Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техн.забез.-2005.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
807.94 Кб
Скачать

Середня тривалість повороту екскаватора з навантаженим ковшем

, (1.5)

де п – середній робочий кут повороту екскаватора, рад;

е –кутова швидкість повороту платформи екскаватора, рад/с.

, (1.6)

де n – частота обертання поворотної платформи екскаватора за хвилину (табл. А.1). Середня тривалість зворотного повороту tп.п порожнього ковша приблизно дорівнює середній тривалості повороту наповненого ковша tп.н. Тривалість розвантаження ковша вказана в п. 2 додаткових даних.

Коефіцієнт використання екскаватора за часом визначається відношенням чистої роботи екскаватора в тривалість зміни до тривалості зміни

(1.7)

Сумарний час на позациклові операції, с,

(1.8)

Розраховують тривалість часу завантаження самоскидів. Визначають тривалість циклу самоскида, с:

, (1.9)

Цей цикл складається з часу власне завантаження самоскида і часу, що витрачається на зміну самоскидів. Тривалість завантаження визначається часом на завантаження самоскида, необхідною кількістю ковшів ґрунту, відповідаючих його вантажопідйомності.

Вибір транспортних засобів визначається технологічними параметрами автомобіля-самоскида, які повинні відповідати розмірній групі екскаватора, і місткістю кузова самоскида, яка повинна забезпечувати місткість не менше трьох ковшів екскаватора. Для нормальної роботи екскаватора потрібні автомобілі-самоскиди, для заповнення кузова яких необхідно від трьох до шести ковшів екскаватора. В кузові самоскида вміщується різноманітний обсяг ґрунту в залежності від його щільності, в свою чергу, обсяг ґрунту в ковші екскаватора також залежить від середньої щільності ґрунту і наповнення ковша.

Необхідна кількість ковшів ґрунту

(1.10)

де Q – вантажопідйомність самоскидів, т;

q – місткість ковша екскаватора, м3;

 - середня щільність ґрунту, т/м3.

Отриманий результат округляють до цілого числа. Знаючи кількість ковшів ґрунту, необхідну для заповнення кузова самоскида, середню тривалість робочого циклу екскаватора, тривалість його операцій tп.п і tк, а також тривалість зміни самоскидів tзм.с при подачі під завантаження (див. п. 4 додаткових даних), визначають тривалість циклу розробки елемента забою, що складається з деякого числа циклів завантаження самоскидів і переміщення екскаватора на нову стоянку (з урахуванням часу на відпочинок екскаваторника).

Кількість самоскидів, необхідних для переміщення грунту з одного елемента забою (округляється до цілого числа)

(1.11)

Час, що витрачається на переміщення екскаватора, вказаний в п. 3 додаткових даних. Там же (п. 5) наведений заданий час на відпочинок екскаваторника tв.е (5 хв на 1 годину).

На основі зазначених даних тривалість циклу розробки елементів забою (с) визначають за допомогою залежності

, (1.12)

де tв.е підставляють в хвилинах.

Далі розраховують число елементів забою nе.з, що екскаватор може розробити за зміну (результат округлити до цілого числа)

(1.13)

де Тзм – тривалість зміни, с;

tзд.зм – час на здачу екскаватора бригадою (п. 5 додаткових даних),

tзд.зм = 15 60 с;

tц.е.з – тривалість циклу розробки елемента вибою, с.

При виконанні робочого процесу одноківшевим екскаватором виконуються неминучі технологічні позациклові операції: власне переміщення, зміна самоскидів, прийом і передача екскаватора, відпочинок машиніста.

Сумарний час на позациклові операції визначають за формулою (1.8).

Знаючи сумарний час на позациклові операції, визначають за формулою (1.7) коефіцієнт використання екскаватора за часом. Після цього, користуючись залежністю (1.2), знаходять змінну експлуатаційну продуктивність одноківшевого екскаватора. Дані для розрахунку наведені в табл. А.1.

Таблиця А.1

Деякі розміри і швидкості гідравлічних екскаваторів з прямою лопатою

Показники

Марка екскаватора

ЭО-4321А

ЭО-4124

ЭО-5122А

ЭО-5123

ЭО-6122

Місткість ковша, м

0.65

0.65

1.6

2.0

2.5

Найбільший радіус копання, м

7.2

7.4

8.8

8.8

10.3

Найбільший радіус копання на рівні стоянки, м

4.2

5.0

6.0

6.0

7.0

Найбільша довжина пересування, м

1.9

1.6

2.0

2.0

1.5

Радіус розвантаження при найбільшій висоті розвантаження, м

6.0

4.2

4.6

4.6

5.8

Частота обертання поворотної платформи екскаватора, хв. -1

6.0

6.0

3.0

2.0

1.5

Швидкість підйому ковша, м/с

0.5

0.5

0.7

0.6

0.6

Рекомендована висота розробки, м

4.6

5.0

5.3

5.3

6.21