Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.5 Mб
Скачать

Визначення процентного вмісту оксидів кальцію та магнію у вапні

Мета роботи - освоєння стандартного методу визначення у будівельному вапні.

Загальні вказівки

Одним з показників якості вапна є вміст у ньому і . Як відомо, будівельне вапно одержують випалом вапняку (900 0С):

У вапні можуть знаходитися сторонні домішки, які потрапляють у нього з вапняку. Крім того, при тривалому перебуванні на повітрі вапно частково може перетворюватися в що також знижує його якість. Оскільки в процесі гасіння і твердіння вапна беруть участь тільки і :

(гасіння),

(твердіння),

то чим більший вміст і у вапні, тим вища його якість.

Порядок виконання роботи

Висипати наважку негашеного вапна в конічну колбу, додати туди 100 мл дистильованої води і 2-3 краплі розчину фенолфталеїну. Розчин відтитрувати 1н розчином соляної кислоти до зникнення рожевого забарвлення. Записати об’єм кислоти, витраченої на титрування.

Оформлення результатів роботи

Обчислити процентний вміст у вапні за формулою:

,

де - об’єм розчину , мл;

- нормальність , моль/л;

0,028 – 1 ммоль екв ;

- наважка вапна, г.

Питання для самоперевірки

1. Чому процентний вміст в негашеному вапні визначає його якість?

2. Яка реакція відбувається при титруванні вапна соляною кислотою?

3. Обчислити процентній вміст в негашеному вапні, якщо на титрування 0,7 г вапна було витрачено 14 мл 0,9 н розчину соляної кислоти.

Лабораторна робота № 21

Кремній та його сполуки

Мета роботи - ознайомлення з хімічними властивостями деяких сполук кремнію.

Загальні вказівки

Оксид кремнію (IV) є кислотним. Йому відповідають кремнієві кислоти загальної формули . Найпростіші кислоти (коли ) називаються монокремнієвими: метакремнієва і ортокремнієва Коли кислоти називаються полікремнієвими.

Оскільки у воді за звичайних умов практично не розчиняється і хімічно з нею не взаємодіє, кремнієві кислоти одержують непрямим шляхом. Наприклад, метакремнієву кислоту одержують дією іншої кислоти на її солі:

Монокремнієві кислоти – слабкі малостійкі сполуки, вони легко переходять у полікремнієві. Усі кремнієві кислоти важко розчинні у воді, вони легко утворюють колоїдні розчини (золі), які самочинно переходять у в’язку драглеподібну масу – гель кремнієвої кислоти. Свіжоодержана кремнієва кислота має вигляд драглистого осаду.

У воді розчиняються лише силікати лужних металів. Розчини силікатів натрію та калію називають рідким склом.

Оскільки кремнієва кислота є надзвичайно слабкою, то її розчинні солі гідролізуються, а тому “рідке скло” має лужне середовище. З тієї ж причини кремнієва кислота легко витісняється з розчинів своїх солей іншими кислотами:

Порядок виконання роботи

Дослід 1. Одержання золю і гелю кремнієвої кислоти.

Налити в пробірку 2-4 мл 10-процентного розчину , додати 1-2 краплі фенолфталеїну і обережно прилити при розмішуванні скляною паличкою розчин силікату натрію. Спостерігати утворення золю кремнієвої кислоти. При подальшому приливанні силікату натрію золь переходить у гель, надлишок

забарвлює вміст пробірки в малиновий колір. Чому?

Дослід 2. Витіснення кремнієвої кислоти з її солі.

Налити в пробірку 4-5 мл силікату натрію і пропустити крізь нього вуглекислий газ із апарата Кіппа. Спостерігати зміни, що відбуваються.

Дослід 3. Одержання нерозчинних силікатів.

У пробірку налити 2 мл силікату натрію і додати приблизно 1 мл розчину сульфату міді (II). Повторити те ж саме з розчинами солей нікелю, кобальту, цинку та заліза. Що спостерігається?

Дослід 4. Гідроліз силікатів.

1. У пробірку покласти 1-1,5 г сухого товченого звичайного скла, додати 4-5 мл води, 2-3 краплі фенолфталеїну. Що відбувається?

2. Насипати в пробірку невелику кількість портландцементу і долити до половини її об’єму дистильованої води. Енергійно струхнути вміст пробірки. Дати відстоятись суспензії. Злити розчин у пробірку і додати декілька крапель фенолфталеїну. Що спостерігається?

Оформлення результатів роботи

Дослід 1. Написати рівняння реакції утворення кремнієвої кислоти. Скласти схему будови міцели золю кремнієвої кислоти.

Дослід 2,3,4. Написати рівняння відповідних реакцій.

Питання для самоперевірки

1. У вигляді яких речовин зустрічається кремній у природі?

2. Написати рівняння реакцій взаємодії діоксиду кремнію з гідроксидом натрію, карбонатом натрію.

  1. Що відбувається з розчинними силікатами у водному розчині?

  2. Як одержати золь кремнієвої кислоти?

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