Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Успаленко_Фінанси_Тексти_лекцій_Ч2.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

В.І. Успаленко, Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Тексти лекцій

Частина друга

Харків 2008

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

В.І. Успаленко, Ю.М. Кривуц

ФІНАНСИ

Тексти лекцій

Частина друга

Рекомендовано

методичною радою університету

в якості текстів лекцій

для студентів спеціальностей:

6.050100, 7.050104, 7.050201,

7.050102, 7.050107

Харків ХДТУБА 2008

УДК 681.518:681.336

К-82

Рецензенти:

В.І. Єрмоленко, к.е.н., доцент, зав. каф. економіки та фінансів (МСУ)

В.Є. Хаустова, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту (ХДТУБА)

Рекомендовано кафедрою фінансів та кредиту

протокол № 4 від 26.10.2006 р.

Затверджено методичною радою університету,

протокол № 5 від 26.02.2008 р.

Автори: В.І. Успаленко

Ю.М. Кривуц

К-82 Успаленко В.І., Кривуц Ю.М. Фінанси: Тексти лекцій. – Ч.2 – Х.: ХДТУБА, 2008. – 92 с.

Дане видання є другою частиною текстів лекцій, в якій розглянуто чотири теми, призначені вивченню механізму формування та використання фінансових ресурсів держави. В текстах лекцій розкрита сутність та особливості державних фінансів, надана характеристика бюджету, бюджетної системи та бюджетного процесу в Україні, вказані джерела доходів державного бюджету, розглянуто зміст та особливості податкової системи України.

Видання призначене для студентів спеціальностей: „Менеджмент організацій”, „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси” денної та заочної форм навчання, а також для тих, хто одержує другу вищу освіту зі спеціальності „Фінанси”.

Іл.: 16; табл.: 12; бібліогр.: 24 назв.

©В.І. Успаленко, Ю.М. Кривуц,

2008

ВСТУП

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер життя суспільства, зокрема, економічного й соціального. Це не випадково, бо всі інструменти господарювання – від бухгалтерського обліку до ціноутворення – пов’язані з фінансовими відносинами.

Засвоєння засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін – “Аудит”, “Бухгалтерський облік”, “Фінанси підприємств”, “Фінанси суб’єктів господарювання” тощо.

Вивчення теоретичних положень “Фінансів” як однієї із спеціальних базових і міжгалузевих дисциплін передбачено навчальним планом з підготовки бакалаврів економічного профілю.

Програма курсу передбачає послідовне засвоєння наступних тем: “Сутність фінансів, їх функції та роль”, “Фінансова система та фінансова політика”, “Фінанси підприємств”.

Тексти цих лекцій надруковані в частині першій курсу “Фінанси”. Крім того, там же наведені завдання модульно-рейтингової роботи № 1 і літературні джерела за останні роки, з якими має працювати студент.

Друга частина текстів лекцій присвячена механізму формування та використання фінансових ресурсів держави. Цей механізм розкривається комплексом текстів лекцій за наступними темами: “Державні фінанси”, “Бюджет і бюджетна система”, “Доходи і видатки державного бюджету”, “Податки і податкова система”.

Видання містить завдання модульно-рейтингової роботи № 2, а також список літератури, який допоможе студенту поглибити знання з курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.