Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техн.забез.-2005.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
807.94 Кб
Скачать

Вказівки.

Звернути увагу на можливість використання різних видів транспортних засобів у будівельній галузі. Необхідно знати приоритетні транспортні та транспортуючі засоби за призначенням (зовнішні і внутрішньо-будівельні) та умови їх ефективного використання. Одночасно необхідно уважно віднестись до тих умов, що рекомендовані особисто до вивчення різновидів цих машин і механізмів у наступних підрозділах.

1. Машини безрейкового транспорту

До них відносять автомобілі, трактори, пневмоколісні тягачі, а також створене на їх базі причіпне і напівпричіпне транспортне обладнання загального та спеціального призначення. Машини безрейкового транспорту є базовою частиною навісного обладнання будівельної техніки. Наведено класифікацію, основні параметри, принципові схеми та особливості використання вищеназваних транспортних машин, а також тяговий розрахунок автотракторного транспорту.

Вказівки.

При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на призначення окремих видів транспортних машин. Знати класифікацію, принципові схеми та особливості наведених видів транспортних машин. Освоїти типовий тяговий розрахунок автотракторного транспорту.

Контрольні запитання.

32. Класифікація автомобільного транспорту, приклади їх використання в будівельній галузі. Продуктивність.

33. Призначення вантажних автомобілів, принципова силова передача автомобіля та особливості експлуатації вантажних автомобілів.

34. Трактори й тягачі. Їх класифікація, особливості конструкції та експлуатації. Силова передача гусеничного трактора.

35. Особливості тягового розрахунку вантажного автомобіля.

2. Навантажувально-розвантажувальні машини.

Навантажувально-розвантажувальні роботи являються одним з найважчих і найтрудомісткіших виробничих процесів. Витрати на ці роботи складають до 40% від загальних витрат виробництва. Для механізації цих робіт використовують в основному універсальні самохідні та спеціалізовані навантажувачі.

Наведено основні поняття про одноківшові фронтальні, малогабаритні універсальні, вилкові та багатоківшеві навантажувачі. Показані особливості їх конструкції та використання, наведені формули розрахунку їх експлуатаційної продуктивності.

Вказівки.

Необхідно засвоїти загальну класифікацію та особливості використання навантажувально-розвантажувальних машин. Знати принципову конструкцію та класифікацію навантажувачів, особливості використання та основні параметри універсальних малогабаритних навантажувачів. Засвоїти призначення, особливості використання і конструктивні особливості вилкових універсальних автонавантажувачів і багатоківшевих універсальних навантажувачів.

Контрольні запитання.

36. Опишіть різновиди самохідних навантажувачів, область їх використання. Наведіть формули визначення експлуатаційної продуктивності навантажувачів.

37. Наведіть класифікацію навантажувачів циклічної дії. Розгляньте конструкцію та використання одноківшевого навантажувача. Продуктивність.

38. Розгляньте конструкцію, використання багатоківшевого навантажувача, продуктивність.