Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маркетингове дослідження. Бабенко doc.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
177.15 Кб
Скачать

27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

організацій

Маркетингове дослідження на тему: «Ринок чаю в Україні»

Виконав: Бабенко В. І.

Перевірив: Боліла С.Ю.

Херсон - 2011

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА………………………………..5

РОЗДІЛ 2. СПОЖИВАННЯ ЧАЮ В УКРАЇНІ………………………………..7

2.1. Аналіз споживачів чаю……………………………………………….7

2.2. Асортимент чаю представлений на ринку України………………...9

2.3. Аналіз конкурентів…………………………………………………...12

РОЗДІЛ 3. Методологічні підходи організації маркетингових дослідження..18

3.1. Планування та проведення маркетингових досліджень чаю……..20

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..23

Анкета для дослідження………………………………………………………...24

Використана література…………………………………………………………27

ВСТУП

Темою даної роботи є проведення маркетингового дослідження чай торгової марки «Бесіда».

Об’єктом дослідження є чай торгової марки «Бесіда»

Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним з засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти.

Здійснення маркетингової діяльності базується на використанні спеціальної інформації, необхідної для прийняття відповідних управлінських рішень. На кожному кроці в процесі аналізу ринкових можливостей, планування, організації маркетингових заходів, контролю реалізації задач маркетингу потрібна інформація про споживачів, конкурентів, посередників та інших факторів зовнішнього та внутрішнього середовища фірми.

Важливість даного дослідження обумовлена також і тим, що воно проведено на матеріалах галузі, продукція якої безпосередньо спрямована на задоволення конкретних особистих потреб людей.

З 1995 року на Українському ринку починає працювати ЗАТ «Крафт Фудз Україна», яка є одним із лідерів на ринку харчових продуктів у категоріях чай, виробів із шоколаду. До складу підприємства входять Тростянецька шоколадна фабрика «Україна» та дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс».

З 2003 року «Крафт Фудз Україна» відповідає за розвиток бізнесу корпорації на ринку Молдови, з 2005 року – на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. У компанії працює понад 1600 співробітників.

Мета даної роботи є виявлення, які найсильніші конкуренти на ринку чаю у торгової марки «Бесіда» та сильні і слабкі сторони торгової марки.

Для того щоб досягти поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

- збір та аналіз вторинної маркетингової інформації;

- планування й організація збору первинної інформації, проведення анкетування;

- систематизація й аналіз зібраної інформації;

- представлення отриманих результатів дослідження;

- розробка рекомендації щодо проведених досліджень.

РОЗДІЛ 1

Фактори макросередовища

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище. Вивчення макросередовища підприємства є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує розуміння конкуренції; адекватне розуміння бізнесу; основи для вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку. Ігнорування аналізу макросередовища призводить до прийняття необґрунтованих рішень; стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; непослідовних рішень; запізнень введення інновацій; ринкової вразливості підприємства, що призводить до послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів. Макрооточення створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі. Це пов'язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом підприємств.

Факторами макросередовища є економічні, демографічні, політико-законодавчі, соціально-культурні, науково-технічні і природні.

Демографічне середовище передбачає дослідження таких показників, як чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий склад, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. Він відіграє вирішальну роль на формування споживчих переваг. Зростання чисельності населення означає підвищення споживання. За наявної споживчої спроможності це позитивно впливає на розвиток товарних ринків.

Демографічні фактори чинять на діяльність підприємства найбільш істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію.

Політико-законодавче середовище охоплює: політичну структуру країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання конкуренції.

Соціально-культурне середовище включає такі фактори, як соціальні групи, базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку, системи поглядів, цінностей, моралі, звичок, мови, стилю життя.

Вивчення соціальної складової макросередовища спрямоване на те, щоб усвідомити вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як ставлення людей до роботи і якості життя, існуючі у суспільстві звичаї і вірування, демографічна структура суспільства, зростання населення, рівень освіченості, мобільність людей і інше. Особливість соціальної складової в тому, що вона впливає як на інші складові макросередовища, так і на внутрішнє середовище організації.

