Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.5 Mб
Скачать

Контрольні завдання

101. Визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 10 м3(н.у.) метану, якщо термохімічне рівняння має вигляд:

.

Відповідь: -397459,82 кДж.

102. При згорянні 11,5 г рідкого етилового спирту виділилось 308,71 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння реакції, в результаті якої утворюються пари води і вуглекислий газ. Визначити теплоту утворення .

Відповідь: -277,67 кДж.

103. На основі термохімічного рівняння

розрахувати об’єм кисню (н.у.), необхідний для згоряння рідкого бензолу з виділенням 313,56 кДж теплоти.

Відповідь: 16,8 л.

104. Розрахувати кількість теплоти, що виділяється при згорянні 1 кг глюкози якщо при згорянні 1 моль глюкози з утворенням газоподібнихСО2 и Н2О виділяється 2538,6 кДж теплоти.

Відповідь: 14103,33 кДж.

105. На основі термохімічного рівняння

розрахувати кількість теплоти, що виділяється при гашенні 3 г вапна.

Відповідь: 35 кДж.

106. Розрахувати кількість теплоти, що поглинається при утворенні вапна з 300 кг вапняку, виходячи з рівняння

Відповідь: 532170 кДж.

107. На основі термохімічного рівняння

визначити масу вапна, при гасінні якого виділяється 35 кДж теплоти.

Відповідь: 30 г.

108. При повному згорянні етилену

виділилося 6226 кДж теплоти. Розрахувати об’єм кисню (н.у.), що вступив у реакцію.

Відповідь: 371,85 л.

109. При реакції розкладу хлорату калію

кДж

утворився кисень об’ємом 4,48 л (н.у.). Яка кількість теплоти виділилася при цьому?

Відповідь: 5,95 кДж.

110. Визначити, яка кількість теплоти виділяється при реакції гідратації 200 г оксиду магнію, виходячи з рівняння

Відповідь: 176,6 кДж.

111. Визначити кількість теплоти, яка поглинається при розкладі 500 г карбонату магнію, виходячи з рівняння

.

Відповідь: 603,9 кДж.

112. Визначити масу вапна, потрібного для реакції

,

якщо при цьому виділяється 116536 кДж теплоти.

Відповідь: 100 кг.

113. Визначити кількість теплоти, яка поглинається при розкладі 506 г магнезиту , виходячи з термохімічного рівняння

.

Відповідь: 611 кДж.

114. Визначити кількість теплоти, що виділяється при гашенні 650 г повітряного вапна, виходячи з термохімічного рівняння

.

Відповідь: 757,9 кДж.

115. Визначити кількість теплоти , що виділяється при розкладанні 700 г природного ангідриту, виходячи з термохімічного рівняння

.

Відповідь: 2026,4 кДж.

116. Визначити кількість теплоти, що виділяється при утворенні 300 г силікату кальцію, виходячи з термохімічного рівняння

.

Відповідь: 226,6 кДж.

117. Визначити масу вапна , необхідного для реакції

,

якщо при цьому виділяється 469 кДж теплоти.

Відповідь: 300 г.

118. Визначити масу природного ангідриту , якщо при реакції його розкладу

поглинається 2026,4 кДж теплоти.

Відповідь: 700 г.

119. Визначити масу силікату кальцію, який утворюється за реакцією

якщо при цьому виділяється 226,6 кДж теплоти.

Відповідь: 300 г.

120. Визначити масу гашеного вапна, яке утворюється за реакцією

якщо при цьому виділяється 757,9 кДж теплоти.

Відповідь: 650 г.

121. Визначити теплоту розчинення сульфату цинку, виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: -77,57 кДж/моль.

122. Розрахувати тепловий ефект реакції відновлення оксиду заліза (II) воднем, виходячи з термохімічних рівнянь:

.

Відповідь: +27,99 кДж.

123. Тепловий ефект якої реакції є теплотою утворення NO? Розрахувати теплоту утворення NO, виходячи з наступних термохімічних рівнянь:

Відповідь: 90,37 кДж.

124. Визначити теплоту гідратації , якщо теплоти розчиненнятастановлять відповідно –47,7 та 31,0 кДж/моль.

Відповідь: -78,7 кДж/моль.

125. Обчислити теплоту утворення озону з молекулярного кисню на підставі наступних термохімічних рівнянь:

Відповідь: 94,3 кДж/моль

126. Тепловий ефект якої реакції є теплотою утворення гідроксиду кальцію? Обчислити теплоту утворення гідроксиду кальцію, виходячи з наступних термохімічних рівнянь:

Відповідь:- 986,50 кДж.

127. Обчислити тепловий ефект реакції окиснення сірки в якщо відомі термохімічні рівняння:

Відповідь: 395,8 кДж.

128. Визначити тепловий ефект реакції відновлення оксиду заліза оксидом вуглецю (II), виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: -14,08 кДж.

129. Обчислити теплоту розчинення кристалогідрату якщо теплоти розчинення та гідратації сульфату магнію становлять відповідно –84,94 та –85,36 кДж/моль.

Відповідь: 0,42 кДж/моль.

130. Тепловий ефект якої реакції є теплотою утворення оксиду азоту (I)? Визначити теплоту утворення оксиду азоту (I), якщо відомі термохімічні рівняння:

Відповідь: +82,0 кДж/моль.

131. Визначити тепловий ефект реакції перетворення аморфного кремнію в кристалічний, якщо відомі теплові ефекти процесів:

Відповідь: -16,8 кДж.

