Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9консп / 9.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
19.82 Mб
Скачать

Урок №12

Тема: Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи. Контрольна робота (тестування)

Мета:

Обладнання та матеріали:

Хід уроку

Урок №13

Тема: Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.

Мета:

Обладнання та матеріали:

Хід уроку

Урок №14

Тема: Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.

Мета:

Обладнання та матеріали:

Хід уроку

Урок №15

Тема: Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Мета:

Обладнання та матеріали:

Хід уроку

Урок №16

Тема: Узагальнення та систематизація матеріалу з тем: "Системне програмне забезпечення" та "Службове програмне забезпечення"

Мета:

Обладнання та матеріали:

Хід уроку

Урок №17

Тема: Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Мета:

 • дати поняття глобальної та локальної мережі, сервера та клієнтського комп’ютера, мережних протоколів; охарактеризувати апаратне та програмне забезпечення мереж;

 • розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, мовленнєву компетентність, вміння використовувати технічну лексику;

 • виховувати інтерес до предмету.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

Гра «Відповідність»

Укажіть, для виконання яких завдань які носії даних краще використовувати. З’єднайте лініями елементи лівого стовпця з елементами правого.

Поширити електронні документи, що мають загальний обсяг 27 Мбайт, серед слухачів презентаційного заходу.

Диски CD-R

Перенести документ обсягом 1 Мбайт зі шкільного комп’ютера на домашній

Диски CD-RW

Подарувати другові свої цифрові фотографії загальним обсягом 3 Гбайт

Диски DVD-R

Перенести всі важливі файли загальним обсягом 12 Гбайт з одного комп’ютера на інший

Диски DVD-RW

Створити резевну копію важливих даних загальним обсягом 12 Гбайт

Флеш-накопичувач ємністю 4 Гбайт

 1. Мотивація навчальної діяльності

Фронтальне опитування:

  1. Що таке інформаційні процеси?

  2. Які способи обміну даними між комп’ютерами ви знаєте?

  3. У який спосіб подається інформація в комп’ютері?

  4. Використання яких інформаційних процесів стало значно ефективнішим з появою мережі Інтернет?

Оголошення теми і мети уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу з використанням презентації.

  1. Інформаційна комунікація та телекомунікація.

Комунікація – (латин.) “повідомлення”, “сполучення”, “передавання”.

Матеріальні комунікації

транспортні шляхи, водогони, нафтопроводи тощо.

Інформаційні комунікації

Спілкування на побутовому рівні та під час навчального або виробничого процесу, поширення інформації через телебачення, друковані й електронні видання тощо.

Телекомунікація – (грецьк.) передавання інформації на велику відстань.

Наприклад: телевізійний зв’язок, радіозв’язок, телефонний зв’язок, телеграфний зв’язок, телетайпний зв’язок, супутниковий зв’язок

Приклад стільникового з’язку:

  1. Комп’ютерна комунікація та комп’ютерні мережі.

Комп’ютерна мережа – це система зв’язку між двома чи більшою кількістю комп’ютерів.

  1. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.

Види мереж:

Персональна мережа

Будується навколо людини й об’єднує персональні електронні пристрої (телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон, ноутбук, гарнітуру тощо.)

Локальна мережа

Охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель (підприємство, школа, інститут)

Міська мережа

Працює в кількох районах міста або в усьому місті.

Глобальна мережа

Охоплює великі території, може включати десятки й сотні тисяч комп’ютерів. Призначено для об’єднання окремих мереж, щоб користувачі та комп’ютери могли взаємодіяти з іншими об’єктами глобальної мережі.

  1. Поняття архітектури мережі. Мережні топології.

Архітектура мережі – це спосіб логічної, функціональної та фізичної організації її технічних і програмних засобів.

Однорангова мережа – мережа, в якій усі комп’ютери рівноправні

Клієнт-серверна мережа – мережа, у якій пристрої є або клієнтами, або серверами.

Мережна топологія – це схема з’єднання пристроїв, що входять до складу мережі.

Основні топології: зірка, шина, кільце, сітка

  1. Передавання даних мережею

Багаторівневий процес передавання даних

  1. Мережні протоколи.

Мережні протоколи

 • Ethernet

 • TCP/IP

 • WAP

 • Wi-Fi

 • WiMAX, Mobile WiMAX i Mobile-Fi

 • Bluetooth

  1. Апаратне забезпечення мереж

Середовище передавання це фізичне середовище, у якому можливе передавання інформаційних сигналів у вигляді електричних, світлових та інших імпульсів.

Швидкість передавання даних в комп’ютерних мережах визначається як кількість двійкових розрядів, що передаються через певне середовище за одиницю часу.

Мережний інтерфейс це обладнання, призначене для підключення комп’ютера або іншого пристрою до локальної мережі

Модем – це пристрій, що застосовується для підключення комп’ютерів до глобальних мереж

Точка безпроводного доступу функціонує так само, як концентратори (передає одержані дані всім підключеним до нього пристроям.

  1. Програмне забезпечення мереж.

В однорангових мережах у комп’ютерів немає чіткої спеціалізації щодо підтримки певної мережної служби.

У клієнт-серверних мережах підтримку мережних служб здійснюють сервери. Для цього на них установлюють серверні операційні системи та спеціалізоване програмне забезпечення.

Залежно від того, яку роботу виконують сервери, виділяють різні їхні ролі.

 • Файловий сервер

 • Поштовий сервер

 • Сервер баз даних

 • Сервер друку

На клієнтах (робочих станціях) установлюють настільні операційні системи та прикладне програмне забезпечення, необхідне користувачеві для виконання завдань і доступу до серверних служб.

  1. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу.

Обліковий запис користувача – це об’єкт, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача під час його входу до системи.

В одноранговій мережі облікові записи зберігаються на кожному комп’ютері.

Робоча група – це логічна група комп’ютерів однорангової мережі.

У клієнт-серверній мережі облікові записи користувачів, а також інформація про інші об’єкти мережі можуть зберігатися централізовано.

Домен – це логічне об’єднання комп’ютерів і ресурсів клієнт-серверної мережі під одним іменем.

 1. Підсумок уроку.

Поясніть, як вплине на роботуздатність кожної із зображених на рисунках мереж вихід із ладу закресленого компонента.

 1. Домашнє завдання.

розд.16-17, запитання до розділів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.