Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.5 Mб
Скачать

Розчини основні поняття та визначення

Розчини

- гомогенні термодинамічно стійкі системи, які складаються з розчинених речовин, розчинника і продуктів їхньої взаємодії. Склад розчину виражається концентрацією або часткою розчиненої речовини.

Молярна концентрація (СМ)

- відношення кількості розчиненої речовини () до об’єму розчину (V). . Розмірність моль/л, або скороченоМ.

Молярна концентрація еквівалента або нормальність (СН)

- відношення числа молів еквівалентів розчиненої речовини еквівалента () до об’єму розчину (V). . Розмірність моль е/л, або скороченон.

Моляльна концентрація (Сm)

- відношення кількості розчиненої речовини (v) до маси розчинника (m). . Розмірність моль/кг.

Масова концентрація (або титр) Т

- відношення маси розчиненої речовини (m) до об’єму розчину (V), г/мл.

Масова частка або процентна концентрація С%

- відношення маси розчиненої речовини до маси всього розчину:

.

Молярна частка розчиненої речовини або мольна частка (N)

- відношення числа молів розчиненої речовини до сумарного числа молів усіх компонентів розчину:

або в загальному вигляді .

Приклади виконання завдань

Приклад 1. На нейтралізацію 50 мл розчину кислоти витратили 25 мл 0,5 н розчину лугу. Чому дорівнює нормальність кислоти?

Розв’язання. Виходячи з того, що речовини взаємодіють між собою в еквівалентних кількостях, об’єми розчинів реагуючих речовин обернено пропорційні їхнім нормальностям:

Використовуючи цю залежність визначаємо нормальність кислоти

.

Приклад 2. Визначити: а) процентну б) моляльнув) молярнуеквівалентну (нормальну)концентрації розчину о-фосфорної кислоти, утвореного при розчиненні 18 г кислоти в 282 мл води, якщо ρ=1,031г/мл.

Рішення.

а) Виходячи з того, що маса 282 мл води дорівнює 282 г, маса розчину буде дорівнювати 18+ 282=300 (г). Процентну концентрацію розраховуємо за формулою: , тобто

б) Моляльність розчину визначаємо за формулою

. Оскільки ,

а г/моль, то .

в) Молярність розчину визначаємо за формулою

. Оскільки ,

то .

Об’єм 300 г розчину розраховуємо за формулою, тобто(мл) = 0,291 л.

Оскільки , то.

г) Нормальну концентрацію визначаємо за формулою

. Оскільки ,

то .

.

л (див. п. “в”).

Тобто, .

Контрольні завдання

341. Знайти масу нітрату натрію, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину.

Відповідь: 5,1 г.

342. Визначити моляльну концентрацію 20%-го розчину HCl.

Відповідь: 6,85 .

343. Скільки грамів сульфату натрію потрібно для приготування 10 л 8%-го розчину (ρ=1,075 г/мл)? Визначити молярну концентрацію цього розчину.

Відповідь: 860 г; 0,606 .

344. На нейтралізацію 42 мл потрібно 14 мл 0,3 н розчину лугу. Визначити молярність розчину.

Відповідь: 0,05 .

345. З 400 г 50%-го розчину сірчаної кислоти випаровуванням видалили 100 г води. Чому дорівнює процентна концентрація розчину, що залишився?

Відповідь: 66,7%.

346. Скільки мілілітрів 96%-го розчину сірчаної кислоти (г/мл) потрібно взяти для приготування 1 л 0,25 н розчину?

Відповідь: 6,9 мл.

347. Густина 40%-го розчину азотної кислоти дорівнює 1,25 г/мл. Обчислити молярність і моляльність цього розчину.

Відповідь: 7,94 ;10,6.

348. Визначити молярну і нормальну концентрації 35%-го розчину сірчаної кислоти (ρ=1,26 г/мл).

Відповідь: 4,5 ; 9.

349. До 300 г 20%-го розчину хлориду натрію додали 500 г 40%-го розчину тієї ж солі. Чому дорівнює процентна концентрація одержаного розчину?

Відповідь: 32,5%.

350. Скільки грамів азотної кислоти міститься в розчині, якщо на нейтралізацію його потрібно 35 мл 0,4 н розчину гідроксиду натрію?

Відповідь: 0,882 г.

351. З 400 г 20%-го розчину при охолодженні виділилося 50 г розчиненої речовини. Визначити процентну концентрацію розчину, що утворився.

Відповідь: 8,6%.

352. На нейтралізацію 20 мл 0,2 н розчину кислоти потрібно 6 мл розчину лугу. Визначити нормальність лугу.

Відповідь: 0,67 .

353. Густина 40%-го розчину гідроксиду калію 1,4 г/мл. Скільки грамів його потрібно для приготування 500 мл 40%-го розчину?

Відповідь: 280 г.

354. На нейтралізацію 30 мл 0,1 н розчину лугу потрібно 12 мл розчину кислоти. Визначити нормальність кислоти.

Відповідь: 0,25 .

355. Навести способи вираження складу розчинів.

356. Яка маса орто-фосфорної кислоти потрібна для приготування 2 л 0,1 н розчину?

Відповідь: 6,54 г.

357. 250 мл розчину містять 7 г гідроксиду калію. Визначити молярну концентрацію розчину.

Відповідь: 0,5 .

358. Яка маса сірчаної кислоти потрібна для приготування 2 л 2М розчину?

Відповідь: 392 г.

359. Визначити нормальну і молярну концентрації 20%-го розчину сульфату алюмінію (ρ=1,23 г/мл).

Відповідь: 4,32 ; 0,72.

360. Визначити нормальну концентрацію і титр 20%-го розчину сірчаної кислоти (ρ=1,15г/мл).

Відповідь: 4,69 моль е/л, 0,23 г/мл.