Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Контрольні завдання

481. Який зв’язок існує між електронною будовою атомів та розташуванням їх у періодичній системі Д.І. Менделєєва?

482. На основі електронної формули елемента з порядковим номером 17 визначити його положення в періодичній системі елементів і описати хімічні властивості.

483. Який елемент четвертого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва є найтиповішим металом? Чому?

484. Написати формули водневих і вищих кисневих сполук р-елементів IV групи періодичної системи. Яка зі сполук з воднем є найбільш стійкою і чому?

485. На основі електронної формули визначити положення в періодичній системі та основні властивості елемента з порядковим номером 20.

486. Який з елементів, кальцій чи цинк, виявляє більш виражені металічні властивості? Відповідь обґрунтувати, аналізуючи електронні формули і.

487. В якій групі і в якому періоді періодичної системи Д.І.Менделєєва знаходиться елемент з порядковим номером 51? Відповідь обґрунтувати, аналізуючи його електронну формулу.

488. Чому хром та сірка, фосфор та ванадій розташовані в одній групі але в різних підгрупах періодичної системи елементів?

489. Структура валентних електронних шарів атомів елементів виражається формулами: а) б). Визначити порядковий номер та назву елементів.

490. Скласти формули оксидів та гідроксидів елементів третього періоду періодичної системи, що відповідають їхньому найвищому ступеню окиснення . Як змінюється кислотно-основний характер даних сполук при переході від натрію до хлору? Скласти рівняння, що підтверджують амфотерні властивості гідроксиду алюмінію.

491. Який найвищий та найнижчий ступені окиснення можуть мати кремній та миш’як? Чому? Скласти формули сполук цих елементів, що відповідають даним ступеням окиснення.

492. Чому в сполуках фтор виявляє постійну валентність, а хлор – змінну? Відповідь обґрунтувати, користуючись електронними та електронографічними формулами елементів.

493. Виходячи зі ступенів окиснення атомів сірки в сполуках ,,, скласти електронні та електронографічні формули атомів сірки у відповідних валентних станах.

494. Виходячи з положення металу в періодичній системі дати мотивовану відповідь на питання, який з двох гідроксидів сильніша основа: а) чи; б)чи?

495. Визначити найнижчі та найвищі ступені окиснення хлору, сірки, азоту та вуглецю. Скласти формули сполук алюмінію з даними елементами у відповідних ступенях окиснення. Назвати ці сполуки.

496. Елемент у періодичній системі має порядковий номер 24. Які властивості виявляють оксиди, що відповідають найнижчому та найвищому ступеням його окиснення? Чи утворює даний елемент газоподібні сполуки з воднем?

497. На прикладі кисневих сполук марганцю вказати, як змінюється характер оксидів та відповідних гідроксидів зі збільшенням ступеню окиснення елементів.

498. Атоми яких елементів четвертого періоду періодичної системи утворюють оксиди , що відповідають їхньому найвищому ступеню окиснення? Скласти формули кислот, що відповідають даним оксидам. Який з цих елементів утворює газоподібну сполуку з воднем?

499. Як змінюються відновні властивості та сила кислот у ряді

500. Структури зовнішнього та передзовнішнього електронних шарів атомів елементів мають наступний вигляд: . Назвати ці елементи. Як змінюються окисні властивості оксидів даних елементів, що відповідають найвищим ступеням їх окиснення?