Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техн.забез.-2005.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
807.94 Кб
Скачать

Загальні методичні вказівки

Будівельна техніка включає будівельні машини і механізми, які забезпечують часткову та комплексну механізацію технологічних процесів, а також вирішують проблеми впровадження автоматизації цих процесів у будівництві.

Кожна машина є механізм або комплекс механізмів, розташованих на єдиній рамі або станині та призначених для виконання корисної роботи.

Механізм – це кінематичний ланцюг деталей та вузлів, в якому при заданому русі однієї ланки всі останні отримують чітко визначений рух.

Вузол - це частина механізму чи обладнання, що складається з кількох простих деталей (наприклад, з деталей загального призначення).

Навчальний курс, що спрямований на вивчення будівельної техніки, умовно складається з двох основних частин.

Перша частина являє собою розділ деталей машин, де вивчаються деталі загального призначення (різьбові деталі, вали і осі, зубчасті колеса і т.д.), та збірні одиниці, що використовуються в конструкціях будівельних машин. Вивчаються основні групи вузлів і механізмів поширеного використання, які складаються здебільшого з деталей загального призначення. До цих груп відносяться основні з’єднання, передачі, з’єднання валів і осей, підшипники. Одночасно, в першій частині розглянуто матеріали, що використовуються для виготовлення деталей з урахуванням надійності та довговічності їх роботи.

У другій частині вивчається будівельна техніка. З метою надання загального уявлення про будівельну техніку та її функціональне призначення в будівельній галузі, спочатку наведені загальні відомості про будівельну техніку, її класифікацію, основні елементи будівельної машини, техніко-економічні показники використання та форми впровадження будівельної техніки в будівельне виробництво. Далі, в залежності від призначення, розширено вивчається кожна група будівельної техніки.

По кожній групі будівельної техніки студент повинен знати класифікацію, функціональне призначення, принципові схеми будівельної техніки та окремих її елементів, визначення продуктивності та особливості експлуатації при виконанні технологічних процесів у будівництві.

При вивченні курсу слід користуватися переліком основної та додаткової літератури.

Для всіх студентів є обов’язковим виконання контрольної роботи, яка складається з відповідей на три контрольні запитання та розв’язання задачі.

Деталі машин.

Розділ деталей машин являється першою частиною курсу, де розглянуто основні поняття про деталі машин загального використання та матеріали з яких вони виготовляються. Розглянуто основні групи вузлів та механізмів поширеного використання, їх особливості та розрахунки.

Вказівки

Звернути увагу на основні задачі в галузі будівництва та вміти чітко розрізняти основні напрямки їх розв’язання. Мати уяву про значення будівельної техніки в будівельній галузі. Потрібно знати основні терміни й визначення виробів з деталей машин і основні поняття про технологічні процеси. Мати уяву про матеріали, що використовуються для деталей машин, знати як визначається запас міцності деталей та фактори, які впливають на нього. Чітко відрізняти види з’єднань, знати їх особливості та розрахунки, їх різновиди та об’єднання останніх у приводи. Знати основні показники передач та їх особливості, призначення валів і осей, їх розрахунки. Мати уяву про підшипники, їх типи за видами тертя та їх особливості; способи і види з’єднань валів і осей з деталями. Призначення і типи пружин і ресор, а також види гальмових пристроїв, що застосовуються у будівельних машинах.