132. Визначити теплоту утворення метану, виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: -74,88 кДж/моль.

133. Розрахувати тепловий ефект реакції відновлення воднем на підставі термохімічних рівнянь:

Відповідь: 150,6 кДж.

134. Розрахувати тепловий ефект реакції , виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: -170,1 кДж.

135. Обчислити теплоту утворення оксиду заліза (II), виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: -263,68 кДж/моль.

136. При розчиненні 1 моль безводного карбонату натрію в достатньо великій кількості води виділяється 25,10 кДж теплоти, а при розчиненні кристалогідрату поглинається 66,94 кДж теплоти. Розрахувати теплоту гідратації карбонату натрію.

Відповідь: -92,04 кДж/моль.

137. На підставі термохімічних рівнянь:

визначити теплоту утворення оксиду заліза (II).

Відповідь: -263,68 кДж/моль.

138. Визначити тепловий ефект процесу перетворення графіту на алмаз, виходячи з термохімічних рівнянь:

Відповідь: 1,9 кДж.

139. Виходячи з термохімічних рівнянь:

розрахувати теплоту утворення .

Відповідь: -285,84 кДж/моль.

140. Розрахувати тепловий ефект реакції

виходячи з наступних термохімічних рівнянь:

Відповідь: -92,38 кДж.

141. Визначити тепловий ефект реакції

,

якщо відомі теплоти утворення і.

Відповідь: 114,08 кДж.

142. Знайти тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення вихідних речовин та продуктів реакції.

Відповідь: - 28,31 кДж.

143. Використовуючи термохімічне рівняння

кДж,

розрахувати теплоту утворення СО, якщо відома теплота утворення .

Відповідь: -110,5 кДж/моль.

144. Визначити тепловий ефект реакції

,

якщо відомі теплоти утворення і.

Відповідь: -808,97 кДж.

145. Знайти теплоту утворення аміаку, використовуючи термохімічне рівняння:

кДж.

Відповідь: - 46,2 кДж/моль.

146. Розрахувати тепловий ефект реакції

за відомими величинами теплот утворення вихідних речовин та продуктів реакції.

Відповідь: - 1102,6 кДж.

147. Визначити тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення речовин.

Відповідь: 95,8 кДж.

148. Знайти тепловий ефект реакції

за відомими величинами теплот утворення речовин.

Відповідь: - 2366,8 кДж.

149. Розрахувати теплоту утворення , використовуючи теплоти утворенняіСО(Г) та тепловий ефект реакції

кДж.

Відповідь: - 62,7 кДж/моль.

150. Визначити тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення речовин.

Відповідь: -84,6 кДж.

151. Знайти теплоту утворення ,використовуючи стандартну теплоту утворенняі тепловий ефект реакції

кДж.

Відповідь: -1117,9 кДж/моль.

152. Розрахувати тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення речовин.

Відповідь: -1168,8 кДж.

153. Визначити тепловий ефект реакції

за величинами стандартних теплот утворення речовин.

Відповідь: 90,37 кДж.

154. Використовуючи термохімічне рівняння

кДж,

розрахувати стандартну теплоту утворення , якщо відома стандартна теплота утворення.

Відповідь: - 514,5 кДж/моль.

155. Знайти тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення вихідних речовин та продуктів реакцій.

Відповідь: - 724,7 кДж.

156. Визначити теплоту утворення етилену, використовуючи термохімічне рівняння

кДж,

якщо відомі теплоти утворення і.

Відповідь: 52,28 кДж.

157. Розрахувати тепловий ефект реакції

за відомими величинами стандартних теплот утворення речовин.

Відповідь: -538,2 кДж.

158. Використовуючи термохімічне рівняння

кДж,

знайти теплоту утворення .

Відповідь: - 19,74 кДж.

159. Визначити тепловий ефект реакції

.

Відповідь: 247,3 кДж.

160. Знайти теплоту утворення аміаку , використовуючи теплоту утворенняі тепловий ефект реакції

кДж.

Відповідь: -46,19 кДж.

161. При згорянні 1 л ацетилену (н.у.) виділяється 56,053 кДж теплоти. Обчислити теплотворну здатність ацетилену .

Відповідь: 56053 кДж/м3.

162. Визначити теплотворну здатність метану, якщо теплота згоряння його за стандартних умов становить -890,31 кДж/моль.

Відповідь: 39746,0 кДж/м3.

163. Розрахувати теплоту згоряння пропану, якщо теплотворна здатність його становить 99102,2кДж/м3.

Відповідь: -2219,89 кДж/моль.

164. Реакція згоряння бензолу записується термохімічним рівнянням

Обчислити теплотворну здатність .

Відповідь: 41893,59 кДж/кг.

165. Визначити, скільки тепла виділиться при згорянні 5 кг вуглецю, якщо теплотворна здатність його становить 32792,5 кДж/кг.

Відповідь: 163962,5 кДж.

166. Теплота утворення оксиду магнію дорівнює –601,24 кДж/моль. Обчислити теплотворну здатність магнію.

Відповідь: 24742,4 кДж/кг.

167. При згорянні 1 л етану (н.у.) виділяється 69,64 кДж теплоти. Розрахувати теплотворну здатність

Відповідь: 69640 кДж/м3.

168.Теплота згоряння метанолу становить-890,31кДж/моль. Обчислити теплотворну здатність метанолу.