Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міністерство аграрної політики України.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
517.92 Кб
Скачать

48

Міністерство аграрної політики України

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

Агрономічний факультет

Кафедра ботаніки та захисту рослин

ЗВІТ

Про проходження виробничої практики 7.9010101 «Спеціаліст» в

«Інституті рису НААНУ»

Скадовського району Херсонської області

Студентки 5 курсу 2 групи

агрономічного факультету:

Позняк А.А.

Керівник практики:

кандидат с.-г. наук, доцент

Мринський І.М.

Херсон – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП………………...………………………………………….……3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО……………….

РОЗДІЛ 2. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА……….

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА…………………………...………………………

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ СТАНУ АГРОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В ГОСПОДАРСТВІ ВІДПОВІДНО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА…………………………………………….…..

4.1. Технологія вирощування основних с. –г. культур, застосування інтенсивних та індустріальних технологій у господарстві,кормовиробництво та насінництво………...

4.2. Сівозміни, система обробітку ґрунту, боротьба з забур’яненістю полів. Використання зрошувальних земель у господарстві…….....

4.3. Накопичення та використання органічних та мінеральних добрив………………………………………………………………….

4.4. Шкідники і хвороби рису та засоби боротьби з ними………....

4.5. Характеристика і оцінка механізації с. – г. робіт у господарстві...............................................................................

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ……………………………

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА….

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..

Вступ

Виробнича практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців з агрономії у Вищому навчальному закладі. Практика передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи в галузі рослинництва.

В завдання практики входить вивчення студентами наступних питань: технологія виробництва різних видів продукції рослинництва; планування, організація і економіка виробництва, оплата праці; структура і методи управління с.-г. виробництвом; найновіша техніка, обладнання та механізація виробничих процесів; організація роботи агрономічної служби та головного агронома, як організатора та технолога виробництва; впровадження досягнень науки і передового досвіду у виробництво: стан охорони праці і дотримання техніки безпеки; стан суспільно-громадської роботи; організація дослідницької роботи в господарстві.

В період проходження практики студент зобов'язаний: після прибуття в господарство пройти інструктаж з техніки безпеки і разом з агрономом господарства скласти календарний план практики; ознайомитись з організаційно-виробничою структурою с.-г. підприємства, кількістю відділків, виробничих дільниць, автотранспорту, допоміжних підприємств; вивчити карту землекористування підприємства, познайомитися з експлікацією земель, картою грунтів і описом до неї, кількістю сівозмін і схемами чергування с.-г. культур; ознайомитись з виробничо-фінансовим планом, річними звітами і перспективним планом підприємства; вивчити структуру управління в підприємстві, ознайомитись з правами і обов'язками спеціалістів і керівних працівників, вивчити облік і звітності в підприємстві; оволодіти методами агрономічного контролю за с.-г. роботами, здійснювати оцінку якості обробітку ґрунту, догляду за посівами; набути навички в розробці системи агротехнічних і агрохімічних заходів, забезпечити одержання високих і сталих врожаїв с.-г. культур; проводити необхідні дослідження, спостереження і збір матеріалів за методикою відповідних кафедр для виконання бакалаврської роботи; з першого дня практики вести щоденник, де щоденно записувати всю роботу, свої зауваження, давати свої обґрунтовані пропозиції.

Рис - є однією з найдавніших злакових культур які вирощуються людиною.

Батьківщиною рису є країни Південно-Східної Азії, де його вирощували давні народи 4-5 тис. років тому.

На сьогоднішній день рис вирощується в 112 країнах світу на площі 147млн. га, і практично в усіх країнах на контроль за розвитком та поширенням шкодо чинних організмів припадає від 30 до 40% витрат пов’язаних із вирощуванням рису.

Рис є основною продовольчою культурою, продукцією якої харчується приблизно половина людей земної кулі.

В якості харчового продукту рис використовується у вигляді крупи, яка містить до 75 % вуглеводів , 88 % крохмалю , до 7,7 % білків, до 0,5 % цукру , 1 % олії, вітаміни В1, В2, РР. Рисова крупа відзначається низьким вмістом клітковини – всього 0,3% тому добре засвоюється організмом людини і є дієтичним продуктом харчування .

Висівки рису мають високий вміст ненасичених «жирних» кислот , у зв’язку з чим рисова олія рекомендується для хворих на сердего – судинні захворювання.

Відходи переробки рису використовується для виготовлення спирту, спеціальних сортів горілки (саке), пива та крохмалю,який використовується в медицині, а також для виготовлення пудри.

Із рисової соломи виробляють цінні сорти паперу, будівельного картону, канати й мішки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.