Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9консп / 9.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
19.82 Mб
Скачать

Урок №2

Тема: Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Мета:

 • дати поняття інформаційної системи та її структури; апаратного та програмного забезпечення; ознайомитись із різновидами інформаційних систем; дати поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності; вивчити етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій; дати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;

 • розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, мовленнєву компетентність, вміння використовувати технічну лексику;

 • виховувати цікавість, допитливість, орієнтувати у виборі майбутньої професії.

Обладнання та матеріали: картки «Піраміда», презентація «Урок2».

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.

1) Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі

2) Припустимо, на уроці математики ви отримуєте від друга інформаційне повідомлення у вигляді підказки. Наведіть приклади такого повідомлення, що буде: вірогідним, невірогідним, корисним, некорисним, актуальним, неактуальним, зрозумілим, незрозумілим, повним, неповним.

3) Фраза «каля маля» в перекладі з деякої іноземної мови означає «жовте сонечко», «фаля маля баля» - «велика жовта грушка», «цаля баля» - «велике яблуко». Як цією мовою сказати «грушка», «яблуко», «сонечко»?

 1. Вивчення нового матеріалу з використанням комп’ютерної презентації

 1. Мотивація навчальної діяльності

 • Наведіть іменники, означенням до яких може бути прикметник «інформаційний».

 • Серед поданих понять знайдіть інформаційні системи та вкажіть їхній клас (деякі можуть належати до кількох класів) або поясніть, чому те чи інше поняття не є інформаційною системою: книжка, Інтернет, механічний годинник, електронний годинник, ніс, кістка, військо, сучасний автомобіль, велосипед, фільм.

 1. Оголошення теми і мети уроку

Перше запитання, яке вас спіткало, це саме поняття «інформаційна система». Отже, на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з такими поняттями, як інформаційні системи та технології, види інформаційних систем, поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи, розгялнемо етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій, поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність, розглянемо інформатику як науку та галузь діяльності людини.

 1. Вивчення нового матеріалу

 • Поняття про інформаційні системи та технології.

Давайте нагадаємо, до належить до інформаційних процесів? (пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання інформації, тощо). В інформаційній системі можуть відбуватися один, два чи кілька процесів. Інформаційні системи ми спостерігаємо щодня, їх прикладів можна навести дуже багато:

  • Телебачення (поширення інформації)

  • Мережа мобільного зв’язку (передає інформацію)

  • Цифровий фотоапарат (обробляє, зберігає інформацію)

  • Комп’ютер (здійсню майже всі інформаційні процеси)

  • Людина (найдосконаліша операційна система)

Інформаційною системою називають сукупність взаємопов’язаних засобів, які здійснюють зберігання та обробку інформації.

 • Види інформаційних систем.

Будь-яку ІС можна охарактеризувати як систему якогось іншого класу, наприклад технічну або соціальну, а відтак виділити кілька різновидів ІС.

 • Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

Серед усіх ІС нас цікавлять лише технічні ІС, тобто створені людиною з використанням певних технологій. Люди, як відомо, поки не винайшли технологій створення живих істот, а отже, всі технічні інформаційні системи є неживими, немислячими. Постає питання: як же у такому разі вони можуть збирати, обробляти, використовувати або створювати інформацію чи, принаймні, «розуміти» команди людей? Відповідь полягає в тому, що ці системи за­програмовані людиною, тобто містять програмну складову, або програмне забезпечення. Отже, людина має спочатку «пояснити» системі, як пово­дити себе в певних ситуаціях — задати для неї програму дій; лише після цього система зможе функціонувати.

Програмне забезпечення — інформація, що визначає поведінку інфор­маційної системи.

Де записуються програми і за допомогою яких засобів система виконує вказівки програм? Для цього в системі мають існувати спеціальні при­строї, які називають апаратною складовою або апаратним забезпечен­ням інформаційної системи.

Апаратне забезпечення – комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи

Апаратні компоненти, що входять до складу інформаційної системи:

 • набір комп’ютерів;

 • вхідні пристрої;

 • вихідні пристрої;

 • зовнішні накопичувачі;

 • комунікаційне обладнання;

 • блоки електричного живлення.

