Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ_111_2003.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

58. Висвітліть метоику проведення аудиту звіту про вк

Мета – надання користувачам і-ції про склад ВК та зміни що відбулися вньому за звіт період.

Джерела і-ції: баланс, головна книга, с-до рах 4-го класу, установчі документи, реєстр аудиторів, протокол щорічних зборів аудиторів та ін..

Етапи:

  1. Аудит статутного капіталу. Перевірка правильності та законності створ капіталу. (розмір – не менше 1250 мінім ЗП, на момен реєстрації повинно бути внесено не менше 50% а решта до кінця року; прівелійованих акцій повинно бути не менше 25%; розмір статут капіталу повинен відповідати сумам зазначених в установ документах, а любі зміни відбуваються лише за рішенням акціонерів)

  2. Аудит неоплаченого капіталу. Якщо учасники неповністю розрах за внесками до СК то с-до 46 рах зменшує розмір СК.

  3. Аудит додатково вкладено8го капіталу. Звертає увагу на своєчасність та повноту відображення в обліку внесків учасників понад зазначену суму.

  4. Аудит резервного капіталу. Перевірка правильності формування (20% від СК), відрахування (5% від прибутку), доцільність викор.

  5. Аудит нерозподіленого прибутку – правильність формування податку на прибуток, визначення нерозподіленого прибутку та законності його використання.

  6. Аудит вилученого капіталу – вивчає порядок викупу акцій, співвідношення ціни викупу, ціни продажу і ціни реалізації, звіряє операції з книгою реєстрацій власників акцій та дозвіл на такі операції у протоколі зборів акціонерів.

7.Наведіть порівняльну х-ку зовн. І внутр. Аудиту

Критерій, за яким здійснюється порівняння 

Зовнішній аудит 

Внутрішній аудит 

Регламентація діяльності 

Регламентований на рівні закону 

Регламентується внутрішніми положеннями підприємства 

Залежність від підприємства 

Незалежний 

Підконтрольний власнику 

Обов'язковість контролю 

Обов'язковий лише у випадках, передбачених ст. 10 Закону «Про аудиторську діяльність» 

Внутрішній контроль обов'язковий для всіх підприємств з метою забезпечення збереження власності 

Мета організації контролю 

Підтвердження достовірності фінансової звітності 

Захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів. Отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства.

Виконання функцій управління 

Не виконує 

Виконує 

Користувачі інформації 

Зовнішні користувачі 

Власники, менеджери 

Об'єкти вивчення 

Розділи та ділянки бухгалтерського обліку 

Цикли діяльності підприємства (закупівель, продаж, інвестицій тощо). Об'єкти контролю 

Періодичність контролю 

Як правило, не частіше одного разу на рік 

Здійснюється безперервно 

Ступінь відкритості інформації 

Відкритість інформації (але аудиторський звіт є конфіденційною інформацією) 

Конфіденційність 

Відповідальність 

Згідно з умовами договору - перед клієнтом, за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру 

Несуть відповідальність перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]