Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_KKP_2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

Приклад розрахунку матеріального балансу виробництва керамічної плитки для підлоги Вихідні дані:

1 Виробнича потужність підприємства:

N = 840960 м2/рік

2 Спосіб виробництва  шлікерний

3 Склад керамічної маси, %:

глина  70 %;

отощувач  30 %.

4 Вологість:

глини Wгл = 20 %;

суспензії Wсус = 40 %;

прес порошку Wпп = 6 %;

глазурованого порошку Wгл п = 8%.

5 Маса 1м2 плитки М = 5,14 кг.

6 Щільність, т/м3:

глини γгл =1,35 т/м3;

отощувача γот = 1,48 т/м3;

глазурованого порошку γгл п = 1,56 т/м3.

7 Технологічні втрати, %:

під час вантажно-розвантажувальних робіт на складі готової

продукції  0,5%;

під час випалу  3 %;

під час сушіння  2,5 %;

під час пресування  1 %;

під час транспортування елеватором і конвеєрами  0,5 %;

під час випарювання вологості на БРС  1 %;

під час и розмішування в роторному млині  2 %;

під час дроблення отощувача  0,5 %;

під час збереженні і транспортуванні на склад сировини  1,5 %.

Порядок розрахунку:

1 Визначаємо кількість продукції на складі з урахуванням втрат під час вантажно-розвантажувальних робіт:

Nскл = N . x1,

де N  виробнича потужність підприємства, м2/рік;

x1  механічні втрати на складі, х1 = 0,5 %.

Nскл = 840960 . 1,005 = 845164,8 м2/рік

2. Визначаємо продуктивність печі з урахуванням утрат під час випалу:

Nпеч = Nскл . x2,

де x2  втрати під час випалу, х2 = 3 %.

Nпеч = 845164,8 . 1,03 = 870519,7 м2/рік

3 Визначаємо продуктивність сушарок з урахуванням утрат під час сушіння:

Nсуш = Nпеч . x3,

де x3  втрати під час сушіння, х3 = 2,5 %.

Nпеч = 870519,7 . 1,025 = 892282,7 м2/рік

4 Визначаємо продуктивність пресів з урахуванням утрат під час пресування:

Nпрес = Nсуш . x4,

де x4  утрати під час пресування, х4 = 1 %.

Nпрес = 892282,7 . 1,01 = 901205,6 м2/рік

5 Визначаємо продуктивність пресів за масою:

Nпрес м = Nпрес . М,

де М  маса 1 м2 плитки, т, М = 5,14 кг.

Nпрес м = 901205,6 . 0,00514 = 4632,2 т/рік

6 Визначаємо продуктивність елеватора з урахуванням утрат під час транспортування:

Nэл = Nпрес м . x5,

де x5  утрати під час транспортування, х5 = 0,5 %.

Nэл = 4632,2 . 1,005 = 4655,4 т/рік

7 Визначаємо продуктивність БРС з урахуванням утрат:

NБРС = Nэл . x6,

де x6  утрати на БРС, х6 = 1 %.

NБРС = 4655,4 . 1,01 = 4701,9 т/рік

8 Визначаємо продуктивність роторного млина з урахуванням утрат.

Так як глина складає 70 % від усієї маси, то далі ведемо розрахунок кожного компонента окремо. Кількість глини від усієї маси складає:

Nгл = NБРС . 0,7 = 4701,9 . 0,7 = 3291,3 т/рік

Nрм = Nэгл . x7 = 3291,3 . 1,02 = 3357,2 т/рік,

де x7  втрати в роторному млині, х7 = 2 %.

9 Визначаємо кількість глини з обліком її природної вологості:

Nгл вл = Nрм . Wгл,

де Wгл  природна вологість глини, %, Wгл = 20 %.

Nгл вл = 3357,2 . 1,2 = 4028,4 т/рік

10 Визначаємо кількість отощувача, вміст якого складає 30 % від усієї маси

Nот = NБРС . 0,3 = 4701,9 . 0,3 = 1410,3 т/рік

11 Визначаємо продуктивність молоткової дробарки з урахуванням утрат:

Nмд = Nот . x8 = 1410,3 . 1,005 = 1417,4 т/год,

де x8  втрати під час дроблення в молотковій дробарці, х8 = 0,5 %.

12 Визначаємо кількість глазурованого порошку з розрахунку, що на 1 м2 плитки витрачається 1,2 кг глазурованого порошку.

З урахуванням утрат під час збереження на складі і транспортування до пристрою нанесення глазурі одержуємо:

Nгл 1м = 1,2 . x9 = 1,2 . 1,015 = 1,218 кг/м2,

де х9 утрати під час транспортування і збереження, x9 = 1,5 %.

Тому що продуктивність преса з урахуванням утрат під час збереження готової продукції, випалу, сушіння і пресування складає Nпрес = 901205,6 м2/рік одержуємо

Nгл = Nпрес Nгл 1м = 901205,6 . 1,218 = 1097,7 т/рік

Результати розрахунку матеріального балансу з урахуванням режиму роботи підприємства: 350 діб : 2 зміни : 8 годин (15 діб  час планового ремонту агрегатів безперервної дії) заносимо до таблиці 1.

Таблиця 1  Результати розрахунку матеріального балансу

Матеріал

Витрати матеріалу

рік

доба

зміна

час

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

Глина

4028,4

2984

11,5

8,5

5,75

4,3

0,72

0,53

Отощувач

1417,4

957,7

4,05

2,74

2,025

1,37

0,25

0,17

Глазурований порошок

1097,7

703,7

3,14

2,0

1,57

1,0

0,2

0,13

ДОДАТОК И

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]