Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Приклади виконання завдань

Приклад 1. Виходячи зі ступенів окиснення азоту і марганцю в сполуках: - визначити, які з них можуть бути тільки окисниками, тільки відновниками, а які виявляють як окисні, так і відновні властивості.

Відповідь. В окисно-відновних реакціях відновник віддає електрони (окиснюється ), а окисник приєднує електрони (відновлюється).

Атом в найвищому ступені окиснення не може віддавати електрони і тому виявляє тільки окисні властивості, а в найнижчому ступені окиснення не може приймати електрони і тому виявляє тільки відновні властивості.

Ступені окиснення азоту у вищенаведених сполуках дорівнюють:

-3 (найнижчий) в сполуці ;

+3 (проміжний) в сполуці ;

+5 (найвищий) в сполуці .

Ступені окиснення марганцю дорівнюють:

+4 (проміжний) в сполуці ;

+7 (найвищий) в сполуці .

Тому може бути тільки відновником;ітільки окисниками;іможуть бути як окисниками, так і відновниками, залежно від інших реагентів та умов перебігу реакції.

Приклад 2. Розставити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції

за допомогою методу електронного балансу:

Відповідь. Визначивши ступені окиснення всіх елементів, які входять до складу сполук, знаходимо, що ступені окиснення змінили атоми марганцю (від +7 до +2), та фосфору (від +3 до +5). Для них складаємо електронні схеми та визначаємо коефіцієнти перед окисником і відновником, виходячи з рівності числа відданих та приєднаних електронів:

2 процес відновлення

5 процес окиснення


Одержані методом електронного балансу коефіцієнти підставимо до відповідних членів у молекулярне рівняння і поступово знайдемо коефіцієнти для калію, сульфат-іонів і води:

Приклад 3.Розставити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції

за допомогою методу електронно-іонного балансу:

Відповідь. Визначивши ступені окиснення всіх елементів, складаємо іонно-електронні схеми процесів окиснення та відновлення, зрівнявши число зарядів у лівій та правій частинах. Для цього додаємо (або віднімаємо) необхідну кількість електронів. Щоб прирівняти кількість електронів в обох напівреакціях, першу з них помножуємо на 2, а другу – на 5.

Складаємо скорочене іонне рівняння реакції, підсумовуючи рівняння процесів окиснення та відновлення

2 процес відновлення

5 процес окиснення

Одержані коефіцієнти переносимо в молекулярне рівняння

.

Контрольні завдання

521. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

522. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

523. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

524. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

525. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

526. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

527. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

528.Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

529. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

530. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

531.Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

532. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

533. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

534. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

535. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

536. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

537. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

538. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

539. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):

540. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):