Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_KKP_2012.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

Розрахунок складу бетону та матеріального балансу під час виробництва ребристих плит Вихідні дані:

1 Продуктивність технологічної лінії:

N = 20000 м3/рік

2 Рухливість бетонної суміші  4 см.

3 Клас (марка) бетону  В20.

4 Характеристика зв'язувальних речовин:

 вид цементу  шлакопортландцемент;

 активність цементу Rц, МПа  41,2;

 коефіцієнт нормальної густоти, Кнг, %  26;

 середня щільність зерен цементу γц, г/см3  2,9;

 насипна щільність цементу γцн , кг/м3  1250;

5 Характеристика дрібного заповнювача:

 вид  кварцовий пісок;

 модуль крупності Мкр = 1,5;

 середня щільність зерен заповнювача γп , г/см3  2,62;

 насипна щільність γпн, кг/м3  1430;

 вологість, Wп, %  3,5.

6 Характеристика великого заповнювача:

 вид  гранітний щебінь;

 максимальна крупність зерен, мм  20;

 щільність зерен заповнювача γщ, г/см3  2,72;

 насипна щільність γщн, кг/м3  1530;

 вологість, Wщ, %  0,5.

Порядок розрахунку:

1 Визначаємо водоцементне відношення:

,

де А  коефіцієнт, що залежить від якості заповнювачів, властивостей бетонної суміші й бетону. Приймаємо А = 0,6;

Rц  активність цементу, МПа;

Rб  міцність бетону на стиск у віці 28 діб, МПа.

МПа,

.

2 Визначаємо кількість води. Кількість води на 1 м3 бетону визначається за графіками і складає: В = 192 л.

3 Визначаємо кількість цементу на 1м3 бетону:

,

4 Визначаємо кількість великого заповнювача на 1м3 бетону:

,

де γщн  насипна щільність щебеню, кг/м3;

Vб  обсяг бетону =1м3;

Vпщ  пустотність великого заповнювача в стандартному насипному стані (у відносних одиницях);

α  коефіцієнт розсунення зерен великого заповнювача, визначається за таблицею 8.5 [9], α = 1,33.

,

5 Визначаємо кількість піску на 1м3 бетону:

,

6 Визначаємо кількість компонентів бетонної суміші з урахуванням природної вологості заповнювачів:

6.1 Визначаємо кількість води в заповнювачах:

Вп = П . Wп ;

Вщ = Щ . Wщ ,

де Wп , Wщ  вологість піску і щебеню.

Вп = 559 . 0,035 = 19,56 л,

Вщ = 1336,2 . 0,005 = 6,68 л.

6.2 Визначаємо дійсну кількість води:

Вд = В Вп Вщ = 192  19,56  6,68 = 135,76 л

6.3 Коректуємо кількість піску і щебеню шляхом збільшення їхньої початкової кількості на масу води, що утримується в них:

Пд = П + Вп = 559 + 19,56 = 578,56 кг.

Щд = Щ + Вщ = 1336,2 + 6,68 = 1342,88 кг.

7 Результати підбору складу бетону зводимо до таблиць .1  .4

Таблиця .1 Витрати матеріалу на 1м3 суміші

Вид суміші

Клас (марка) бетону

Витрати матеріалу на 1м3 суміші

Зв’язу-вальна речовина, кг

Дрібний заповнювач, кг

Великий заповнювач, кг

Вода,

л

Добавки

Вид

Кіль-кість

Важка

В20

295,4

578,56

1342,88

135,76

8 Складаємо матеріальний баланс для складової бетонної суміші з урахуванням їх утрат. Втрати матеріалів приймаємо:

 бетонна суміш  1,5 %;

 цемент  1,0 %;

 великий заповнювач  2,0 %;

 дрібний заповнювач  1,5 %;

 вода  1,0 %.

Таблиця 2  Річна кількість бетонної суміші та сировинних матеріалів

Обсяг бетонної суміші, м3

Кількість матеріалів на річну програму

За но-менкла-турою

З ураху-ванням витрат

Цемент

Заповнювачі

Вода,

л

вид

марка

кіль-кість, т

дрібний

великий

вид

марка

кіль-кість, т

вид

мар-ка

кіль-кість, т

20000

20300

ШПЦ

М400

5996

Квар-цо-вий пісок

Мкр=1,5

11745

Гра-ніт-ний ще-бінь

27260

2755

Таблиця 3  Потреба в бетонній суміші на рік, добу, зміну, годину

з урахуванням утрат

Матеріал

Кількість бетонної суміші, м3

рік

доба

зміна

час

Бетонна суміш

20300

78,07

39,04

4,88

Таблиця 4  Кількість матеріалів за видами на рік, добу, зміну годину

з урахуванням утрат

Матеріал

Кількість матеріалів

рік

доба

зміна

час

без обліку витрат

з обліком витрат

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

Шлакопортланд-цемент

5996

6055,9

4844,8

23,29

18,6

11,65

9,3

1,46

1,2

Кварцовий пісок

11745

11921

8336,4

45,85

32.1

22,93

16,0

2,86

2,0

Гранітний щебінь

27260

27805

18173,2

106,9

69,9

53,47

34,9

6,68

4,4

Вода

2756

2783,6

2783,6

10,7

10,7

5,35

5,35

0,67

0,67

ДОДАТОК Ж

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.