Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Загальні методичні вказівки

Лекції. Студенти-заочники слухають лекції в період установчих або лабораторно-екзаменаційних сесій. На установчих лекціях розглядаються лише найважливіші розділи, поняття і закономірності, що складають теоретичний фундамент курсу хімії. На лекціях даються також методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами решти курсу.

Робота над підручником. Вивчати курс рекомендується по темах, попередньо ознайомившись зі змістом кожної з них за робочою програмою. При цьому треба мати на увазі, що послідовність розподілу матеріалу в робочій програмі і в підручниках не завжди збігається.

Щоб краще запам’ятати та засвоїти матеріал, треба обов’язково мати робочий зошит і заносити до нього формулювання законів і основні поняття хімії, незнайомі терміни і назви, формули та рівняння реакцій, математичні залежності та їх виведення.

Вивчаючи курс, звертайтесь до предметного покажчика в кінці книги. Поки той чи інший розділ не засвоєний, переходити до вивчення нових розділів не слід.

Вивчення курсу повинно обов’язково супроводжуватися виконанням вправ і розв’язанням задач. Це – один з найкращих методів міцного засвоєння, перевірки і закріплення теоретичного матеріалу.

Контрольні завдання. У процесі вивчення курсу хімії студент повинен виконати дві контрольні роботи ( студенти прискореної форми навчання виконують одну контрольну роботу).

Письмове контрольне завдання виконується студентом самостійно відповідно до спеціальності і надсилається в університет у термін, визначений учбовим графіком. Правильно оформлене контрольне завдання повинно вміщувати: номер варіанта (вибирається за двома останніми цифрами номера залікової книжки); умови і розв’язання задач; короткі відповіді на теоретичні запитання; список використаної літератури; особистий підпис і дату відправки завдання в університет.

Розв’язання задач і відповіді на теоретичні запитання повинні бути коротко, але чітко обґрунтовані. Необхідно наводити весь хід розв’язування задач з усіма математичними перетвореннями.

Контрольна робота повинна бути акуратно оформлена; для зауважень рецензента треба залишати широкі поля; писати чітко і ясно; номери та умови задач переписувати в тому порядку, в якому вони вказані в завданні.

Після перевірки викладачем контрольного завдання студент допускається до співбесіди, або робота повертається для внесення виправлень.

Зарахування контрольного завдання (і виправлень) проводиться після співбесіди з викладачем у термін, установлений учбовою частиною університету.

Таблиця варіантів контрольних завдань наведена в кінці посібника. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, викладачем не рецензується і не зараховується.

Лабораторні заняття. Для глибокого вивчення хімії як науки, заснованої на експерименті, необхідно виконати лабораторний практикум, який є однією з найважливіших складових частин курсу хімії.

Він допомагає закріпленню лекційного матеріалу, сприяє розвиненню навичок наукового експериментування, дослідницького підходу до вивчення хімії, логічного хімічного мислення. Виконання лабораторних робіт здійснюється в період установчої або лабораторно-екзаменаційної сесії.