіонів України

§ 8.5.^ Українські Карпати

"арпати — не тільки один із наймальовничіших суточків України. Це також один із най-значніших східноєвропейських оздоровчо-рекреаційних об'єктів, зона цінних лісових масивів, які очищують повітряний басейн над величезною частиною Східної Європи, — її «легені».

У Карпатах зосереджена третина лісових запасів України, лісистість цієї території одна з найвищих у країні — 53,5 %. Тут росте 2110 видів квіткових рослин (50 % генофонду судин­них рослин України), багато цінних видів дерев і лікарських рослин.

Та протягом останніх десятиліть Карпати зазнають дедалі більших втрат унаслідок діяльності людини. Карпатські ліси опинилися перед загрозою зникнення не тільки через лісорозроб­ки та надмірний випас худоби на більшості полонин, а й від хімічного забруднення, кислотних дощів, які йдуть і зі сходу, й із заходу, від діяльності великих промислових центрів у містах Калуш, Стебник, Надвірна, Новий Роздол, Дрогобич, Бурштин, об'єктів Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії.

Збереження біорізноманітності Карпат — нагальна проблема. Структурні зміни в економіці регіону мають передбачити поси­лення рекреаційного значення Українських Карпат для населен­ня не тільки нашої країни, а й Центральної та Східної Європи, зменшення техногенного навантаження. Надзвичайно важливе при цьому міжнародне співробітництво всіх країн Карпатського регіону.

Вельми перспективним є розвиток туризму в Карпатах, але туризму цивілізованого, з урахуванням екологічної стійкості рекреаційних зон і заповідних територій.

Контрольні запитання й завдання

 1. В яких регіонах України екологічна ситуація вважається критичною й чому?

 2. Знайдіть на карті України еколо­ гічно найчистіші райони й поясніть причини цього стану.

 3. Як можна схарактеризувати ниніш­ ню екологічну ситуацію в Україні?

 4. У чому полягає екологічна проблема Дніпра й яке це має значення для України?

 5. Чим зумовлений сучасний кризовий екологічний стан Чорного та Азов­ ського морів?

 6. Як ви вважаєте, чи можливо відно­ вити екосистеми Дніпра та інших річок України?

 7. Які види людської діяльності призве­ ли до різкого погіршення екологічної ситуації в Донбасі та Придніпров'ї?

 1. Назвіть найзабрудненіші міста Се­ реднього Придніпров'я.

 2. Як можна схарактеризувати стан природного середовища в Донецько- Придніпровському регіоні?

 1. Назвіть головні причини розвитку напруженої екологічної ситуації на Українському Поліссі.

 2. Які наслідки осушення поліських боліт?

 3. Запропонуйте свою програму еколо­ гічного оздоровлення Полісся.

 4. Яка екологічна роль Карпатського регіону?

 5. Як можна схарактеризувати еко­ логічну ситуацію в Українських Карпатах?

 6. Назвіть види людської діяльності найсприятливіші та найперспек- тивніші, на вашу думку, для Карпат.

374

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.