Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аналітична хімія - лабораторні роботи.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
720.38 Кб
Скачать

2. Реакція Несслера

Візьміть в пробірку кілька крапель розчину якої-небудь солі амонію і, доливши до половини пробірки води, долийте 2-3 краплі реактиву Несслера, при цьому випадає характерний червоно – бурий осадок. Рівняння реакції таке:

4СІ + 2К2(НgI4) + 4КОН = [O NH2]І↓ + КСІ +7КІ + 3Н2О

У випадку надто великої концентрації йону NН4+ реакція не вдається, так як осадок розчинний в надлишку солі амонію.

3. Видалення йону амонію

Для видалення йону амонію користуються леткістю його солей при нагріванні. Розчин, що містить йони NН4+, досуха випаріть в фарфоровій чашці (або тиглі), після чого сухий залишок прокаліть в муфельній печі до повного видалення йону амонію NН4+ у вигляді аміаку.

Лабораторна робота № 2

Тема: Катіони ІІ аналітичної групи

Мета: Ознайомитись з якісними реакціями відкриття катіонів ІІ групи

Знати: груповий реагент на катіони ІІ групи та реакції відкриття катіонів ІІ групи

Вміти: проводити якісні реакції на катіони ІІ групи

Техніка безпеки: Бути уважним в хімічній лабораторії, проявляти обережність під час роботи з хімічними реактивами і хімічним посудом.

Загальна характеристика катіонів II групи

До II групи катіонів відносяться йони Ва2+, Са2+, Мg2+. Катіони другої групи відрізняються від катіонів першої групи тим, що їх карбонати нерозчинні в воді; на відмінну від катіонів третьої, четвертої і п’ятої груп, сульфіди катіонів другої групи розчинні в воді.

Дія групового реагенту

Груповим реагентом катіонів II групи являється амоній карбонат (NH4)2СОз, який осаджує ці катіони в вигляді осадів - карбонатів цих катіонів. Йони Ва2+ і Са2+ осаджуються в вигляді ВаСОз і СаСОз, а йони Мg2+ осаджуються тільки частково, в вигляді основної солі (МgОН)2СО3.

Основна вуглекисла сіль магнію розчинна в солях амонію і добавка останніх зміщує рівновагу вліво, тому груповий реагент не може повністю осадити Мg2+ і його зручніше цілком розчинять, тобто перевести в фільтрат шляхом додавання якої-небудь солі амонію, звичайно, амоній хлориду.

Груповий реагент (NH4)2СОз - сіль, утворена слабкою основою і дуже слабкою кислотою, тому в водному розчині вона сильно гідролізується:

(NH4)2CO3+ HOH = NH4HCO3+NH4OH

Аніони НСО3- заважають осадженню Ва2+ і Са2+, так як гідрокарбонати Ва(НСОз)2 і Са(НСО3)2 розчинні в воді. Тому для припинення гідролізу групового реагенту в розчин добавте надлишок NН4ОН (до запаху), що змістить рівновагу реакції гідролізу вліво і буде сприяти повноті осадження Ва2+ і Са2+.

Осадження слід проводити при нагріванні розчину (майже до кипіння), при цьому аморфний осад карбонатів барію і калію, що погано фільтрується, переходить в більш зручну для фільтрування кристалічну форму.

Таким чином, умови осадження катіонів ІІ групи такі: осадження проводьте груповим реагентом - амоній карбонатом в присутності надлишку амоній гідроксиду і амоній хлориду при помірному нагріванні розчину.

Вивчення загальних і часткових реакцій

катіонів II групи (Ва2+, Са2+, Мg2+ )

Для вивчення реакцій, використовуйте розчини ВаСІ2, СаСI2, MgCI2