Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций Макро.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.28 Mб
Скачать

3.4 Навчальний тренінг. Основні поняття

Гіпотеза гнучких цін та зарплат, гіпотеза негнучких цін та зарплат, гіпотеза недосконалої інформації, гіпотеза неправильних уявлень працівників, довгострокова сукупна пропозиція, ефект реального багатства, ефект процентної ставки, ефект чистого експорту, інвестиційний попит, короткострокова рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції, короткострокова сукупна пропозиція, нецінові чинники довгострокової сукупної пропозиції, нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції, нецінові чинники сукупного попиту, очікуваний рівень цін, попит іноземців, продуктивність ресурсів, споживчий попит, субсидії підприємствам, сукупна пропозиція, сукупний попит, товарний ринок, урядовий попит, рівноважний рівень цін, рівноважний обсяг виробництва, ціни на ресурси, цінові чинники сукупного попиту, ефект храповика, фактичний рівень цін, функція сукупного попиту, функція довгострокової сукупної пропозиції.

Проблемні завдання

1 З’ясуйте, чому крива сукупного попиту має нисхідну траєкторію?

Які ефекти впливають на її вигляд?

  1. Як впливає на зміщення кривої сукупного попиту:

а) фактор скорочення реального об’єму національного доходу;

б) фактор зростання цін на енергоносії;

в) фактор зниження курсу національної валюти;

г) фактор інфляційних очікувань населення України;

д) фактор зростання внутрішнього й зовнішнього боргів країни?

3 Поясніть, на яких припущеннях будувались моделі сукупної пропозиції представниками кейнсіанської і класичної теорії?

4 Як впливає на зміщення кривої сукупної пропозиції:

а) фактор збільшення витрат на одиницю продукції;

б) фактор нестабільності національної грошової одиниці;

в) фактор різкого коливання курсів акцій;

г) фактор політичної нестабільності в країні;

д) фактор несприятливих погодних умов?

5 Який вплив, за інших рівних умов, здійснює на рівноважний рівень цін і на рівноважний реальний об’єм виробництва:

а) фактор збільшення сукупного попиту на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

б) фактор збільшення сукупної пропозиції;

в) фактор однакового збільшення сукупного попиту і сукупної пропо-зиції;

г) фактор зменшення сукупного попиту на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

д) фактор збільшення сукупного попиту на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?

Рекомендована література

1 Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007. – С.108- 142.

2 Економічна теорія: Посібник вищої школи / Під заг. ред. Воробйова Є.М.- Харків-Київ, 2001. – С.508- 537.

3 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.1. пер.с 13-го англ. Изд.- М.: ИНФРА-М, 2000, гл.11, С.228-250.

4 Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001, гл.8, С.253-295.

5 Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – С.87-108.

6 Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М.Гейця. – К.:Вища шк.,2003.– С.292-308.