Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техн.забез.-2005.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
807.94 Кб
Скачать

Контрольні запитання

42. Перерахуйте спеціальні деталі та вузли вантажопідіймальних машин. Приведіть конструктивні схеми цих вузлів та опишіть їх будову.

43. Поняття про поліспаст. Як визначається кратність поліспасту, робоче максимальне зусилля в канаті?

44. Охарактеризуйте різновиди домкратів, приведіть їх конструктивні схеми, принципи дії та основні характеристики.

45. Призначення будівельних лебідок, талів і тельферів. Приведіть принципову схему реверсивної лебідки, поясніть принцип її дії.

46. Призначення будівельних підіймачів, їх різновиди. Приведіть принципову схему підіймача та поясніть принцип його роботи, продуктивність.

2. Будівельні крани

У залежності від функціонального призначення крани поділяються

на: баштові (з неповоротною та поворотною баштою), стрілові самохідні, прогінні (козлові, мостові та кабельні) та спеціальні крани–трубоукладачі.

Групи кранів розглянуто окремо. Показані їх класифікація, індексація, галузі використання. Наведені принципові схеми окремих груп кранів, що відрізняються принципом дії та елементами робочого обладнання, а також обумовлені галузі їх використання. Показані їх конструктивні особливості та вплив на продуктивність окремих різновидів кранів. Наведено залежність для розрахунку продуктивності кранів і техніка безпеки їх експлуатації.

Вказівки

Необхідно чітко засвоїти розподіл будівельних кранів на групи та області використання цих груп. Знати класифікацію та індексацію окремих груп кранів. Орієнтуватись в принципових конструктивних схемах кранів та їх особливостях. Звернути увагу на основні параметри кранів та їх вплив на продуктивність і безпеку роботи крана. Вміти кваліфіковано виконати вибір крана.

Контрольні запитання

47. Призначення баштових кранів. Класифікація баштових кранів, основні їх параметри. Принципова схема баштового крана, основні його вузли та механізми.

48. Наведіть схеми основних типів баштових кранів з неповоротною баштою, опишіть їх улаштування, принципи дії та галузі використання. Продуктивність баштових кранів.

49. Призначення стрілових самохідних кранів на пневмоколісному ходу. Схеми, основні параметри та технічна продуктивність цих кранів.

50. Наведіть схему автомобільного стрілового самохідного крана, опишіть його улаштування та принцип дії. Визначення продуктивності та фактори, що впливають на неї.

51. Особливості використання прогінних кранів. Наведіть принципову схему кабельного крана, а також основні характеристики.

52. Питання безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин.

Машини для земляних робіт

Земляні роботи належать до найбільш масових процесів будівництва. Вартість земляних робіт становить 10-15% від повної вартості робіт. Ці машини виконують різні земляні роботи: розробку виїмок, зведення насипів, планування поверхні, засипання траншей і котлованів, ущільнення ґрунту. Перед початком земляних робіт інколи потрібно виконувати підготовчі роботи з очищення території від рослинності та валунів, розпушування твердого грунту. Для виконання різних земляних робіт використовують такі машини: для підготовчих робіт (землерийно-транспортні, землерийні), для бурових робіт, для розробки мерзлих грунтів і ущільнення грунтів.

Конструктивні різновиди цих машин залежать від їх призначення та характеристик розроблюваних грунтів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.