Програмне забезпечення:

 • Системні програми (ОС, драйвери, програми-оболонки, утіліти тощо);

 • Інструментальні програми (C++, Delphi, Visual Basic, Pascal, Fortran тощо);

 • Прикладні програми (текстові редактори, електронні таблиці, СУБД тощо).

Порівняння роботи технічної ІС з діяльністю людини

Технічна інформаційна система

Людина

Програми керують діями апаратних засобів

Розум керує тілом: ми піднімаємо руку чи робимо крок, лише коли цього хочемо

Апаратні засоби зберігають програми

У мозку «зберігаються» певні навички мислення

Програми визначають, де шукати інформацію та як її обробляти

Пошук і збирання інформації – виключно розумова діяльність

Інформація надходить до системи та виводиться системою за допомогою апаратних засобів

Людина бачить за допомогою очей, а говорить за допомогою голосових зв’язок, язика

Інформація обробляється та створюється програмами

Аналізувати, мислити та робити висновки здатен лише розум

Слово «технологія», подібно до слова «система», походить із грецької мови. Його утворено злиттям двох слів: «техне» — майстерність, уміння та «логос» — учення, поняття. Сьогодні технологією найчастіше називають знання про те, як організувати певний виробничий процес.

Найпоширенішим різновидом технологій є технології матеріального вироб­ництва, наприклад випікання тістечок або збирання автомобіля, проте дедалі важливішими стають інформаційні технології.

Інформаційна технологія — це технологія організації роботи інформа­ційної системи або взаємодії кількох інформаційних систем.

Мета інформаційної технології, як і сфера її застосування, може бути най­різноманітнішою: автоматизація матеріального виробництва, проведення наукового експерименту, створення інформаційного продукту тощо. Наве­демо кілька прикладів застосування інформаційних технологій.

 • У промисловому виробництві

 • У науці

 • В освіті

 • У кінематографії, видавничій справі, шоу-бізнесі

 • У рекламному бізнесі

 • У галузі комунікацій

 • Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

 • Писемність (зберігання і накопичування)

 • Книгодрукування наприкінці XV ст.. (поширення знань)

 • Винайдення електронних засобів зв’язку наприкінці XIX ст..: телеграфу, телефону, радіо (передавати знання на велику відстань)

 • Поява обчислювальної техніки в середині ХХ ст.. (підвищення обробки інформації)

 • Розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет (пошук інформації)

 • Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

А що таке інформатика? Запишіть на дошці ті слова, які б відповідали цьому поняттю.

Інформатика — це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.

Інформатика є сучасною наукою, але потреба отримувати, зберігати й передавати інформацію з'явилася з моменту виникнення людства.

Інформатика – галузь людської діяльності, пов’язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп’ютерних засобів.

 • Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність.

Ми вже з вами вивчили такі поняття, як «інформація» та «інформатика». А яку відмінність має слово «інформативність»?

Інформаційна культура – прояв культури особистості у сфері використання інформаційних технологій.

Інформатична компетентність – сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем.

 1. Закріплення вивченого матеріалу.

   1. Із перелічених далі приладів виберіть ті, що можна вважати технічними інформаційними системами. Обґрунтуйте свій вибір. (рахівниця, калькулятор, лінійка, термометр, транспортир, комп’ютер)

   2. Інформатику позначено великим колом. Запишіть у ньому або поза ним перелічені галузі людської діяльності. Дотримуйтесь такого принципу: що тісніше поняття пов’язане з інформатикою, то ближче до центра великого кола має бути розташована галузь. Ті галузі діяльності, які жодним чином не стосуються інформатики, розмістіть поза колом. (математика, телефонний зв’язок, психологія, програмування, телебачення, логістика, цифрова фотографія, мобільний телефон, образотворче мистецтво, література.)

   3. Сформулюйте позитивні та негативні ознаки впровадження ІС. ( ІС бібліотечної справи, ІС продажу квитків, ІС у банківській справі, ІС в аграрному секторі)

 2. Підсумок уроку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.