Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.5 Mб
Скачать

Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій і в якому напрямку зміститься рівновага при збільшенні об’єму системи вдвічі?

308. Як зміняться швидкості прямої і зворотної реакцій в гетерогенній системі

,

якщо підвищити тиск у системі в 3 рази? В якому напрямку зміститься рівновага?

309. Чи зміститься хімічна рівновага в гомогенній системі

при зменшенні об’єму в 1,5 рази? Висновок обґрунтувати розрахунками зміни швидкостей прямої та зворотної реакцій.

310. Розрахувати зміну швидкостей прямої та зворотної реакцій в гетерогенній системі

при збільшенні об’єму в 1,5 рази. В якому напрямку зміститься рівновага?

311. Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій в гомогенній системі

,

якщо зменшити тиск втричі? В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

312. Чи зміститься хімічна рівновага в гомогенній системі

при зменшенні об’єму вдвічі? Як при цьому зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій?

313. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі

та як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій при збільшенні тиску в 3 рази?

314. Розрахувати зміну швидкостей прямої та зворотної реакцій в гетерогенній системі

при зменшенні тиску удвічі. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

315. Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій в гомогенній системі

,

якщо зменшити об’єм удвічі? В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

316. Чи зміститься хімічна рівновага в гетерогенній системі

при збільшенні об’єму втричі? Як зміняться при цьому швидкості прямої та зворотної реакцій?

317. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі

та як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій при зростанні об’єму системи в 3 рази?

318. Розрахувати зміну швидкостей прямої та зворотної реакцій в гомогенній системі

при зменшенні об’єму системи вдвічі. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

319. Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій в гетерогенній системі

,

якщо збільшити об’єм системи в 2 рази? В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

320. Розрахувати зміну швидкостей прямої та зворотної реакцій в гетерогенній системі

при підвищенні тиску в 3 рази? В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

321. В якому напрямку відбудеться зміщення хімічної рівноваги при збільшенні а) температури, б) тиску в системах:

322. В якому напрямку відбудеться зміщення хімічної рівноваги при збільшенні а) об’єму, б) температури в системах:

323. За яких умов рівновага реакції

буде зміщуватися в бік утворення хлору?

324. Як впливатиме підвищення а) температури, б) тиску на стан рівноваги в таких системах:

325. За яких умов рівновага реакції

зміщується праворуч?

326. Як максимально підвищити вихід (змістити рівновагу праворуч) у системі:

327. За яких умов рівновага реакції

зміщується ліворуч?

328. Як максимально підвищити вихід (змістити рівновагу праворуч) в системі:

329. В якому напрямку відбудеться зміщення хімічної рівноваги в системі

,

якщо: а) підвищити температуру, б) зменшити об’єм ?

330. В який бік зміститься рівновага в системі

,

якщо: а) збільшити тиск, б) зменшити концентрації реагуючих речовин, в) підвищити температуру?

331. За яких умов рівновага в системі

зміститься ліворуч?

332. Як максимально підвищити вихід HJ (змістити рівновагу праворуч)

?

333. В якому напрямку відбудеться зміщення рівноваги при підвищенні температури в системах:

334. В якому напрямку відбудеться зміщення рівноваги при підвищенні концентрації реагуючих речовин у системах:

335.Як впливатиме на рівновагу реакції

а) збільшення концентрації

б) збільшення концентрації

в) підвищення тиску;

г) збільшення об’єму реакційної посудини?

336. В якому напрямку відбудеться зміщення рівноваги в системах:

якщо: а) підвищити тиск; б) зменшити об’єм газової суміші?

337. Як впливатиме на рівновагу реакції

а) підвищення температури;

б) підвищення тиску;

в) зниження концентрації

338. В якому напрямку відбудеться зміщення рівноваги в системах:

якщо: а) зменшити тиск, б) збільшити об’єм реакційної посудини, в) підвищити температуру?

339. В якому напрямку відбудуться зміщення рівноваги в системах:

якщо: а) зменшити концентрації і; б) підвищити температуру; в) збільшити об’єм газової суміші?

340. В якому напрямку відбудеться зміщення рівноваги в системах:

якщо: а) збільшити концентрації ; б) підвищити температуру; в) зменшити тиск?