Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦЗ дипл мр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
212.48 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський Національний університет будівництва та архітектури

Цикл Цивільний захист

Методичні вказівки по розробці розділу дипломної роботи

Цивільний захист"

Обговорено та схвалено

на засіданні ПМГ циклу ЦЗ

" “ 20 р.

Харків 2013р.

РОЗДІЛ

Керівництво проектуванням з урахуванням питань цивільного захисту здійснює професорсько-викладацький склад - керівники дипломних проектів. Вони одночасно з основною частиною проекту здійснюють контроль за якістю i термінами виконання розділу „Цивільний захист". Консультування студентів - дипломників з питань цивільного захисту здійснюють викладачі циклу ЦЗ. Консультант з цивільного захисту підписує закінчений дипломний проект на титульному листі. Без підпису консультанта студент не допускається до захисту дипломного проекту.

Студент-дипломник після прибуття на місце проходження переддипломної практики повинен установити зв'язок зі штабом ЦЗ (відділом з НС i ЦЗН, фахівцем) об'єкту для одержання консультації i необхідних матеріалів для виконання завдань з ЦЗ.

Використовуючи матеріали переддипломної практики i консультуючись з викладачем циклу ЦЗ, керівником дипломного проекту, студент повинен розробити розділ цивільного захисту дипломного проекту, проявити при цьому максимум самостійності, ініціативи i творчості.

Обсяг розділу „Цивільний захист" повинен бути не більше 8-10 аркушів тексту i одного аркуша графічного матеріалу, де відображаються заходи ЦЗ об’єкту.

В розділ повинні бути відображені такі питання:

1. Мета ЦЗ, задачі i організаційна структура ЦЗ об'єкту.

2. Можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на проектованому об’єкті в мирний i воєнний час, з урахуванням стану природно-техногенної безпеки даної території.

3. Порядок захисту персоналу, який обслуговує об’єкт, що проектується, від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих i застосування засобів ураження.

4. Заходи, які забезпечують проведення рятівних та інш. невідкладних робіт в районі лиха в осередках ураження.

Організацію ЦЗ об’єкту показати на схемі чи плані. На схемі об’єкту відображається можлива радіаційна і хімічна обстановка, а також заходи ЦЗ місця i сектори спостереження постів РХС, місця знаходження i дані захисних споруд, місця видачі засобів індивідуального i медичного захисту, маршрути евакуації, місця розміщення формувань ЦЗ.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України: „Кодекс цивільного захисту України". Від 02.10.2012р. №5403-У1.

2. О.П.Депутат i інш. „Цивільна оборона".

3. Методичні вказівки для оцінки хімічних обставин. інв. № 534.

4. Стан природно-техногенної безпеки України i основні напрямки підвищення їх рівня.

5. П.І.Карлаш, Г.О.Олейниченко, В.В.Радченко „Цивільна оборона" ХДТУБА. 2007 р. інв. № 601.

6. П.І.Карлаш, Г.О.Олейниченко, В.В.Радченко „Цивільна оборона" Частина 2. ХДТУБА. 2009 р. інв. №918

7. ПКМУ „Про порядок класифікації НС техногенного i природного характеру за їx рівнями" від 24 березня 2004 № 368.

8. „Положення про порядок проведення евакуації населення у випадку загрози чи виникнення НС техногенного i природного характеру", затверджене ПКМУ від 26 жовтня 2001 р. № 1432.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.