Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ_111_2003.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

50. Розкрийте порядок аудиту розрахунків із бюджетом за податками і платежами.

З-ня аудиту: перевірка правильності обчислення податків та повноту і своєчасність їх сплати.

Джерела і-ції: акти перевірок податкових служб, довідки, подат накладні, розрах – платіжні відомості, платіжні доручення, виписки банків, бух записи по рах 64, фін і подат звітність.

Етапи:

1 аудит правильності розрах суми подат зобов’язань. Встанов перелік податків, визнач база оподаткування, можливості застосування пільг. Далі розрах правильність розрахунку кожного податку та правильність записів по рах 64.

Перевіряється правильність нарах і сплати податку на прибуток. (23%). Правильність визначення прибутку п-ва.

перевірка ПДФО. Дт 66 Кт 641, 15%, (17% якщо ЗП більше 9410 грн.)

ПДВ. Правильність нарах і сплати ПДВ. Правило 1-ї події відмінено тому при отриманні авансів (кт681) виникає подат зобов’язання з ПДВ (643), а при видачі авансів (Дт371) виникає подат кредит.

2 перевірка правильності відображу в обліку і звітності розрах з бюджетом

51. Розкрийте методику проведення аудиту витрат на в-во та калькулювання собівартості продукції.

Аудиторську перевірку необхідно розпочати з вивчення організації виробництва та технологічних процесів, з дослідження кошторисів витрат, планових калькуляцій та норм витрачання сировини і матеріалів.

Аудитор повинен перевірити правильність складання звітів по собівартості продукції. Це дослідженя повинно підтвердити відповідність усіх елементів виробничої собівартості.

Аудитор перевіряє по первинних витратних документах на відпуск запасів (лімітно-зіабірні карти, вимоги, накладні), накопичувальних відомостях розподілу матеріалів, записах в ІІІ розділі журналу 5.

Аудитор повинен взяти до уваги, що при формуванні виробничої собівартості із складу прямих матеріальних витрат виключені зворотні відходи. Оцінку та кількість зворотних відходів аудитор перевіряє по накладних на повернення відходів та відповідних записах в облікових регістрах.

Прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати ( заробітна плат робітникам, зайнятим у виробництві продукції, яка може бути безпосередньо віднесена до конкретного об'єкта витрат та відрахування на соціальні заходи) аудитор перевіряє по первинних документах та облікових реєстрах по нарахуванню заробітної плати (нарядах, актах про виконані роботи, розрахунково-платіжних відомостях)..

Особливу увагу аудитор повинен приділити обліку втрат від браку. При цьому аудитор повинен перевірити правильність визначення вартості остаточно забракованої продукції згідно з Методичними рекомендаціями за нормативною (плановою) сумою прямих затрат, включаючи частину загальновиробничих витрат, та собівартості внутрішнього виправного браку. Загальна сума втрат від браку включає вартість остаточно забракованої продукції та витрат на виправлення браку. Аудитор повинен переконатися, що із загальної суми витрат вартість забракованої продукції за ціною її можливого використання, суми, що відшкодовані винними особами і лише одержану суму списало на затрати основного виробництва (ДТ 231 КТ 24 ).

Перевірку правильності відображення в обліку прямих витрат аудитор повинен провести в розрізі видів продукції, що виготовляється.

Аудитор повинен перевірити правильність визначення собівартості незавершеного виробництва.

Використовуючи дані про затрати на виробництво за звітний місяць і про залишки незавершеного виробництва на початок і кінець місяця аудитор перевіряє правильність розрахунку фактичної собівартості виробленої продукції.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]