Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ_111_2003.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

45. Методика аудиту за короткостроковими та довгостроковими позиками

Облік розрахунків ведеться на рахунку 60 "Короткострокові позики" у національній та іноземній валюті за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. Перевіряючи записи у Головній книзі й балансі, аудитор з'ясовує, якими видами позик користувалось підприємство.

50 "Довгострокові позики"-Аудитор з'ясовує, чи довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їхньою теперішньою вартістю, яка залежить від умов та виду зобов'язання.

Аудитор з'ясовує, чи дотримано умов кредитної угоди:

* чи своєчасно сплачуються нараховані відсотки;

* чи своєчасно погашаються отримані позики.

46. Розрахунки з учасниками

67 “Розрахунки з учасниками”.

48.Аудит розрах. З оплати праці

На початковому етапі аудиторської перевірки з'ясо­вується правильність записів в особистих справах пра­цівників, наявності трудових книжок, штатного розкла­ду, правильності використання тарифних сіток, ставок, розцінок та надбавок при обчисленні заробітної плати; оформлення документів, на підставі яких нараховувалася заробітна плата (табелів обліку використання робочого часу, нарядів, контрактів, розрахункове - платіжних ві­домостей , відповідних записів у обліку. При перевірці обґрунтованості, визначення фонду оплати праці, перш за все, аудитором з'ясовується до­тримання підприємством законодавчих та норматив­них актів з нарахування заробітної плати, а також ви­користання внутрішньогосподарських документів з оплати праці.

49. Розкрийте методику проведення аудиту розрахунків з органами соціального страхування.

Кожне підприємство зобов’язане здійснювати відрахування до фондів. Завдання аудитора є перевіряти правильність цих відрахувань і утримань.

1. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням.

2. Соціальне страхування на випадок безробіття.

3. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та проф. захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Для обліку розрахунків за внесками до фонду соц. страху з тимчасової втрати працездатності призначається субрахунок 652 "3а соціальним страхуванням". По Кт нарахування внесків, по Дт - перерахування витрачання цього збору.

Згідно ЗУ "Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від 18.01.04. №2240- об’єктом обкладання внесків є всі, крім 5-ти перших днів лікарняних. При цьому складають проводку. Дт 23;94-Кт652.

Для обліку розрахунків за внесками на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття призначений субрахунок 653 по Дт- перерахування, витрачання цього збору, по Кт- нарахування збору. Згідно з Законом об’єктом обкладання є все, крім лікарняних. Ставка збору -1,6%.

Для обліку розрахунків на загальнообов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності призначений субрахунок 656 "За страхування від нещасних випадків". По Кт - нарахування внесків. Дт - перерахування і витрачання цього збору.

Об’єктом обкладання є все крім лікарняних. Всі галузі економіки поділено на 20 класів, для кожного з яких передбачено свій страховий тариф (від 0,84% до 13,8%. ). При цьому складається проводка Дт 23; 94 - Ктт 656.

1. Утримання ПФ - цей збір сплачується у розмірі 1% З/пл до 150 грн.; 2% - з/п, яка перевищує 150 гр. Дт. б61-Ктб51

2. Утримання до фонду соц. страху у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: -0,5% - з/п до 365 гри. 1% з/та більше 365гр. Дт. 661 - Кт. -652

3. Утримання за фондом соц. страхування на випадок безробіття - ставка 0,5%. Не являються платником цього збору, працюючі пенсіонери або особи без громадянства. Дт. 661 -К. 653

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]