Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Г.О. Білявський Основи Екології.doc
Скачиваний:
1025
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
5.04 Mб
Скачать

§5.4. Й у конкретних обсягах. Ці права можуть продаватися державним органом підприємствам і одним підприємством іншому. Ціна ел залежить від добового часу, сезону, обстановки в регіоні.

Торгівля квотами на забруднення — найгнучкіший з усіх відомих методів економічного регулювання якості природного середовища.

Додатком до ЕЛ є страхування екологічної невизначеності.

Останнім часом уводяться ліцензії на родовища — цінні папе­ри, :до дають право на видобування й продаж корисних копалин.

У ході комплексної економічної оцінки природоохоронних заходів передбачається виконання таких процедур:

 • визначення чистого економічного ефекту;

 • оцінка варіантів очищення промислових стічних вод;

 • оцінка варіантів очищення атмосферних забруднень;

 • оцінка варіантів переробки відходів;

 • оцінка технологічних рішень;

 • оцінка конструкторських рішень;

 • екологічна експертиза проектів;

 • оцінка ризику аварій.

В Україні, як і в інших державах, розпочато формування сис­теми економічного регулювання природоохоронної діяльності:

 • вводяться платежі за використання природних ресурсів та забруднення природного середовища;

 • створюються екологічні фонди, банки;

 • розпочато торгівлю екологічними ліцензіями, квотами тощо.

У зв'язку з тим, що в період переходу до ринкової економіки виникають великі складнощі та труднощі не лише економічного характеру, а й екологічного, треба враховувати таке:

 • ринок може бути використаний для ефективного обмеження руйнування природи;

 • сам механізм стихійних ринкових попиту й пропозиції не забезпечує захисту природи — необхідне втручання ззовні;

 • ринкові розцінки на підставі наукових екологічних нормативів можуть використовуватися для регулювання природокористу­ вання;

 • економіку слід розвивати згідно з плановою стратегією, яка передбачає позаринкові форми контролю;

266

для дійового екологічного управління економічним розвитком потрібні політично організовані сили, які представляють на­гальні й довгострокові інтереси всього населення й спроможні протистояти вузьким інтересам підприємців і тих, хто — прямо чи опосередковано — має зиск від виробництв-забруднювачів.

М. Ф. Реймерс сформулював 15 законів природокорис­тування, серед яких можна назвати:

;

 • Закон вичерпності природних ресурсів;

 • Закон зростання наукоємності суспільного розвитку;

 • Закон зниження природно-ресурсного потенціалу;

 • Закон сукупної дії природних факторів;

 • Закон спадної (природної) родючості;

 • Закон зростання темпів обігу залучених природних ресурсів;

 • Закон неминучих ланцюгових реакцій «жорсткого» управління природою;

 • Закон територіальної екологічної рівноваги;

 • Закон спадної віддачі.

Правові засади природокористування

Ступінь цивілізації вимірюється не лише кількістю кіловат,що їх виробляють енергоустановки. Вона вимірюється також низкою моральних і духовних критеріїв, мудрістю людей, які просувають уперед цивілізацію, намагаються забезпечити їй довговічність у найсприятливішому для її процвітання середовищі, у цілковитій гармонії із законами природи, від яких людина ніколи не звільниться.

Ж. Дорст,

французький зоолог, громадський діяч

Закони про охорону природи. Правову основу охо­рони природи становлять закони внутрішньодер­жавної й міжнародної ваги. В них наводяться обов'язкові для всіх громадян вимоги, націлені на забезпечення нормальних умов

267

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.