Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Абсолютні і відносні величини

Методичні вказівки

Внаслідок зведення і обробки матеріалів статистичного спостереження дістають абсолютні величини, які характеризують досліджувані явища.

Абсолютні величини – це кількісний вираз статистичних показників, що характеризують розміри (обсяги) певного явища, наприклад посівної площі і валового збору сільськогосподарських культур, поголів’я худоби і обсягів виробництва продукції тваринництва, розмір виробничих фондів, кількість працівників тощо.

Абсолютні статистичні величини завжди є іменованими числами і виражаються натуральними (гектари, метри, тони, центнери, голови, години і т.д.), умовно-натуральними(кормові одиниці, умовні гектари, умовне паливо, тощо), трудовими (люд.-годин, люд.-днів), комплексними (кВт-год, Т-км) та вартісними (грошовими (крб., грн.)) одиницями виміру.

За способом вираження вони поділяються на індивідуальні та сумарні. Індивідуальні виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць сукупності (обсяг продукції, виробленої конкретним працівником за місяць). Вони отримуються безпосередньо під час статистичного спостереження. Сумарні характеризують величину тієї чи іншої ознаки усіх одиниць сукупності або окремих її груп і отримуються в результаті підсумування індивідуальних(обсяг виробленої цехом продукції за місяць).

Абсолютні величини характеризують стан ознак явища на момент часу або за визначений період. Однак по них не можна судити про динаміку, структуру і якісні особливості явища.

Для вивчення соціально-економічних процесів в статиці і динаміці поряд з абсолютними величинами обчислюють відносні.

Відносні величини характеризують кількісне співвідношення двох порівнюваних величин, їх дістають як частку від ділення двох абсолютних величин (однойменних або різнойменних). При цьому застосовують такі позначки.

Рівень фактичний позначається як у1, плановий - упл, базисний – у0.

Розрізняють кілька видів відносних величин(ВВ):

  1. Виконання плану – аналіз виконання плану (відношення фактичного досягнутого рівня до запланованого рівня) (див. приклад 1):

;

  1. Планового завдання – оцінка планової швидкості розвитку (відношення запланованого рівня до базисного) (див. приклад 2):

;

  1. Динаміки – аналіз інтенсивності розвитку (відношення фактично досягнутого рівня до базового рівня):

;

Залежно від характеру бази порівняння розрізняють два види відносних величин динаміки: зі змінною базою порівняння (ланцюгові); і зі сталою базою порівняння (базисні) (див. приклад 5).

  1. Структури – аналіз структури сукупності (відношення частки до цілого в межах однієї сукупності) (див. приклад 7):

.

Відносні величини структури називають частками, сума їх становить 1 або 100%. Для графічного зображення структури явищ використовують різні види діаграм – стовпчикові, кругові(секторні) та інші.

  1. Координації – аналіз структури сукупності (характеризують співвідношення окремих частин цілого, одна з яких приймається за базу порівняння в межах однієї сукупності): .

Наприклад, можна обчислити співвідношення міського населення і сільського (на скільки міського населення більше, чи менше від сільського населення).

Вибір бази порівняння довільний (див. приклад 4).

  1. Порівняння – просторові, територіальні порівняння, які характеризують співвідношення однойменних показників, які відносяться до різних об’єктів або територій (див. приклад 6):

.

  1. Інтенсивності – аналіз інтенсивності розвитку того чи іншого явища, які показують ступінь поширюваності досліджуваного явища в певному середовищі, наприклад, рівень виробництва м’яса на душу населення, вихід валової продукції з розрахунку на 100 га с/г угідь, або одного працюючого, витрати виробництва на 100 грн. валової продукції, кількість чоловік, що припадає на 1 кв. км території , а також демографічні коефіцієнти народжуваності і смертності на 1000 чол. населення , забезпеченість лікарями на 10000 чол. населення, захворюваність на 10000 чол. населення, тощо (див. приклад 3).

Одиниці виміру відносних величин представлені в таблиці 1

Таблиця 1

Одиниці виміру відносних величин

Назва

Бази порівняння

Коефіцієнт, рази

1,0

Відсоток, %

100,0 %

Проміле, %о

1000,0 %о

Відносні величини можуть бути іменованими, наприклад, чол./км2, грн./грн.

Важливою умовою статистичного аналізу є комплексне використання абсолютних та відносних величин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.