Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аналітична хімія - лабораторні роботи.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
720.38 Кб
Скачать

Дія групового реагенту II групи

а) налийте в окремі пробірки по 1 мл розчинів солей барію, кальцію і магнію; прилийте в кожну пробірку невелику порцію NН4ОН і NH4СІ (по 0,5-1 мл), нагрійте і долийте по 1 мл (NН4)2СОз. Напишіть рівняння реакцій утворення осадів ВаСОз і СаСО3. Поясніть, чому не утворюється осадок в пробірці з сіллю магнію;

б) переконайтесь в розчинності осадів ВаСОз і СаСО3 в кислотах, наприклад, в СН3СООН. Напишіть рівняння реакцій розчинення осадів;

в) добудьте гідроксокарбонат магнію (MgОН)2СО3 діючи на 1 мл розчину MgСІ2 розчином, Nа2СО3 (1 мл) при нагріванні:

2МgСІ2 + 2Na2СО3+ Н2О → (МgOH)2 CO3 + 4NaCI + CO2

Переконайтесь в розчинності осаду в кислотах і солях амонію. Розчинення осаду в кислоті:

(МgОН)2СОз + 4НСІ = 2МgСІ2 + СО2↑ + ЗН2О

Розчинення осаду в солях амонію: при утворенні осаду, тобто в насиченому розчині (МgОН)2СО3 установлюється стан рівноваги. Додавання солі амонію зміщує рівновагу вправо, тобто в сторону розчинення осаду, так як йони NН4+ утворюють з йонами гідроксиду малодисоційовані молекули амоній гідроксиду. В загальному вигляді рівняння реакції розчинення осаду має вигляд:

(МgОН2)СО3 + 4NH4СІ = 2МgСІ2 + 2NH4ОН+(NH4)2CO3

Часткові реакції катіонів II групи

РЕАКЦІЇ КАТІОНА Ва2+

1. Реакція з калій хроматом к2СгО4

В пробірку налийте 1 мл розчину ВаСІ2 і стільки ж розчину К2СгО4. Випадає жовтий кристалічний осад ВаСгО4. Напишіть рівняння реакції.

Осад розчинний в НСІ і НNO3 і не розчиняється в оцтовій кислоті (дослідіть і напишіть рівняння реакцій розчинення осаду).

Калій біхромат К2Сг2O7 з йонами Ва2+ також дає осад барій хромату, але при цьому утворюється мінеральна кислота, яка частково розчиняє осад, тому осадження неповне.

2ВаСІ2 + К2Сг2О7 + Н2О → ВаСгО4 + 2КСІ + 2НСІ

Для нового осадження Ва2+ в цьому випадку необхідно до розчину добавити розчин ацетату натрію (~ 1 мл), щоб замінити сильну кислоту слабкою - оцтовою, що не розчиняє осад:

2ВаСІ2 + К2Сг2О7 + Н2О + 2СН3СООNa = 2ВаСrO4↓ + 2КСІ + 2NaСІ + +2СН3СООН

2. Реакція з н2sо4 і її розчинними солями

В пробірку налийте 1 мл розчину ВаСІ2 і стільки ж розчину Н24. Спостерігайте утворення білого дрібнокристалічного осаду. Дослідіть розчинність його в кислотах і в лугові. Напишіть рівняння реакції.

РЕАКЦІЇ КАТІОНА Са2+:

1. Реакція з амоній оксалатом (nн4)2с2о4

В пробірку налийте 1 мл розчину СаСІ2 та 0,5-1 мл розчину амоній оксалату; випадає білий кристалічний осад кальцій оксалату СаС2О4. Напишіть рівняння реакції.

Осад СаС2О4 розчиняється в мінеральних кислотах, але не розчиняється в оцтовій кислоті (перевірте і напишіть рівняння реакції розчинення осаду). Йони барію Ва2+ утворюють з амоній оксалатом осад ВаС2О4, тому заважають відкриттю Са2+ (перевірте).

2. Реакція з н2sо4 і її розчинними солями

Ця реакція проходить тільки в концентрованих розчинах солей кальцію. Осад СаSО4 розчинний в (NН4)24 внаслідок утворення комплексної солі:

СаSО4+ (NН4)24 = (NН4)2 [Са(SО4)2]

Тому дією (NН4)24 можна виділити із розчину йони Ва2+, не осаджуючи йони Са2+, що часто використовується в ході аналізу катіонів.

РЕАКЦІЇ КАТІОНА Мg2+