Природне середовище останнім часом набуває дедалі більшого значення у зв’язку зі зростанням рівня забруднення навколишнього середовища. Природно-екологічне середовище характеризується наступними фактора ми:

  • рироднокліматичні умови;

  • розміщення великих промислових центрів;

  • територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів;

  • стан екологічного середовища і її вплив на виробництво 

Екологічні проблеми були головною причиною виникнення концепції соціально-етичного маркетингу. Її суть у тому, що, задовольняючи потреби окремих споживачів, фірми повинні враховувати інтереси суспільства в цілому. Наприклад, у багатьох країнах виникла проблема утилізації металевих баночок з-під напоїв, яка знайшла своє втілення в маркетинговій стратегії щодо упаковування товару. У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають одне з провідних місць.

Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів на ринку. Кожне нове відкриття у науці й техніці може викликати появу нової галузі промисловості та ліквідацію наявної галузі; може призвести до зниження попиту на продукцію. Своєчасне врахування нових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності.

РОЗДІЛ 2

Споживання чаю в Україні

2.1 Аналіз споживачів чаю

Чай завжди цінували за ту бадьорість і свіжість, яку приносить чашка цього божественного напою. На мусульманському Сході, де заборонено вживання спиртних напоїв, чай є обов'язковою складовою будь-якого святкового столу. В Україні, незважаючи на вільне вживання вина і більш міцних напоїв, чай так само дуже популярний. Місто в якому з’явився на Україні перший чай був Київ.

Чай – чудовий засіб для зняття втоми, пригнічення сонливості та підвищення концентрації і уваги. Чай стимулює пам'ять, сприяючи кращому запам’ятовуванню інформації. Було проведено багато досліджень, присвячених широкому спектру питань про чай та здоров’я людини. Наприклад, ми знаємо, що чай позитивно впливає на вільні радикали. Але досліджено, що чай може допомогти, навіть коли йдеться про діабет, хворобу Паркінсона і навіть астму. Чай як рослина відноситься до сімейства маренових і має близько 270 видів. Для отримання чаю використовуються тільки два з них: цейлонський чай і індійський. Чай завоював весь світ своїм неперевершеним смаком і стимулюючим ефектом. Ринок чаю в Україні активно розвивається, хоча і далекий від насичення. Не дивлячись на те, що споживання чаю в нашій країні за останні п’ять років збільшилося у декілька разів, Україна по цьому показнику поки сильно відстає від Європи. Середньостатистичний європеєць споживає 10-13 кг, а українець, згідно останнім даним International Tea Organization, — приблизно 5-6кг чаю в рік. За даними компанії ACNielsen Ukraine, зростання чаю ринку в 2007 році у фізичному виразі склав близько 15% (середньолистовий— 15%, крупнолистовий — 13%, чайові мікси — 27%). В грошовому виразі ринок “приріс” і того більше — на 23% (середньолистовий — 27%, крупнолистовий — 21%, мікси — 26%). Минулого року високий ціновий сегмент збільшився ще на 5-6%, а продажі чаю середнього цінового сегмента виросли на 10-12% (в грошовому виразі). Оператори стверджують, що сегмент дешевої чаю взагалі відмирає. Експерти також відзначають, що в Україні з'явилася категорія людей, готових платити за над дорогі сорти чаю. Структура ринку: 75% — імпорт, 25% — вітчизняна фасовка (у фізичному виразі). Сезонність: 60-65% продажів доводяться на листопад — квітень. В результаті роздрібні ціни, як і минулого року, підвищаться на 5%. У фізичному виразі зростання ринку чаю в 2008 р. (в порівнянні з минулим і позаминулим роками) сповільниться і складе, по оцінках операторів, 3-5%. Проте зростуть об'єми продажів чаю середнього, високого і преміального сегментів. На Україну реальзуються такі торгові марки: Greenfield, Batik, Ahmad, Askold, Lipton, Бесіда, Принцеса Нурі. Представимо у вигляді графіку асортимент чаю представлений на Українському ринку.